Permanente Educatie (PE) punten

Permanente Educatie (PE) punten

NOBTRA PE-punten
Permanente educatie heeft betrekking op het bijhouden en ontwikkelen van de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling van de trainer, mastertrainer, registertrainer en het aspirant lid. Het doel is om bewust bekwaam te zijn en te blijven in je eigen handelen. 
 
De NOBTRA bevordert deze continue professionalisering van trainers en het borgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door het toekennen van NOBTRA PE-punten aan bepaalde opleidingen. Alle trainers die in het NOBTRA register staan ingeschreven kunnen een PE opleiding volgen bij een door NOBTRA gecertificeerde opleider. Het gaat om verdiepende opleidingen, cursussen, workshops, webinars, masterclasses en dergelijke die relevant zijn voor trainers.

Toekenning PE-punten
De puntentoekenning wordt gegeven als de opleiding een bijdrage levert aan de deskundigheidsbevordering van de trainer en gegeven wordt door opleiders die door NOBTRA gecertificeerd zijn. We zijn druk bezig om de processen voor opleiders en trainers in kaart te brengen en het PE portal daarop in te richten, zodat straks alle aanvragen soepel en snel kunnen verlopen.
 
In de pilotfase - waarin we ons nu bevinden - is de puntentoekenning als volgt:  
In totaal wordt van trainers verwacht dat ze 160 PE-punten halen in een cyclus van vier jaar. Op een later moment zal het NOBTRA bestuur het proces en de puntentoekenning evalueren en waar nodig aanpassen.

Voor wie gelden de PE-punten?
De PE-punten gelden voor alle aspirant-ledentrainers NOBTRA en MasterRegistertrainers.

Hoe worden PE punten toegekend?
Dit gaat via de PE portal. Hiervoor werken we nauw en prettig samen met Certiforce. We zorgen ervoor dat jij als trainer zo min mogelijk administratie hebt. De PE portal houdt automatisch de PE punten voor je bij! 

We zijn druk bezig om de processen voor opleiders en trainers in kaart te brengen en het PE portal daarop in te richten, zodat straks alle aanvragen soepel en snel kunnen verlopen.

Hoe gaat het in z’n werk?
  1. In de Agenda van de PE portal zie je alle door NOBTRA goedgekeurde PE activiteiten waarvoor je je kunt inschrijven.
  2. Je kiest de PE activiteit die je wilt volgen. Je wordt doorgeleid naar de website van de opleider waar je je aanmeldt. Alles verloopt volgens de eigen procedures van de opleider, zoals normaal.
  3. Nadat je de PE activiteit hebt gevolgd, ontvang je een certificaat. Ook heb je in veel gevallen een eindopdracht uitgevoerd, waaruit blijkt wat je geleerd hebt.
  4. Je upload de bewijsstukken in de PE portal.
  5. Na goedkeuring van de PE begeleider wordt automatisch het aantal PE punten aan jouw PE overzicht goedgekeurd. Je kunt precies zien hoeveel punten je hebt gehaald en hoeveel je nog moet halen.