Kwaliteitseisen Trainer NOBTRA

Wat zijn de eisen voor de status van Trainer NOBTRA? Hieronder vind je de voorwaarden uitgebreid omschreven. Het is alleen mogelijk om Trainer NOBTRA te worden als je al aspirant lid bent. Wil je de status van Trainer NOBTRA krijgen? Klik dan hier om je aan te melden. Na aanmelding nemen we contact met je op en ontvangen we graag onderstaande gegevens.
 

Waar moet een Trainer NOBTRA aan voldoen

Deze eisen zijn ook hier te vinden. Als er verwezen wordt naar een format, is deze te vinden in het PDF bestand).

1. Ondertekende versie van je aanmelding als aspirant lid
 
2. Aantonen HBO werk- en denkniveau (= d.m.v. vervulde functies of verrichte werkzaamheden)
 
3. Inhoudopleiding gevolgd volgens Format A (= bewijzen overleggen van inhoud curriculum)
 1. Kennis van theorieën over leren en gedragsverandering
 2. Kennis van communicatietheorieën
 3. Kennis van didactische principes
 4. Kennis van groepsdynamica
Eventueel aangevuld met:
 1. Kennis van arbeid en organisatiekunde
 2. Kennis van analysemodel voor persoonlijke ontwikkelaspecten
 
4. Praktijkervaring als trainer, minimaal 50 dagdelen zelfstandig getraind aan minimaal vijf verschillende groepen, met aantoonbaar resultaat
 
5. Professionele attitude van trainer:
 1. Onderschrijft beroepscode NOBTRA (= overeenkomst (1))
 2. Reflectie: reflecteert op eigen handelen en vak; is bereid eigen handelen ter discussie te stellen zowel in de groep als daarbuiten (= deelname intervisie en/of supervisie)
 3. Ontwikkeling: deelname aan professionele vorming, minimaal 2 x per jaar (in welke vorm dan ook); nieuwe ontwikkelingen volgen en/of bijdrage leveren aan niveau van trainen; deelnemen aan congressen, bijhouden vakliteratuur (= bewijzen van deelname of bijdrage)
6. Basiskennis van ontwikkeling van een training volgens format C = Kan een trainingsprogramma voor een groep deelnemers beoordelen:
 1. Aanleveren van een programma/draaiboek van een (eigen) tweedaagse training met verschillende soorten werkvormen (theorie-overdracht, groepsopdrachten, praktijksimulaties, discussie, spelvormen)
 2. Kan desgewenst – in het licht van de doelen voor de training - uitleggen hoe de verschillende (welke?) didactische componenten van deze training zijn samengevoegd tot een training; hoe is gezorgd voor afwisseling in het programma; hoe wordt aangesloten bij verschillende leerstijlen; welke hulpmiddelen en welk ondersteunend materiaal wordt gebruikt
 
7. Minimaal twee getekende evaluaties/referenties volgens format D = Ondertekende evaluaties door minimaal 2 verschillende (co)trainers over minimaal drie uitgevoerde trainingen om te kunnen verklaren dat jij beschikt over de nodige vaardigheden van een trainer, te weten:
Begeleidt het leerproces op een motiverende wijze: Brengt de inhoud van de training goed over: Leert de deelnemers gericht vaardigheden aan: 8. Inschrijfgeld voldaan.
 
9. Jaarlijkse contributie voldaan.
 
Voldoe je aan deze eisen, dan krijg je de status van Trainer NOBTRA zodra je een ondertekende versie van de aansluitovereenkomst aan het secretariaat van de NOBTRA hebt geretourneerd. In deze overeenkomst staat o.a. dat je je houdt aan de ethische gedragscode voor trainers en het daaraan verbonden klachtenreglement.

Aanmelden voor Trainer NOBTRA
Het is alleen mogelijk om Trainer NOBTRA te worden als je al aspirant lid bent. Wil je de status van Trainer NOBTRA krijgen? Klik dan hier om je aan te melden. Na aanmelding nemen we contact met je op en ontvangen we graag bovengenoemde gegevens.

 

Heb je een diploma van een door NOBTRA erkende opleiding?

Als je een diploma hebt van een door NOBTRA erkende opleiding hoef je niet alle punten aan te leveren bij ons. Alleen de punten die hieronder achter de desbetreffende opleiding benoemd staan en of je 25 dagen of 50 dagdelen trainingservaring hebt, moeten bij ons aangeleverd worden.
Opleidingsinstituut Erkende opleiding Nog aan te tonen
Formulier punt: Gewerkte dagdelen
BGL & Partners Opleiding tot Trainer 1, 4, 9 25

Blankestijn & Partners
Trainen met Ziel en Zakelijkheid 2: Vaardigheidstrainer 1, 4, 9 25

 
Trainen met Ziel en Zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer 1, 4, 9 25

 
Trainen met Ziel en Zakelijkheid 4: Systemisch Teamtrainer 1, 4, 9 25

Boertien Vergouwen Overduin
 
Post HBO Train de Trainer 1,4,9 25
De Galan School voor Training Vakopleiding Train de Trainer 1, 4, 9 25

Fontys
1, 4, 9 50

HAN 
Deeltijd: Learning and Development in Organisations (Opleidingskunde)
Voltijd: HBO- opleiding Learning and Development in Organisations (Opleidingskunde)
 
1, 4, 8, 9

 
50

 
ICM Trainersopleiding 1, 4, 9 25

Koninklijke Marine
 

Interne Trainersopleiding. Deze interne trainersopleiding is alleen beschikbaar voor mariniers en marine medewerkers.
1, 4, 9 25

MARK Academy

De beroepsopleiding Leefstijl-&Vitaliteitstrainer

1, 4, 9

25

Schouten University of Applied Sciences
Leergang Professioneel trainer
 
1, 4, 9 25

Trainersacademie

Professioneel Trainer

1, 4, 9

25

YNtraining
Post HBO Registeropleiding Professioneel Trainer 1, 4, 9 50
 
NOBTRA onderzoekt doorlopend (nieuwe) opleidingen. Deze lijst is niet compleet qua aanbod van kwalitatieve opleidingen. Dit zijn de opleidingen die wij tot nu toe hebben onderzocht en die volgens de resultaten daarvan opleiden tot het niveau van NOBTRA Trainer.
Wanneer jouw opleiding er niet bij staat en je wilt dat wij hem onderzoeken voor erkenning, neem dan contact op met NOBTRA.