Visie en missie

NOBTRA’s Missie: beroepstrainers (doen) erkennen, ontwikkelen en inspireren.

Doelstelling van de Nederlandse Orde van Beroepstrainers, de NOBTRADe NOBTRA, de Nederlandse Orde van Beroepstrainers, heeft tot doel beroepstrainers te (doen) erkennen, toetsen en ontwikkelen, te inspireren en te binden. De NOBTRA behartigt de belangen van beroepstrainers, werkzaam op het gebied van persoons- en groepsgerichte trainingen. Daarmee behartigen we ook het aanzien van het beroep beroepstrainer.

Oefenen en begeleiden van deelnemers

(PotentiĆ«le) NOBTRA leden oefenen en begeleiden deelnemers in leersituaties door middel van informatieoverdracht, uitwisselingen van algemene en persoonlijke ervaringen en het bieden van oefensituaties. Zo krijgen de deelnemers het inzicht en de ervaring die van belang zijn voor hun beroepsmatig functioneren. Ze leren meer over het persoonlijk gedragsrepertoire en ze leren de vaardigheden vergroten, waarmee ze oplossingen kunnen vinden voor problemen waarmee ze in de werksituatie worden geconfronteerd.

NOBTRA’s Visie: beroepstrainers ondersteunen bij het worden van de ‘ideale trainer’.

De ideale trainer is een trainer die: