Collectieve verzekering

Verzeker je via NOBTRA tegen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid!

NOBTRA heeft samen met Kendall Mason een aantrekkelijke beroeps- en  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor haar leden samengesteld. Deze verzekering biedt de leden van NOBTRA de mogelijkheid om via een lage premie toch een complete beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een collectieve verzekering met individuele polis en dekking.

En dat voor slechts € 100,= per jaar.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Veel zelfstandigen hebben alleen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dat is ook goed, alleen dekt deze lang niet alles waarvoor je aansprakelijk gesteld kunt worden. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (kortweg BAV), verzekert de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van beroepsfouten. De dekking is voor het specifieke beroep ontworpen. De verzekering is een aanvulling op de Algemene Bedrijf Aansprakelijkheidsverzekering (kortweg AVB). Beroepsaansprakelijkheid kan worden omschreven als aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten die worden gemaakt in de uitoefening van een beroep.

Waarom is een BAV belangrijk?

Wie kunnen zich binnen het NOBTRA-arrangement verzekeren?

Trainers die werkzaam zijn binnen een groepsverband (VOF, Maatschap, Gezamenlijke B.V.) dienen (met elkaar) een BA-verzekering te sluiten op naam van de entiteit. Dit valt buiten dit NOBTRA-arrangement. Hiervoor graag contact opnemen met Kendall Mason tel: 035-8200999 of een mail naar: info@kendallmason.nl.

Wat zijn de verzekerde bedragen?

Beroepsaansprakelijkheid: Bedrijfsaansprakelijkheid:

Premie

Voor deze gecombineerde BAV/AVB heeft NOBTRA een collectieve verzekering afgesloten waardoor de premie voor de leden beperkt kan worden tot € 100, = per jaar (exclusief 21% assurantiebelasting en polis/administratiekosten).
Ter vergelijking: een zelfstandig afgesloten BAV kost al snel € 400, = per jaar!

Aanmelden

Je kunt je voor deze verzekering aanmelden via de speciale website van Kendall Mason. Klik daar op "Premie berekenen" en kies dan bij de collectieven voor NOBTRA.

LET OP: Je dient dan zelf nog je oude verzekering op te zeggen, dit gebeurt NIET automatisch.