Over de NOBTRA

De NOBTRA (Nederlandse Orde van Beroeps Trainers) is dé branche-en beroepsorganisatie voor Trainers. Wij vertegenwoordigen als branche organisatie 120.000 Trainers op MBO, HBO en WO niveau. Trainers zijn in loondienst (overheid en bedrijfsleven), werken bij opleiding bureaus, Academies, ZMP en ZZP. Wij hebben een Beroeps Register voor Trainers en Opleiders met een PE certificering. Via workshop dagen, Intervisie en Webinars verbinden, inspireren en versterken we elkaar in het trainings vak.

De stichting Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA) heeft als doel beroepstrainers te toetsen, te erkennen, te ontwikkelen en te verbinden, onder andere met opdrachtgevers. De NOBTRA bevordert en bewaakt de kwaliteit van het trainersvak in Nederland. ​

Is trainen jouw vak en ben je werkzaam op het gebied van persoons- en groepsgerichte trainingen? Dan is de NOBTRA er voor jou. Wij maken ons sterk voor de erkenning, toetsing en ontwikkeling van beroepstrainers. We inspireren en binden. We helpen jou de ‘ideale trainer’ te worden.

De kwaliteit van het trainersvak waarborgen

De NOBTRA is bedoeld als beroepsorganisatie die helpt de kwaliteit van het vak te waarborgen. Daarnaast beogen we een groeiend netwerk van professionals die samen het vak verder willen ontwikkelen door ervaringen en kennis met elkaar te delen.

Gedragen door trainers, opleiders en afnemers

Samen met zoveel mogelijk trainers willen we de NOBTRA tot een succes maken. Het bestuur van de NOBTRA is daarbij (puur op basis van vrijwilligheid!) ondersteunend. De NOBTRA wordt gedragen door trainers, opleiders van trainers en afnemers van trainingen.

Opgericht in 2009

Bert van Dijk​In de zomer van 2009 sprak trainer Bert van Dijk met een bestuurslid van de NOBCO, de Nederlandse orde van beroepscoaches.  ‘Als er een NOBCO voor COaches bestaat, waarom is er dan ook geen NOBTRA voor TRAiners?‘ Bert richtte samen met zes enthousiaste collega’s op 3 november 2009 de stichting NOBTRA op en men ging aan het werk. Website en werving, maar ook ethische beroepscode en bijbehorende klachtenprocedure. Een registratiesysteem voor trainers, later uitgewerkt tot vier niveaus, ethisch lidmaatschap, Trainer NOBTRA, Master Trainer en Register Trainer. Contacten met verwante organisaties werden opgepakt, er kwamen congressen en workshopdagen. Ieder jaar groeide de NOBTRA tot anno 2020 een organisatie met circa 400 aangesloten trainers, een tiental erkende opleidingen en onder veel meer vier jaarlijkse workshopdagen.

Een club waar je bij wilt horen

“Mijn droom als oprichter is, dat de NOBTRA in 2020 door alle trainers en afnemers wordt gezien als een club waar je bij wilt horen, waar je aan bij wilt dragen en die daardoor een rol van betekenis speelt bij de verdere ontwikkeling van ons mooie beroep.”