Erkenningseisen PE-activiteiten

Permanente Educatie (PE) punten

NOBTRA bevordert continue professionalisering van trainers en het borgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door het toekennen van NOBTRA PE-punten aan bepaalde opleidingen. Alle trainers die in het NOBTRA register staan ingeschreven kunnen een PE-activiteit volgen bij een door NOBTRA gecertificeerde opleider die PE-activiteiten aanbieden in ons Portaal. Het gaat om verdiepende opleidingen, cursussen, workshops, webinars, masterclasses en dergelijke die relevant zijn voor trainers.

NOBTRA en PE-punten
Permanente educatie heeft betrekking op het bijhouden en ontwikkelen van de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling van de trainer, mastertrainer en registertrainer. Het doel is om bewust bekwaam te zijn en te blijven in eigen handelen. 
 
Er kunnen verschillende redenen zijn om uw training of workshop of andere deskundigheidsbevorderende activiteit door NOBTRA te laten certificeren.

Uw training of workshop:

 

Klik hier voor ons Beleid op Permanente Educatie voor de Beroeps- en Branchevereniging.

 

Aanvraagprocedure PE-activiteiten

Wilt u uw training, workshop laten certificeren door NOBTRA? De aanvraag bestaat uit twee stappen:

  1.        U wordt eerst als opleider gecertificeerd (eenmalig) tenzij u al door NOBTRA gecertificeerd bent. Kosten zijn €495,-.
  2.        Uw PE-activiteit wordt gecertificeerd. Kosten zijn €200,- per PE-activiteit plus €80 per jaar voor opname in het Portaal.

 

Ben je nog niet gecertificeerd en wil je als PE-opleider gecertificeerd worden, zodat je ook PE-activiteiten via de NOBTRA kunt aanbieden?
Klik dan
hier om het aanvraagproces voor het certificeren als opleider te starten.

 

Ben je wel gecertificeerd en wil je jouw trainingen, workshops e.d. als PE-activiteit laten goedkeuren?
Klik dan
hier om het aanvraagproces voor het certificeren van de PE-activiteit te starten.