Certificeren Trainer NOBTRA

Wat zijn de eisen voor de status van Trainer NOBTRA? Hieronder vind je de voorwaarden uitgebreid omschreven. Het is alleen mogelijk om Trainer NOBTRA te worden als je al aspirant lid bent. Wil je de status van Trainer NOBTRA krijgen? Klik dan hier om je aan te melden. Na aanmelding nemen we contact met je op en ontvangen we graag onderstaande gegevens.
 

Waar moet een Trainer NOBTRA aan voldoen

Een Trainer NOBTRA is een echte professional, aan wie hoge eisen gesteld mogen worden. Wie gecertificeerd wil worden moet daarom voldoen aan de onderstaande eisen om de kwaliteit te waarborgen. Heb je een diploma van een door NOBTRA erkende opleiding? Dan voldoe je al aan vrijwel alle eisen die genoemd staan. Onderaan deze pagina lees je aan welke criteria je nog moet voldoen.

Criteria:
1. Ondertekende versie van je aanmelding als NOBTRA lid
 
2. Aantonen HBO werk- en denkniveau (= d.m.v. diploma, vervulde functies of verrichte werkzaamheden)
 
3. Inhoudopleiding gevolgd (bewijzen overleggen van inhoud curriculum)
  1. Kennis van theorieën over leren en gedragsverandering
  2. Kennis van communicatietheorieën
  3. Kennis van didactische principes
  4. Kennis van groepsdynamica 
4. Praktijkervaring als trainer, minimaal 50 dagdelen zelfstandig getraind aan minimaal vijf verschillende groepen, met aantoonbaar resultaat
 
5. Professionele attitude van trainer:
  1. Onderschrijft beroepscode NOBTRA (= aansluitovereenkomst, je krijgt deze na aanmelding toegestuurd per mail)
  2. Reflectie: reflecteert op eigen handelen en vak; is bereid eigen handelen ter discussie te stellen zowel in de groep als daarbuiten (= deelname intervisie en/of supervisie)
  3. Ontwikkeling: deelname aan professionele vorming, minimaal 2 x per jaar (in welke vorm dan ook); nieuwe ontwikkelingen volgen en/of bijdrage leveren aan niveau van trainen; deelnemen aan congressen, bijhouden vakliteratuur (= bewijzen van deelname of bijdrage)
6. Basiskennis van ontwikkeling van een training
  1. Aanleveren van een programma/draaiboek van een (eigen) training van minimaal twee dagdelen met verschillende soorten werkvormen (theorie-overdracht, groepsopdrachten, praktijksimulaties, discussie, spelvormen)
  2. Kan desgewenst – in het licht van de doelen voor de training - uitleggen hoe de verschillende (welke?) didactische componenten van deze training zijn samengevoegd tot een training; hoe is gezorgd voor afwisseling in het programma; hoe wordt aangesloten bij verschillende leerstijlen; welke hulpmiddelen en welk ondersteunend materiaal wordt gebruikt
 
7. Minimaal twee getekende evaluaties/referenties van verschillende (co)trainers over minimaal drie uitgevoerde trainingen om te kunnen verklaren dat jij beschikt over de nodige vaardigheden van een trainer, te weten:
Begeleidt het leerproces op een motiverende wijze:
Brengt de inhoud van de training goed over: Leert de deelnemers gericht vaardigheden aan: Let op: zorg voor een getypte verklaring van ongeveer een 1/2 tot 1 A4 waarin concrete voorbeelden genoemd worden in de evaluatie of referentie. Het volstaat niet om bovenstaande lijst te kopiëren en te laten ondertekenen.

8. Inschrijfgeld voldaan.
 
9. Jaarlijkse contributie voldaan.
 
Voldoe je aan deze eisen, dan krijg je de status van Trainer NOBTRA zodra je een ondertekende versie van de aansluitovereenkomst aan het secretariaat van de NOBTRA hebt geretourneerd. In deze overeenkomst staat o.a. dat je je houdt aan de ethische gedragscode voor trainers en het daaraan verbonden klachtenreglement.

Aanmelden voor Trainer NOBTRA
Het is alleen mogelijk om Trainer NOBTRA te worden als je al lid bent. Wil je de status van Trainer NOBTRA krijgen? Klik dan hier om je aan te melden. Na aanmelding nemen we contact met je op en ontvangen we graag bovengenoemde gegevens.

 

Heb je een diploma van een door NOBTRA erkende opleiding?

Als je een diploma hebt van een door NOBTRA erkende opleiding dan is de procedure voor het verkrijgen van de erkenning als Trainer NOBTRA eenvoudiger. Je hoef dan niet voor alle criteria bewijs bij ons aan te leveren.

In dat geval willen wij wel de volgende bewijsstukken  ontvangen:
1.   Getekende versie van je aanmelding als aspirant lid;
2.   Praktijkervaring als trainer, waarbinnen jij 25 dagdelen of 50 dagdelen, afhankelijk van de door jou gevolgde opleiding, zelfstandig trainingen hebt gegeven aan minimaal vijf verschillende groepen. Dit doe je door dit in een schema te zetten:

3.   Bewijs dat de eerste jaarlijkse contributie is voldaan.


Opleidingsinstituut

           Erkende opleiding

Gewerkte dagdelen

 
 
       
Academie voor Psychodynamica 25  
Arie Speksnijder, opleider van trainers 25  

BGL & Partners

25

 

Blankestijn & Partners
 

25

 

Boertien Vergouwen Overduin

25

 

De Galan School voor Training


 

25

 

De Grijze Spier 50  

De Witte & de Zwarte Zwaan

25

 

Fontys 50  

HAN

50

 

 

Hester Macrander

25

 

ICM

25

 

Koninklijke Marine

  • Interne Trainersopleiding. Deze interne trainersopleiding is alleen beschikbaar voor mariniers en marine medewerkers.

25

 

KSG trainers & consultants

25

 

MARK Academy


25

 

Schouten University of Applied Sciences

25

 

Speechen.nl

50

 

Trainersacademie


25

 

UNLP

25

 

Vidarte

25

 
NOBTRA onderzoekt doorlopend (nieuwe) opleidingen. Deze lijst is niet compleet qua aanbod van kwalitatieve opleidingen. Dit zijn de opleidingen die wij tot nu toe hebben onderzocht en die volgens de resultaten daarvan opleiden tot het niveau van NOBTRA Trainer.


Jouw opleiding erkennen?
Wil jij jouw opleiding laten certificeren? Kijk dan hier voor de eisen.