Kwaliteitseisen voor Registertrainer NOBTRA

Waaraan moet je voldoen om erkend te worden als Registertrainer NOBTRA®? En hoe verloopt de procedure voor erkenning? Het profiel en de procedure zijn vastgesteld door het bestuur van de NOBTRA op 16 februari 2014.

Voorwaarden

Om Registertrainer NOBTRA® te worden, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
 1. Je bent erkend als Trainer-NOBTRA® op Practitionerniveau.
 2. Je hebt minimaal vijf jaar ervaring en ten minste 400 dagen zelfstandige trainerservaring in de afgelopen zeven jaar.
 3. Je kunt vijf referenties van verschillende opdrachtgevers overleggen.
 4. Je kunt de continuïteit van aangeboden trainingen waarborgen en je kunt dit aantonen met verklaringen van gekwalificeerde vervangers die ten minste erkend zijn als Trainer NOBTRA® op Practitionerniveau.
 5. De registratie is geldig voor de periode van vier jaar na de opname in het Register, waarin per jaar ten minste honderd declarabele dagdelen op het gebied van training moeten worden uitgevoerd.
 6. Indien je gedurende de geldigheid van de registratie niet langer voldoet aan de in dit document genoemde criteria, kun je je registratie laten doorhalen door een bericht te sturen naar info@nobtra.nl.
 7. Ongeveer drie maanden voor de afloop van de geldigheid van de registratie kun je starten met de procedure van herregistratie. Als dat niet (tijdig) gebeurt, zal de registratie op de einddatum van de geldigheidsduur automatisch worden doorgehaald.
 8. Aan de toetsing/registratie, c.q. de hertoetsing/herregistratie, zijn kosten verbonden. Zie hiervoor het document NOBTRA Register Werkwijze.
 9. Alle bescheiden voor de erkenning als RegisterTrainer NOBTRA® kun je sturen aan info@nobtra.nl.
Om erkend te worden als Registertrainer NOBTRA® zul je moeten aantonen dat je voldoet aan de volgende eisen. De eerste voorwaarde is dat je al erkend bent als Trainer NOBTRA®.
 
Hier vind je de Eisen voor erkenning als Registertrainer NOBTRA® als pdf.
De NOBTRA Register Werkwijze vind je hier als pdf.

Het toetsen van aanvraag voor een Master Trainer wordt beoordeeld op vier aspecten; activiteiten, kennis, gedrag/ competenties en resultaten van het werk als senior practitioner.

Activiteiten Master Trainer

Plaatst de opleidingsvraag in de context van de strategie van de organisatie en de business omgeving.
 1. Begeleidt de transfer van leren in de praktijk, buiten de klassikale omgeving.
 2. Coacht managers en medewerkers op de werkvloer en past andere leermethodieken toe voor het optimale leerrendement.
 3. Houdt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van opleidingen bij en verdiept zich in relevant business nieuws en innovatieve leermethodieken.
 4. Daagt relaties en klanten uit om tot een effectieve verandering te komen ten gunste van de organisatie.
 5. Laat het opleidingsproces aansluiten bij de organisatiedoelstellingen en past het leerproces effectief aan, indien tijdens het proces blijkt dat andere zaken spelen.
 6. Begeleidt leren in de praktijk en ondersteunt met nieuwe leer technologieën. 
Toetsingsprocedure Toetsing
De toetsingscommissie toetst je werk aan de genoemde criteria.

Kennis

 1. Heeft kennis van leren in de organisatiecontext. Weet hoe organisatiestructuren eruit zien en heeft kennis van de strategie van de organisatie en marktontwikkelingen.
 2. Heeft kennis van de cultuur en de waarden binnen een organisatie.
 3. Weet hoe de kracht van een organisatie te ontwikkelen en de performance te versterken.
 4. Kent de business/organisatietaal en laat de eigen communicatie daarop aan sluiten.
 5. Heeft kennis van HR-instrumenten, kent de ondersteunende werking ervan op opleidingen en wordt gezien als een sparringpartner voor HR en management.
 6. Kent creatieve opleidingsinterventies en weet hoe je nieuwe technologieën kan toepassen in het leerproces. 
Toetsingsprocedure
Je schrijft een essay van ca. 1750 woorden waarin bovengenoemde criteria aan de orde komen.
 
Toetsing
Je krijgt de gelegenheid dit essay te verdedigen tijdens een gesprek van maximaal tweeënhalf uur met twee leden van de Toetsingscommissie.

Gedrag/ competenties

 1. Onafhankelijk: neemt een standpunt in en uit het, ook als anderen een andere mening hebben.
 2. Besluitvaardig: analyseert de informatie en maakt effectieve beslissingen. Stimuleert en helpt anderen besluiten te nemen.
 3. Beïnvloedend: communiceert effectief met stakeholders en managers om hen betrokken te maken bij het leerproces.
 4. Prestatiegericht: blijft gemotiveerd om resultaat te bereiken en stimuleert anderen om eventuele blokkades op te heffen.
 5. Samenwerken: bouwt aan vertrouwen en teamkracht. Laat mensen verantwoordelijk zijn voor beslissingen. Stimuleert om kennis te delen en transparant te zijn naar elkaar. Is hierin het voorbeeld.
 6. Geloofwaardig: Neemt volledig verantwoordelijkheid voor beslissingen en schakelt eventueel andere mensen in, vanuit of buiten de organisatie voor specifieke kennis of vaardigheden.
 7. Rolmodel: Is een rolmodel voor anderen, deelt zijn/haar kennis met collega’s en mensen buiten het vakgebied.
 8. Relationeel: bouwt relevante netwerken op, ook buiten het eigen vakgebied.
 9. Analytisch: weet opleidingsvraag en trainingsaanbod op alle organisatieniveaus te plaatsen.
Toetsingsprocedure en Toetsing
Twee leden van de Toetsingscommissie toetsen deze aspecten tijdens je verdediging van je essay.

Resultaten van het werk als Senior Practitioner

 1. Toepassing van het geleerde leidt tot verbeterde resultaten voor het bedrijf.
 2. Het geleerde is verbonden met de HR-cyclus en wordt gesteund en gebruikt door het management.
 3. Gebruikers zijn toegerust met die elementen, die de organisatieontwikkeling stimuleren.
Toetsingsprocedure en Toetsing
Twee leden van de Toetsingscommissie nemen deze aspecten mee tijdens je verdediging van je essay.