Kwaliteitseisen voor Registertrainer NOBTRA

Wat zijn de eisen voor de status van Register Trainer NOBTRA? Hieronder vind je de voorwaarden uitgebreid omschreven. Het is alleen mogelijk om Register Trainer NOBTRA te worden als je al Trainer NOBTRA bent. Wil je de status van Register Trainer NOBTRA krijgen? Klik dan hier om je aan te melden. Na aanmelding nemen we contact met je op en ontvangen we graag onderstaande gegevens.

Voorwaarden voor Register Trainer NOBTRA

Om Register Trainer NOBTRA te worden, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1. Je hebt minimaal vijf jaar ervaring en ten minste 400 dagen zelfstandige trainerservaring in de afgelopen zeven jaar
  2. Je kunt vijf referenties van verschillende opdrachtgevers overleggen
  3. Je kunt de continuïteit van aangeboden trainingen waarborgen en je kunt dit aantonen met verklaringen van gekwalificeerde vervangers die ten minste erkend zijn als Trainer NOBTRA op Practitionerniveau
  4. De registratie is geldig voor de periode van vier jaar na de opname in het Register, waarin per jaar ten minste honderd declarabele dagdelen op het gebied van training moeten worden uitgevoerd
  5. Indien je gedurende de geldigheid van de registratie niet langer voldoet aan de in dit document genoemde criteria, kun je je registratie laten doorhalen door een bericht te sturen naar info@nobtra.nl
  6. Ongeveer drie maanden voor de afloop van de geldigheid van de registratie kun je starten met de procedure van herregistratie. Als dat niet (tijdig) gebeurt, zal de registratie op de einddatum van de geldigheidsduur automatisch worden doorgehaald
  7. Aan de toetsing/registratie, c.q. de hertoetsing/herregistratie, zijn kosten verbonden. Zie hiervoor het document NOBTRA Register Werkwijze.
  8. Opname in het register bedraagt eenmalig € 795, –. In het registerreglement is geregeld wat de consequenties zijn, als in die periode van de zijde van de trainer niet langer aan de in dit document genoemde criteria wordt voldaan. De kosten voor hercertificering bedragen €395,- per 4 jaar.
  9. Alle bescheiden voor de erkenning als Register Trainer NOBTRA kun je sturen aan info@nobtra.nl.
Om erkend te worden als Registertrainer NOBTRA zul je moeten aantonen dat je voldoet aan de volgende eisen. De eerste voorwaarde is dat je al erkend bent als Trainer NOBTRA. De contributie voor Registertrainer is €195,00 per jaar.
 
Hier vind je het Toetsingsformulier Registertrainer NOBTRA.

Het toetsen van aanvraag voor een Register Trainer wordt beoordeeld op vier aspecten; activiteiten, kennis, gedrag/ competenties en resultaten van het werk.

Aanmelden als Register Trainer

Wil je de status van Register Trainer NOBTRA krijgen? Klik dan hier om je aan te melden. Na aanmelding nemen we contact met je op en ontvangen we graag onderstaande gegevens.