Intervisie

Intervisie bij de NOBTRA

Waarom intervisie?
Intervisie is een tool dat het professionele leervermogen stimuleert met de focus te werken aan mogelijke oplossingen en ontwikkeling. Hoe fijn is het om van elkaars kennis te mogen proeven en van elkaar te leren, samen na te denken over oplossingen en elkaar te inspireren binnen dit mooie vak en/of het ondernemerschap. Intervisie draagt naast waardevol contact ook bij aan je deskundigheid als trainer en in contact te zijn met je ‘collega’s’. Je deelname aan intervisie is niet alleen een verrijking voor jezelf, maar ook een mooie manier om te werken aan je permanente educatie (PE-) punten.
 
In het kort: Hoe werkt intervisie?
Als trainingsprofessional is het belangrijk om te blijven groeien. Daarom biedt NOBTRA haar leden de mogelijkheid om deel te nemen aan intervisie. Met een groep NOBTRA collega’s ga je aan de slag met een ingebracht vraagstuk en/of een probleemstelling. Hier wordt een intervisie-methode voor gebruikt en het geheel wordt begeleid door een intervisie-begeleider om procesmatig te werken naar een resultaat, zodat jij met een oplossing, andere visies, nieuwe inzichten en veel inspiratie naar huis gaat!
 
Wil jij ook op deze waardevolle manier in contact zijn met andere trainingsprofessionals?
Ben jij net gestart als trainer of zit je al jaren in het vak? Iedereen is van harte welkom!
 
Wil je meedoen aan de intervisie? Neem contact op! Stuur een mail naar Erik Sauer (landelijke intervisie coördinator) o.v.v. je naam en je woonplaats via: intervisie@nobtra.nl.

Opzet intervisiegroepen
NOBTRA heeft in alle regio's in Nederland intervisiegroepen zitten die gemiddeld 4 keer per jaar samenkomen.
Omdat niet  iedereen  zich makkelijk kan verplaatsen heeft NOBTRA ook een aantal online intervisiegroepen. Het voordeel van deze groepen is dat er geen reistijd is en dat je zelf kunt kiezen in welke omgeving je gaat meedoen met de intervisie.
 
Ben je lid of gecertificeerd trainer bij de NOBTRA? Dan kun je je opgeven o.v.v. je naam en je voorkeur (fysiek of online) via intervisie@nobtra.nl bij Erik Sauer (landelijk coördinator intervisie).