(H)erken grensoverschrijdend gedrag

(H)erken grensoverschrijdend gedrag

NOBTRA wil een inclusieve beroepsvereniging zijn, met als kernwaarden eerlijkheid, openheid, ruimte, respect, vertrouwen en professionaliteit. Erkennen en herkennen van machtsverhoudingen en grensoverschrijdend gedrag zijn daarbij essentieel. 
Na alle aandacht in de media heeft ook NOBTRA zich gebogen over de vraag of in onze beroepsgroep grensoverschrijdend gedrag en misbruik van macht voorkomen. En inderdaad: een korte ronde langs een paar trainers en deelnemers versterkt het vermoeden dat het ook in ons vak voorkomt. Tijd dus om er mee aan de slag te gaan. 
Het is natuurlijk niet zo dat we een heksenjacht willen beginnen op mensen die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Wel willen we dat in trainingen een veilige sfeer heerst, waarin grensoverschrijdend gedrag onmiddellijk bespreekbaar is en stopt. En bedenk: de ontvanger bepaalt. Als iemand iets als grensoverschrijdend ervaart en dat aangeeft, dan is onmiddellijk stoppen de enige juiste beslissing. 
 We hebben het niet alleen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook over ook over andere vormen van intimidatie, dwang, racistische opmerkingen, iemand voor schut zetten, stalking en andere vormen van gedrag dat voor trainer of deelnemer bedreigend is, het gevoel van veiligheid in gevaar brengt. 
We zijn geneigd om vooral te denken aan de machtsverhouding tussen trainer en deelnemer. En terecht, want er worden trainees en cursisten beschadigd door grensoverschrijdend gedrag van trainers en opleiders, bleek uit onze rondgang. Maar het kan evengoed andersom zijn: train(st)ers hebben ook grenzen die overschreden worden. Denk aan een van onze collega's die tijdens een 1 op 1-wandeling geconfronteerd werd met een deelnemer die haar begon te zoenen en betasten. Denk aan groepsgedrag dat is gericht op het vernederen van de trainer. Maar ook tussen collega's (trainers en co-trainers of trainingsacteurs bijvoorbeeld) worden grenzen overschreden.
NOBTRA wil inzicht in de mate waarin gedrag als grensoverschrijdend wordt ervaren in trainingen, over welk gedrag we het dan hebben en wat we daarmee als branchevereniging kunnen doen. Jij kunt ons daarbij helpen. We hopen dat het veel minder voorkomt dan we vermoeden, maar we komen daar alleen achter als we jullie reacties horen. 

Contactpersoon NOBTRA

Marten Bos is hiervoor onze contactpersoon. Hij kan inventariseren en informatie geven waar je terecht kan. Hij biedt dus geen hulp en is geen vertrouwenspersoon.
Marten Bos marten@martenbos.nl

Marten Bos (1955, Bolsward)
Gepensioneerd sinds 2021 (minder, maar nog wel actief als) trainer, supervisor, moderator, lezingen.
Sinds 1999 als ZZP-er: trainer, coach, supervisor. Profit, non profit, overheid, diverse bedrijven en organisaties. Docent bij Coach en Supervisie opleidingen
Gestalttherapeut en supervisor, trainer bij Gestaltopleidingen in o.a. Nederland, Oekraïne, Bulgarije, Finland, Polen.
Passie voor diversiteit en inclusie, schreef hierover diverse hoofdstukken, artikelen en het boek ‘Coaching en Diversiteit’. Ook ontwikkelde hij de methodiek met De Kracht van het Verschil met de Diversiteit Kaarten. Overgedragen aan Bureau VIE.
Voor 1999 o.a. VluchtelingenWerk Nederland, Begeleid wonen projecten, Jeugdgevangenis, Drugshulpverlening, etc.
Vrijwilliger bij o.a. het Marokkaans WAO komitee, COC Amsterdam, Alle Kleuren Oost.