Commissie van Geschil en Beroep

Wie niet tevreden is met een besluit van een bij NOBTRA aangesloten trainer/opleider op een bezwaarschrift kan vervolgens terecht bij de onafhankelijke Commissie van Geschil en Beroep. Hieronder stelt onze commissie zich voor.

Commissie van Geschil en Beroep

NOBTRA heeft een onafhankelijke commissie van Geschil en Beroep ingesteld.

Wanneer behandelt de commissie een Geschil?
Een Geschil kan alleen aan de Commissie van Geschil en Beroep worden voorgelegd als eerst de klacht die aan het geschil ten grondslag ligt is voorgelegd aan de opleider/trainer waar deze klacht over gaat.

De Commissie van Geschil en Beroep behandelt dus nooit in eerste aanleg een klacht. Een trainer/opleider moet eerst zelf de kans krijgen om een klacht te horen en af te handelen.

Pas als de betreffende opleider/trainer de klacht niet naar tevredenheid van de klager heeft afgehandeld, en deze opleider/trainer ook niet bij een andere geschillencommissie is aangesloten, komt behandeling door NOBTRA in beeld.

Eerst probeert de onafhankelijke klachtenbuddy van NOBTRA met beide partijen tot een oplossing te komen.

Lukt dat niet, dan wordt de klacht voorgelegd aan de onafhankelijke Klachtencommissie van NOBTRA.

Is één van beide partijen nog steeds niet tevreden met de uitspraak, dan kan in allerlaatste instantie de Commissie van Geschil en Beroep gevraagd worden om tot een uitspraak te komen.

Wanneer behandelt de commissie een Beroep?
Een Beroep kan uitsluitend betrekking hebben op de uitslag van (onderdelen van) examens, het toekennen van cijfers, certificaten en diploma’s, en op besluiten van een examencommissie die raken aan belangen van kandidaten, zoals het verlenen van vrijstellingen of het toestaan van aangepaste examinering. Een Beroep kan dus alleen worden ingesteld op een bepaald besluit met betrekking tot examinering en diplomering.

Wanneer is de Commissie niet bevoegd?
De Commissie van Geschil en Beroep doet uitsluitend uitspraken indien de procedure voor beoordeling en waardering van examens en toekenning van diploma’s vooraf schriftelijk is vastgelegd in een Examenreglement, een Handboek Examinering, of een andere schriftelijke of digitale vorm die vooraf bekend is bij de kandidaten.

De Commissie van Geschil en Beroep behandelt uitsluitend beroepszaken die betrekking hebben op door NOBTRA gecertificeerde trainingen.

U kunt ook onze Regeling Geschil en Beroep downloaden.

 

Petra Weggemans

Petra Weggemans is voorzitter van de Commissie van Geschil en Beroep.

Achtergrond
Trainer, jurist en coach ben ik van beroep, 51 jaar en woonachtig in Amersfoort.
Ik heb jaren bij een grote gemeente gewerkt, waar ik bezwaren en klachten behandelde en juridisch advies gaf. Bij de gemeente heb ik ook gewerkt met de informele aanpak van bezwaren en klachten, waar ik ook veelvuldig in ben getraind.

Naast mijn werk bij de gemeente heb ik sinds 2008 mijn eigen juridisch adviesbureau op het gebied van het bestuursrecht en privaatrecht en ben ik al jaren voorzitter/lid van een aantal bezwaarschriftencommissies. Bij de Overijsselse Ombudsman heb ik vele klachten behandeld. Sinds een aantal jaar werk ik ook als coach voor mensen met onder meer autisme, ADHD, PTSS en niet aangeboren hersenletsel. Voor Segment opleidingen mag ik trainingen verzorgen, onder meer over woonoverlast, de Algemene wet bestuursrecht, de Wmo, de informele aanpak, herstel van vertrouwen tussen burger en overheid en andere interessante onderwerpen. Tot slot verzorg ik voor Segment de juridische nieuwsbrief en maak ik deel uit van de Examencommissie.


Ik vind het erg leuk om bij de NOBTRA samen met mijn kundige mede commissieleden de Commissie van Geschil en Beroep te vormen en er zorg voor te dragen dat klachtbehandeling en bezwaren/beroepen bij de NOBTRA goed geregeld zijn. Het uitgangspunt hierbij is wat mij betreft, waar mogelijk, om tot een oplossing te komen waarmee beide partijen tevreden zijn.

Arnout de Hamer

Achtergrond
Arnout heeft rechten gestudeerd in Utrecht en is sinds 1994 advocaat. In juli 2013 heeft hij DeHamerLegal opgericht en is hij werkzaam voor ondernemers op het gebied van ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht en informaticarecht, zie ook zijn website www.dehamerlegal.nl.


Vrije tijd
Naast zijn werk als advocaat spant Arnout zich in voor verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder NOBTRA. Hij heeft drie studerende zoons en in zijn vrije tijd houdt hij zich graag bezig met diverse sporten, zoals tennis, en met muziek, zowel actief (hij speelt basgitaar) als passief (concertbezoek).   

 

Hans de Boer

Achtergrond
Mijn naam is Hans de Boer (1960). Ik woon met Paulina in Beetsterzwaag, Friesland.
Na 10 jaar bij Defensie gewerkt te hebben en daarna 31 jaar als advocaat ben ik mij vanaf 2021 helemaal gaan toeleggen op trainen en coachen. Dat doe ik zelfstandig, vanuit mijn praktijk www.hansdeboer.nl Ik richt mij daarbij op leiderschapsontwikkeling. Juristen en uniformberoepers hebben mijn bijzondere aandacht.
De NOBTRA draag ik een warm hart toe. Net als voorheen, de Nederlandse Orde van Advocaten. Ik geloof erg in een beroepsorganisatie die er voor en door de beroepsgroep is.


Als lid van de Commissie van Geschil en Beroep wil ik graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de NOBTRA alsmede haar leden.
Ik weet uit mijn ervaring als voormalig lid van de Bezwarencommissie van de Gemeente Leeuwarden, hoe nuttig een dergelijke commissie kan zijn.


Vrije tijd
In mijn vrije tijd lees ik graag en ga ik regelmatig naar concerten. Openluchtspelen vind ik echt super. Ik loop hard om een beetje fit te blijven en doe verder verwoede pogingen om mij golf handicap wat naar beneden te krijgen.

 

Paul Vijfvinkel

Paul Vijfvinkel is secretaris van de Commissie van Geschil en Beroep.

Achtergrond
Mijn naam is Paul Vijfvinkel en ik studeerde geografie voor educatie. Ik heb me ontwikkeld tot specialist in examinering en toetsing. Voor CINOP adviseer ik mbo-instellingen over examinering en kwaliteitszorg. Ik ben een echte dossiervreter en mijn favoriete onderwerpen zijn juridische en financiële details.

Ik heb gewerkt in de sectoren techniek (installatietechniek en luchtbehandeling), detailhandel, horeca, arbeidsbemiddeling en ICT. Ik heb  gewerkt als sollicitatietrainer en ik heb scholingsprojecten ICT opgezet. Voor de Inspectie van het Onderwijs ben ik een tijd analist geweest van examens voor het mbo.

Ik heb speciale affiniteit met het ‘Groene’ onderwijs: Ik ben gecertificeerd assessor voor examens van de Groene Norm en neem examens af voor Aeres mbo Barneveld, de mooiste dierenschool van Nederland. Ik begeleid daar als vrijwilliger al meer dan 10 jaar groepen van Jong Ondernemen.
Ik ben lid van de Commissie Validiteit van NLQF.
Voor de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken neem ik examens Klantencontact af in gemeentehuizen door het hele land.