Kennisdeling

NOBTRA moedigt kennisdeling over het trainersvak aan. NOBTRA is van en voor trainers. Sinds kort is deze site beschikbaar voor het delen van kennis. 
PE-activiteiten moeten liefst ook bijdragen aan kennisdeling met andere trainers. Daarom is het mogelijk om PE-punten te halen voor het schrijven van een boekrecensie, een white paper en LinkedIn posts waarin je jouw kennis en ervaring deelt. Je upload jouw input via de Portal. 
 

Boekrecensies

Hier vind je boekrecensies geschreven door trainers.

Wil je ook een boekrecensie schrijven? Hier zijn wat richtlijnen.

Whitepapers

Hier vind je door trainers gemaakte whitepapers.

Het creëren van een inspirerende whitepaper vereist een gedegen voorbereiding en structuur om de lezer te informeren en tegelijkertijd te inspireren. Hier volgt een algemene outline die je kunt gebruiken als leidraad voor je whitepaper, afhankelijk van het specifieke onderwerp of de industrie waarop je je richt. Aan het einde van de outline vind je vijf praktische tips om de inzichten uit de whitepaper effectief in de praktijk te brengen.

1. Inleiding


2. Probleemstelling
3. Overzicht van bestaande oplossingen  
4. Nieuwe inzichten of oplossingen

5. Case studies of praktijkvoorbeelden

6. Conclusie en aanbevelingen
Referenties
5 Praktische Tips voor in de Praktijk
  1. Begin Klein: Implementeer nieuwe oplossingen op kleine schaal om de impact en haalbaarheid te testen voordat je volledig commit.
  2. Stakeholder Engagement: Betrek belanghebbenden vroegtijdig in het proces om draagvlak en begrip voor de nieuwe oplossingen te creëren.
  3. Continue Feedbackloop: Zorg voor een mechanisme om feedback te verzamelen en te integreren ter verbetering van de oplossingen.
  4. Training en Onderwijs: Investeer in training en onderwijs voor betrokkenen om de adoptie van nieuwe oplossingen te versnellen.
  5. Meet en Evalueer: Stel duidelijke KPI's op en evalueer de voortgang regelmatig om de effectiviteit van de geïmplementeerde oplossingen te beoordelen en waar nodig aan te passen.

LinkedIn posts

Volg ons op Linkedin en je ziet ook posts die door bij NOBTRA aangesloten trainers gepost zijn.
Wil je ook een post schrijven voor NOBTRA? Schrijf een post en upload deze via onze Portal. Je ontvangt hiervoor PE punten.


Kaders voor een LinkedIn post
Kan verschillende vormen hebben, tekst, filmpje, Powerpoint, …
De inhoud heeft relatie met het trainersvak.
  1. Aansprekende Inleiding: Begin met een krachtige inleiding die de aandacht trekt. Dit kan een vraag, een interessant feit, of een provocerende stelling zijn die nieuwsgierigheid wekt.
  2. Duidelijke Boodschap: Wees duidelijk en beknopt in je boodschap. LinkedIn gebruikers scrollen snel door hun feed, dus zorg ervoor dat je punt snel overkomt.
  3. Visuele Elementen: Gebruik afbeeldingen, video's of infographics om je post aantrekkelijker te maken. Visuele content trekt meer aandacht en bevordert engagement.
  4. Call-to-Action (CTA): Sluit af met een duidelijke CTA. Dit kan een uitnodiging zijn om te reageren, een vraag te stellen, je post te delen, of een link naar meer informatie.
  5. Hashtags: Gebruik relevante hashtags om het bereik van je post te vergroten. Kies hashtags die relevant zijn voor je sector of onderwerp.