Erkenningseisen voor trainersopleidingen

Aan welke eisen moet uw opleiding voldoen om formeel erkend te worden door de NOBTRA? Instituten die een trainersopleiding willen laten erkennen, moeten kunnen aantonen dat de studenten voldoen aan een aantal vastgestelde uitgangspunten.

Erkenningseisen voor trainersopleidingen

Instituten die een trainersopleiding willen laten erkennen, dienen aan te tonen dat de studenten/ toekomstige trainer tijdens de opleiding of bij het afsluitende examen, voldoen aan de eisen genoemd onder Kwaliteitseisen Trainer NOBTRA, ook te vinden op dit formulier. Aan alle punten op het formulier dient voldaan te worden, behalve de punten genoemd onder punt 4 en 7:  De trainer zelf moet de eisen genoemd onder punten 4 en 7 zelf verzamelen. Als de opleiding kan aantonen dat de studenten tijdens de opleiding al zelfstandig getraind hebben, kan de trainer ‘korting’ krijgen op de bij onder punt 4 nog aan te tonen dagdelen. De opleiding geeft de NOBTRA hiertoe inzage in alle mogelijke ‘bewijsmateriaal’. De NOBTRA bestudeert het materiaal nauwgezet en gaat eventueel nog langs bij de opleiding voor meer informatie of bewijs.
 
Als uw opleiding wordt erkend, kan de kandidaat trainer volstaan met een kopie van het diploma aan de NOBTRA te sturen, plus bewijs voor de eisen genoemd onder punt 4 en 7.
 
Deze uitgangspunten vindt u op het beoordelingsformulier.
 
Uw trainersopleiding erkennen?
Als u uw trainersopleiding door NOBTRA wilt laten erkennen, neem dan contact op met het bestuur: info@nobtra.nl.