Erkenningseisen Trainersopleidingen

Hieronder wordt toegelicht aan welke eisen een opleiding moet voldoen om formeel erkend te worden door de NOBTRA.

Erkenningseisen voor trainersopleidingen

Certificering van de opleiding
Opleidingsinstituten die een trainersopleiding willen laten erkennen, dienen aan te tonen dat ze voldoen aan de eisen genoemd in dit toetsingsformulier. Aan alle punten op het formulier dient voldaan te worden.

Certificeren: een introductie
De NOBTRA staat voor een omgeving, waar talent en kwaliteit via een gedegen route kunnen leiden naar een certificaat. De certificeringen voor opleidingen van de Nobtra gaan een steeds grotere status verkrijgen middels een PDCA cyclus die we toepassen op het gehele certificeringstraject. Zowel voor opleidingen als voor persoonscertificeringen. Die stappen zijn: Trainer NOBTRA, Master-of Register trainer.
Toelichting PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyclus is een krachtige, bewezen verbetermethode. Hiermee kun je stap voor stap je werk, prestaties en organisatie verbeteren en op een hoger plan brengen.

We zijn in januari gestart met de vernieuwing van de profielen voor opleidingen. Deze zijn vernieuwd en er zijn beoordelingscriteria aan toegevoegd.  Deze zijn door de leden van de toets commissie vastgesteld. De toets commissie bestaat uit 7 leden, waaronder ervaren trainers, onderwijskundigen en examen toets specialisten.
 
Certificerings portal
Alle beoordelings documenten worden opgeslagen in een Certificerings Portal om de nieuwe aanvraag voor een certificering te registreren. Alle beoordelingen zullen na vaststelling van de documenten uitsluitend via het digitale systeem worden verricht. Dit is een beveiligde omgeving, zodat alle documenten worden beschermd. Het certificaat kan ook in het digitale systeem worden geplaatst en biedt de mogelijkheid om ook voor het PE punten traject in aanmerking te komen. Hierbij zien aangesloten trainers per direct je aanbod via het certificerings portal.

Trainers die uw opleiding hebben gevolgd, uploaden hun certificaat/diploma in de Portal. Zij ontvangen standaard 70 PE-punten. Zij ontvangen extra PE-punten als u specifieke onderwerpen uit de opleiding (zoals supervisie) aangeeft op een aanvraagformulier.

De inlogcodes en de uitgewerkte werk instructie worden na akkoord over de aanvraag toegestuurd per mail. De werk instructie bevat alle benodigde informatie. Als extra is in de portal omgeving een bibliotheek opgenomen, waarin staat aangegeven welke bestanden/bewijsstukken  er nodig zijn ter verantwoording voor de certificering. In deze mail staat ook een mail adres voor technische ondersteuning mochten er vragen zijn.
 
De stappen voor een certificering zijn:
De volledige stappen voor certificering vindt u in het toetsingsformulier.
 
Voorbereiding  
Het certificerings traject:  
De certificering behaald:
Alumni die Trainer NOBTRA willen worden
Als uw opleiding door ons gecertificeerd is, kan de afgestudeerde trainers/ alumni volstaan door een kopie van het diploma aan de NOBTRA te sturen, plus bewijs van de hieronder genoemde punten: De afgestudeerde trainer moet zelf deze aanvullingen verzamelen en aanleveren. De NOBTRA bestudeert het materiaal nauwgezet en gaat eventueel nog langs bij de opleiding voor meer informatie of bewijs.
  
Uw trainersopleiding erkennen?
Als u uw trainersopleiding door NOBTRA wilt laten erkennen, neem dan contact op met het bestuur: info@nobtra.nl met als onderwerp: trainersopleiding certificeren.
 

Hercertificering

De stappen voor een hercertificering zijn:
De volledige stappen voor hercertificering vindt u in het toetsingsformulier.
 
Voorbereiding Het hercertificeringstraject:  
De hercertificering behaald: