Certificeren Register Trainer NOBTRA

Register Trainer - voor meer impact in organisaties

Wat is een Register Trainer? Een Register trainer is een beroepstrainer die op senior niveau training geeft, een kei is in het werken met groepen in organisaties om het behalen van organisatie- of afdelingsdoelstellingen te faciliteren, diverse eigen interventie-methoden heeft ontwikkeld en zijn/haar ervaring deelt met anderen. En daarbij een bijdrage levert aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

Wat zijn de eisen voor de status van Register Trainer NOBTRA? Hieronder vind je de voorwaarden uitgebreid omschreven. Wil je de status van Register Trainer NOBTRA krijgen? Klik dan hier om je aan te melden. Na aanmelding nemen we contact met je op en ontvangen we graag onderstaande gegevens.

Voorwaarden voor Register Trainer NOBTRA

 • Initiële beoordeling en opname in het register bedraagt eenmalig € 795,-.
 • De contributie voor Register Trainer is €200,- excl. btw per jaar.
 • De kosten voor hercertificering bedragen €395,- per 4 jaar.

Om Register Trainer NOBTRA te worden, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
 1. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als beroepstrainer en minimaal 400 dagen zelfstandige trainers-ervaring in de afgelopen 7 jaar. Dit is inclusief begeleiding en interventies voorafgaand, tussen de trainingen en na de training. Denk aan (video) supervisie en feedback op opdrachten.
 2. Je hebt aantoonbaar ten minste 5 trainingstrajecten bij 5 verschillende organisaties uitgevoerd.
 3. Je kunt 2 referenties van verschillende opdrachtgevers overleggen.
 4. Je kunt de continuïteit van aangeboden trainingen waarborgen en kunt dit aantonen met verklaringen van gekwalificeerde vervangers die minimaal Trainer NOBTRA zijn.
 5. Je geeft een overzicht van uitgevoerde trainingen (data, doelgroep, indien in-company opdrachtgever, korte beschrijving van de training, omvang) van 100 declarabele dagdelen per jaar.
 6. Initiële beoordeling en opname in het register bedraagt eenmalig € 795,-. 

Om Register Trainer te blijven, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
 1. De registratie is geldig voor de periode van vier jaar waarin per jaar 100 declarabele dagdelen op het gebied van training uitgevoerd moeten worden.
 2. In het registerreglement is geregeld wat de consequenties zijn, als in die periode van de zijde van de trainer niet langer aan de in dit document genoemde criteria wordt voldaan. De kosten voor hercertificering bedragen €395,- per 4 jaar.
 3. Herregistratie vindt elke vier jaar plaats totdat de trainer om welke reden dan ook zijn of haar beroep niet meer uitoefent, dan wel afziet van het voeren van de term Register Trainer NOBTRA.
De contributie voor Register Trainer is €200,- excl. btw per jaar.

Inhoudelijke eisen voor Register Trainer NOBTRA

Voorbereiding trainingstraject
Je verantwoordt:
 1. Het trajectontwerp inclusief en gesprekken met de opdrachtgever(s) van de organisatie.
 2. De analyse van de strategische organisatiedoelen en vertaling naar leerdoelen, gerelateerd aan de organisatiedoelen.
 3. De keuzes voor de onderwerpen, leermethodieken en leerinterventies.
 
Uitvoering training
 1. In de ontwerpen zijn diverse eigen leermethoden opgenomen waaronder 1 innovatieve leermethode.
 2. Evaluaties van trainingstrajecten (bij voorkeur van een onafhankelijk platform zoals Springest of Edubookers). 
 3. Ontwerpen en een reflectieverslag waaruit blijkt in hoeverre de trainingstrajecten hebben bijgedragen aan de organisatieontwikkeling.
 4. Verslagen van collegiale consultancy of supervisor die een interventie heeft bijgewoond.

Kwaliteitsborging en reflectie
 1. Bewijzen van activiteiten ten behoeve van deskundigheidsbevordering, zoals intervisie en professionaliserings-bijeenkomsten minimaal 2x per jaar.
 2. Reflectieverslag van circa 1000 woorden.
 3. Bewijzen van delen van kennis met relaties uit professionele netwerk (blogs, artikelen, presentaties, boeken, podcasts, Webinars of anders) en het volgen van nieuwe ontwikkelingen.

Online gesprek
Je beantwoordt vragen over de hierboven genoemde documenten tijdens een online gesprek van 1 uur. Het toetsen van de aanvraag voor een Register Trainer wordt beoordeeld op vier aspecten: activiteiten, kennis, gedrag/competenties en resultaten van het werk. 

 

Profiel van Register Trainer

Het profiel van de Register Trainer van je hier.

Aanmelden als Register Trainer

Wil je de status van Register Trainer NOBTRA krijgen? Klik dan hier om je aan te melden. Na aanmelding nemen we contact met je op.