Kwaliteitseisen Master Trainer NOBTRA

Wat zijn de eisen voor de status van Master Trainer NOBTRA? Hieronder vind je de voorwaarden uitgebreid omschreven. Het is alleen mogelijk om Matser Trainer NOBTRA te worden als je al Trainer NOBTRA bent. Wil je de status van Master Trainer NOBTRA krijgen? Klik dan hier om je aan te melden. Na aanmelding nemen we contact met je op en ontvangen we graag onderstaande gegevens.

Voorwaarden voor Master Trainer NOBTRA

Om Master Trainer NOBTRA te worden, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.
  1. Je bent Trainer NOBTRA
  2. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring en minimaal 400 dagen zelfstandige trainers-ervaring in de afgelopen 7 jaar
  3. Je kunt vijf referenties van verschillende opdrachtgevers overleggen
  4. Je kunt de continuïteit van aangeboden trainingen waarborgen en kunt dit aantonen met verklaringen van gekwalificeerde vervangers die minimaal Trainer NOBTRA zijn
  5. De registratie is geldig voor de periode van vier jaar waarin per jaar 100 declarabele dagdelen op het gebied van training uitgevoerd moeten worden
  6. Opname in het register bedraagt eenmalig € 795, –. In het registerreglement is geregeld wat de consequenties zijn, als in die periode van de zijde van de trainer niet langer aan de in dit document genoemde criteria wordt voldaan. De kosten voor hercertificering bedragen €395,- per 4 jaar.
  7. Herregistratie vindt elke vier jaar plaats totdat de trainer om welke reden dan ook zijn of haar beroep niet meer uitoefent, dan wel afziet van het voeren van de term Master Trainer NOBTRA.
De contributie voor Mastertrainer is €195,00 per jaar.

Aanmelden als Master Trainer

Het is alleen mogelijk om Master Trainer NOBTRA te worden als je al Trainer NOBTRA bent. Wil jij je aanmelden om Master Trainer NOBTRA te worden? Klik dan hier om je aan te melden. Na aanmelding nemen we contact met je op en ontvangen we graag bovengenoemde gegevens.