Kwaliteitseisen Master Trainer NOBTRA

Voorwaarden

Om Mastertrainer NOBTRA® te worden, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.
  1. U bent Trainer NOBTRA®
  2. U heeft minimaal 5 jaar ervaring en minimaal 400 dagen zelfstandige trainers-ervaring in de afgelopen 7 jaar.
  3. U kunt vijf referenties van verschillende opdrachtgevers overleggen.
  4. U kunt de continuïteit van aangeboden trainingen waarborgen en kunt dit aantonen met verklaringen van gekwalificeerde vervangers die minimaal Trainer NOBTRA zijn.
  5. De registratie is geldig voor de periode van vier jaar waarin per jaar 100 declarabele dagdelen op het gebied van training uitgevoerd moeten worden.
  6. Opname in het register kost € 625, – per 4 jaar. In het registerreglement is geregeld wat de consequenties zijn, als in die periode van de zijde van de trainer niet langer aan de in dit document genoemde criteria wordt voldaan.
  7. Herregistratie vindt elke vier jaar plaats totdat de trainer om welke reden dan ook zijn of haar beroep niet meer uitoefent, dan wel afziet van het voeren van de term Mastertrainer NOBTRA®.

Aanmelden als Master Trainer

Wil jij je aanmelden Om Mastertrainer NOBTRA® te worden? Klik dan hier om je aan te melden en geef aan voor wel lidmaatschap jij je wilt aanmelden.