Certificeren Master Trainer NOBTRA

Master Trainer - voor meer impact in trainingen

Wat is een Master Trainer? Een Master trainer is een beroepstrainer die op senior niveau training geeft, een kei is in het werken met groepen tijdens trainingen of workshops om het behalen van individuele leerdoelen te faciliteren, diverse eigen leermethodieken heeft ontwikkeld en zijn/haar ervaring deelt met anderen.

Wat zijn de eisen voor de status van Master Trainer NOBTRA? Hieronder vind je de voorwaarden uitgebreid omschreven. Wil je de status van Master Trainer NOBTRA krijgen? Klik dan hier om je aan te melden. Na aanmelding nemen we contact met je op en ontvangen we graag onderstaande gegevens.

Voorwaarden voor Master Trainer NOBTRA


Om Master Trainer te worden, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.
 1. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als beroepstrainer en minimaal 400 dagen zelfstandige trainers-ervaring in de afgelopen 7 jaar. Dit is inclusief begeleiding voorafgaand, tussen de trainingen en na de training. Denk aan (video) supervisie en feedback op opdrachten.
 2. Je hebt aantoonbaar ten minste 2 verschillende trainingen voor 5 verschillende organisaties uitgevoerd bij Maatwerk/in-company trainingen OF je hebt op basis van open inschrijving (kan ook train de trainer zijn) aantoonbaar 3 verschillende trainingen uitgevoerd van minimaal 2 dagen.
 3. Je kunt 3 referenties van verschillende opdrachtgevers overleggen.
 4. Je kunt de continuïteit van aangeboden trainingen waarborgen en kunt dit aantonen met verklaringen van gekwalificeerde vervangers die minimaal Trainer NOBTRA zijn.
 5. Je geeft een overzicht van uitgevoerde trainingen (data, doelgroep,  indien in-company opdrachtgever, korte beschrijving van de training, omvang) van 100 declarabele dagdelen per jaar.
 6. Initiële beoordeling en opname in het register bedraagt eenmalig € 795,-. 

Om Master Trainer te blijven, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.
 1. De registratie is geldig voor de periode van vier jaar waarin per jaar 100 declarabele dagdelen op het gebied van training uitgevoerd moeten worden.
 2. In het registerreglement is geregeld wat de consequenties zijn, als in die periode van de zijde van de trainer niet langer aan de in dit document genoemde criteria wordt voldaan. De kosten voor hercertificering bedragen €395,- per 4 jaar.
 3. Herregistratie vindt elke vier jaar plaats totdat de trainer om welke reden dan ook zijn of haar beroep niet meer uitoefent, dan wel afziet van het voeren van de term Master Trainer NOBTRA.

Net als andere trainers, betaal je  €200,- excl. btw contributie per jaar.

Inhoudelijke eisen voor Master Trainer NOBTRA

Voorbereiding training
Je verantwoord:
 1. het trainingsontwerp inclusief klantvraag (bij maatwerk/in-company) OF intake (bij open trainingen/train de trainer),
 2. de analyse van de leerbehoefte
 3. de keuzes voor de onderwerpen en werkvormen.
 
Uitvoering training
 1. In de ontwerpen zijn diverse eigen leermethoden opgenomen waaronder 1 fysieke en 1 online leermethode.
 2. 2 Evaluaties van trainingen/trainingstrajecten (in Word of via link naar Springest, Edubookers of anders). 
 3. 1 Filmpje van jezelf van 10 minuten waarin je een trainingsonderdeel geeft (introductie, rollenspel, instructie voor een opdracht of oefening, begeleiding bij een opdracht of oefening) met toestemming van de deelnemers.
 4. 2 Verslagen van collegiale consultancy van een collega-trainer of supervisor die een training heeft bijgewoond.
Kwaliteitsborging en reflectie
 1. Bewijzen van activiteiten ten behoeve van deskundigheidsbevordering, zoals intervisie en professionaliserings-bijeenkomsten minimaal 2x per jaar.
 2. Reflectieverslag van circa 1000 woorden.
 3. Bewijzen van delen van kennis met relaties uit professionele netwerk (blogs, artikelen, presentaties, boeken, podcasts, Webinars of anders) en het volgen van nieuwe ontwikkelingen.
Online gesprek
Je beantwoordt vragen over de hierboven genoemde documenten tijdens een online gesprek van 1 uur. Het toetsen van de aanvraag voor een Master Trainer wordt beoordeeld op vier aspecten: activiteiten, kennis, gedrag/competentiesen resultaten van het werk.

Profiel van Master Trainer

Een uitgebreide beschrijving van het profiel van de Mastertrainer vind je hier.

Heb je een diploma van een door NOBTRA erkende Master opleiding?

Heb je een door NOBTRA erkende Master Opleiding gevolgd? Dan kom je in aanmerking voor een verkorte route om je te laten certificeren als Master Trainer en vervallen de volgende eisen: Initiële beoordeling en opname in het register bedraagt eenmalig € 495, –. In het registerreglement is geregeld wat de consequenties zijn, als in die periode van de zijde van de trainer niet langer aan de in dit document genoemde criteria wordt voldaan. De kosten voor hercertificering bedragen €395,- per 4 jaar.

Klik hier voor meer het volledige overzicht van de eisen bij een verkorte route.
 
Overzicht erkende opleidingsinstituten die opleiden tot Master Trainer:

 
Opleidingsbureau Erkende opleiding
School voor training Didactisch Meesterschap
   

Aanmelden als Master Trainer

Wil jij je aanmelden om Master Trainer NOBTRA te worden? Klik dan hier om je aan te melden. Na aanmelding nemen we contact met je op en ontvangen we graag bovengenoemde gegevens.