Erkenningseisen voor Masteropleidingen

Erkenningseisen voor Masteropleidingen

Erkenningseisen voor Masteropleidingen

Certificering van de opleiding
Opleidingsinstituten die een Masteropleiding willen laten erkennen, dienen aan te tonen dat ze voldoen aan de eisen genoemd in dit toetsingsformulier. Aan alle punten op het formulier dient voldaan te worden.

Certificeren: een introductie
De NOBTRA staat voor een omgeving, waar talent en kwaliteit via een gedegen route kunnen leiden naar een certificaat. Op het hele certificeringstraject passen we de PDCA cyclus toe, zowel voor opleidingen als voor persoonscertificeringen Trainer NOBTRA, Master-of Register trainer.
 

Toelichting PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyclus: dit is een krachtige, bewezen verbetermethode. Hiermee kun je stap voor stap je werk, prestaties en organisatie verbeteren en op een hoger plan brengen.

 
Certificeringsportal
Alle documenten worden opgeslagen in een Certificeringsportal om de nieuwe aanvraag voor een certificering te registreren. Alle beoordelingen zullen na vaststelling van de documenten uitsluitend via het digitale systeem worden verricht. Dit is een beveiligde omgeving, zodat alle documenten worden beschermd. Zo kan de opleiding ook voor PE-punten in aanmerking komen. Hierbij zien aangesloten trainers per direct je aanbod via het certificeringsportal.

De inlogcodes en de uitgewerkte werkinstructie worden na akkoord over de aanvraag toegestuurd per mail. De werkinstructie bevat alle benodigde informatie. Als extra is in de portalomgeving een bibliotheek opgenomen, waarin staat aangegeven welke bestanden/bewijsstukken er nodig zijn ter verantwoording voor de certificering. In deze mail staat ook een mailadres voor technische ondersteuning mochten er vragen zijn.
 
De stappen voor een certificering zijn:
De volledige stappen voor certificering vindt u in het toetsingsformulier.
 
Voorbereiding

 
Het certificeringstraject:

 
De certificering behaald:

Uw trainersopleiding erkennen?
Als u uw Masteropleiding door NOBTRA wilt laten erkennen, neem dan contact op met het bestuur: info@nobtra.nl met als onderwerp: Masteropleiding certificeren.