Master Trainer verkorte route

Voorwaarden voor Master Trainer NOBTRA

Om Master Trainer te worden, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.
 1. Je bent Trainer NOBTRA
 2. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als beroepstrainer en minimaal 400 dagen zelfstandige trainers-ervaring in de afgelopen 7 jaar. Dit is inclusief begeleiding voorafgaand, tussen de trainingen en na de training. Denk aan (video) supervisie en feedback op opdrachten.
 3. Je hebt aantoonbaar ten minste 2 verschillende trainingen voor 5 verschillende organisaties uitgevoerd bij Maatwerk/in-company trainingen OF je hebt op basis van open inschrijving (kan ook train de trainer zijn) aantoonbaar 3 verschillende trainingen uitgevoerd van minimaal 2 dagen.
 4. Je kunt 3 referenties van verschillende opdrachtgevers overleggen.
 5. Je kunt de continuïteit van aangeboden trainingen waarborgen en kunt dit aantonen met verklaringen van gekwalificeerde vervangers die minimaal Trainer NOBTRA zijn.
 6. Je geeft een overzicht van uitgevoerde trainingen (data, doelgroep,  indien in-company opdrachtgever, korte beschrijving van de training, omvang) van 100 declarabele dagdelen per jaar.
Om Master Trainer te blijven, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.
 1. De registratie is geldig voor de periode van vier jaar waarin per jaar 100 declarabele dagdelen op het gebied van training uitgevoerd moeten worden.
 2. Opname in het register bedraagt eenmalig € 795, –. In het registerreglement is geregeld wat de consequenties zijn, als in die periode van de zijde van de trainer niet langer aan de in dit document genoemde criteria wordt voldaan. De kosten voor hercertificering bedragen €395,- per 4 jaar.
 3. Herregistratie vindt elke vier jaar plaats totdat de trainer om welke reden dan ook zijn of haar beroep niet meer uitoefent, dan wel afziet van het voeren van de term Master Trainer NOBTRA.
De contributie voor Mastertrainer is €200,- excl. btw per jaar.

Inhoudelijke eisen voor Master Trainer NOBTRA Verkort traject

Uitvoering training
 1. In de ontwerpen zijn diverse eigen leermethoden opgenomen waaronder 1 fysieke en 1 online leermethode.
 2. 2 Evaluaties van trainingen/trainingstrajecten (in Word of via link naar Springest, Edubookers of anders). 
 3. 1 Filmpje van jezelf van 10 minuten waarin je een trainingsonderdeel geeft (introductie, rollenspel, instructie voor een opdracht of oefening, begeleiding bij een opdracht of oefening) met toestemming van de deelnemers.
Kwaliteitsborging en reflectie
 1. Bewijzen van activiteiten ten behoeve van deskundigheidsbevordering, zoals intervisie en professionaliseringsbijeenkomsten minimaal 2x per jaar.
 2. Reflectieverslag van circa 1000 woorden.
 3. Bewijzen van delen van kennis met relaties uit professionele netwerk (blogs, artikelen, presentaties, boeken, podcasts, Webinars of anders) en het volgen van nieuwe ontwikkelingen.
Online gesprek
Je beantwoord vragen over de hierboven genoemde documenten tijdens een online gesprek van 1 uur.

Aanmelden als Master Trainer

Het is alleen mogelijk om Master Trainer NOBTRA te worden als je al Trainer NOBTRA bent. Wil jij je aanmelden om Master Trainer NOBTRA te worden? Klik dan hier om je aan te melden. Na aanmelding nemen we contact met je op en ontvangen we graag bovengenoemde gegevens.