Nieuwsbrief April 2020

NOBTRA Nieuwsbrief April 2020

Actuele Corona pagina's

Goed om te merken dat zowel de nieuwsbrief en de Corona pagina’s op de NOBTRA website met actuele informatie over steunmaatregelen voor trainers goed gelezen worden.  Dus kijk of je hier iets mee kunt: https://nobtra.nl/corona-nieuws
 
TOGS regeling ook voor zelfstandige trainers! 

Goed nieuws, HET IS GELUKT!
We hebben onze SBI code 85592 voor Bedrijfsopleiding en Training voor TOGS, de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren regeling!
Dit betekent recht op € 4000,= extra hulp.
Dank iedereen voor het delen en ondertekenen van de petitie. Een mooi actie die maar weer aantoont dat samenwerken sterker maakt. Hier de link naar het bericht:
https://www.linkedin.com/pulse/zojuist-het-kabinet-met-een-flinke-verruiming-van-de-gekomen-aartsen/?trackingId=i7W5kOGmRhu54d7lV9dGuw%3D%3D 

In het bericht staat ook een aanvulling voor inschrijving op je privéadres:
Bedrijven die wel een vestiging buiten de deur hebben maar die staan ingeschreven op het privéadres komen via een aanvullende verklaring nu in aanmerking voor de regeling.          
Ook wanneer je 2e of 3e SBI-code op de lijst voorkomt, kun je in aanmerking komen.      
Neem hiervoor contact op met RVO.
Dank iedereen voor het meehelpen om dit onder de aandacht te krijgen van het ministerie😊

Intervisiegroepen

Trainers die in samenspraak met andere NOBTRA trainers aan de kwaliteit van hun trainerschap willen werken, kunnen elkaar vinden in regionale intervisiegroepen. Uiteraard in digitale vorm.

Er draaien er al een paar, maar je kunt ook zelf zo’n groep starten. Het starten is een kwestie van zes à tien belangstellenden bij jou in de buurt via een datumprikker uitnodigen. Er is vervolgens een startdocument beschikbaar met spelregels over afspraken, inhoud en voortgang. Hiermee kun je direct goed beginnen. Deelname aan intervisie levert je PE punten op.

De reden om dit regionaal te organiseren is een praktische. We hopen na de crisis elkaar ook ‘live’ te kunnen ontmoeten.

Interesse om deel te nemen: mail naar albert@nobtra.nl

Webinars 

De NOBTRA organiseert al enige tijd webinars waarin alle Trainers van het Jaar hun expertise delen met de deelnemers. Deze webinars zijn voor iedereen, ook niet leden, toegankelijk.
Het aanstaande webinar is op 21 en 22 april van 20 tot 21 uur met trainer van het jaar Laura den Ouden.
Meld je aan via : https://nobtra.nl/activiteiten/nobtra-webinars

Agenda

De bijeenkomsten die gepland stonden voor april en mei zijn gecanceld. Onze webinars natuurlijk niet. In deze tijd een prachtig manier om met elkaar in contact te blijven.  De workshop dag en het congres hopen we in het najaar te kunnen houden. Noteer alvast 4 september voor de workshop dag en 30 oktober voor het congres ‘Lang zullen we leren’.     
Wat zou het fantastisch zijn als we dan elkaar weer kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen.
Voor een actuele agenda ga je naar: https://nobtra.nl/activiteiten/agenda  
 

Albert van Duijn, bestuurslid evenementen

Albert is sinds kort bestuurslid voor alle evenementen, waaronder de intervisiegroepen.

Hij is mede-eigenaar van trainingsbureau Gray Matters, geeft zelf Stress trainingen en is van oorsprong fysiotherapeut. Albert woont met vrouw en kinderen in Alkmaar
 

Certificeren

Via een gedegen route kun je als trainer bij de NOBTRA worden gecertificeerd  tot Trainer NOBTRA®, Master trainer en Register trainer. Talent en kwaliteit krijgen zo een concrete vorm. De certificaten van de NOBTRA worden toenemend gezien als een kwaliteitsvoorwaarde. Door middel van een PDCA cyclus zijn we permanent het gehele certificeringstraject aan het verbeteren. Naast personen certificeren wij ook opleidingen tot trainer.

Toelichting
PDCA (Plan-Do-Check-Act)
 cyclus is een krachtige, bewezen verbetermethode. Hiermee kun je stap voor stap je werk, prestaties en organisatie verbeteren en op een hoger plan brengen.
 
 Afbeelding werking PDCA:


We zijn gestart met de profielen van Master trainer en Register trainer, deze zijn vernieuwd en er zijn beoordelingscriteria aan toegevoegd. De volgende stap is het vaststellen van de bijbehorende documenten, Dit zal gebeuren door de leden van de toetscommissie.

Zodra deze nieuwe profielen en de beoordelingscriteria zijn vastgesteld, zullen we deze gaan delen op de website, dit biedt duidelijkheid en transparantie. Voor eenieder is dan duidelijk waar hij / zij aan dient te voldoen om het certificaat te kunnen behalen.

De volgende stap is het profiel voor de Trainer NOBTRA® te gaan aanpassen en vaststellen.
Voorlopig blijven de bestaande profielen in gebruik.

Alle beoordelingen zullen na vaststelling van de documenten uitsluitend via het digitale systeem worden verricht. Dit is een beveiligde omgeving, zodat alle documenten van jullie worden beschermd. Het certificaat kan ook in het digitale systeem worden geplaatst en biedt het een invulling voor bijvoorbeeld je showcase.
 

PE Punten

Na het updaten van de profielen en de beoordelingscriteria zullen we stappen gaan zetten in het accreditatieproces. Dan gaan we aan het permanente educatie (PE) systeem bouwen, zodat jullie jezelf volgens deskundigheidsbevordering kunnen gaan ontwikkelen op een wijze die bij jou past.

De NOBTRA wil graag dat al haar leden een certificaat kunnen behalen, daarom bieden we verschillende routes aan om voor certificering in aanmerking te komen. Denk aan rechtstreekse certificering of inzet van PE.
Ook de certificering voor opleidingen gaan we volgens dezelfde PDCA cyclus laten verlopen.
Vragen over persoonscertificering en PE kunnen worden gesteld via debby@nobtra.nl

Toekomst

Er komt een tijd dat het leven weer gaat zoals we dat gewend waren. Dat kan nog wel even duren én zoals vroeger zal het nooit meer worden. De wereld is veranderd. Trainingen en trainers zullen dus mee moeten veranderen. Onze uitdaging blijft om ons voortdurend te blijven ontwikkelen en creatieve oplossingen te vinden. Op weg naar virtueel en online, waar het kan. Dat is een deel van de oplossing. Andere oplossingen? Nieuwe verdienmodellen voor trainers? Je visie is van harte welkom!
Stuur je visie naar info@nobtra.nl