Vacatures

Vacature: Raad van Advies NOBTRA

NOBTRA zoek twee leden voor de Raad van Advies.
 
Taken Raad van Advies
De RvA adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over lopend en toekomstig beleid en over de uitvoering van het beleid. Er zijn 3 vergaderingen per jaar met de leden van de RvA en de voorzitter. Verder is er 1 bijeenkomst per jaar met de aangeslotenen van NOBTRA. Als de omstandigheden dit vragen, kan er ook een beroep worden gedaan op individuele leden of de volledige Raad van Advies.
 
Samenstelling Raad van Advies
Op dit moment is de Raad van Advies nog in opbouw. Op de langere termijn streven we naar een Raad met vijf of zes leden afkomstig uit verschillende partijen die betrokken zijn bij trainen Nederland. Op de korte termijn zoeken we twee leden.

Wil je weten wat de voorwaarden en kwaliteitseisen zijn? Download dan hier de vacature!