Erkenningseisen voor trainersopleidingen

Aan welke eisen moet uw opleiding voldoen om formeel erkend te worden door de NOBTRA? Instituten die een trainersopleiding willen laten erkennen, moeten kunnen aantonen dat de studenten voldoen aan een aantal vastgestelde uitgangspunten.

Deze uitgangspunten vindt u op het beoordelingsformulier.

NOBTRA Training

Instituten die een trainersopleiding willen laten erkennen, dienen aan te tonen dat de studenten tijdens de opleiding of bij het afsluitende examen voldoen aan de op het formulier vermelde eisen, of in elk geval aan alle punten behalve die genoemd onder 4 en 7: 

De trainer zelf moet deze punten dan alsnog zelf overleggen. Als de opleiding kan aantonen dat de studenten tijdens de opleiding al zelfstandig getraind hebben, kan de trainer ‘korting’ krijgen op de bij (4) nog aan te tonen dagdelen. De opleiding geeft de NOBTRA hiertoe inzage in alle mogelijke ‘bewijsmateriaal’. De NOBTRA bestudeert het materiaal nauwgezet en gaat eventueel nog langs bij de opleiding voor meer informatie of bewijs.

Als uw opleiding wordt erkend, kan de kandidaattrainer volstaan met een kopie van het diploma aan de NOBTRA te sturen, plus bewijs voor (de rest van) 4 en 7.

Uw trainersopleiding erkennen?

Als u uw trainersopleiding door NOBTRA wilt laten erkennen, neem dan contact op met het bestuur: info@nobtra.nl.