Congres Liefde voor Leren

17 februari 2022

HRD-congres
Leren & werken in de toekomst

De toekomst is nog nooit zo dichtbij gekomen als het afgelopen jaar. Waar een pandemie ons dwong om ons te ontwikkelen tot online professionals en we al onze creativiteit moesten aanwenden om nieuwe concepten te ontwikkelen en uit te voeren. Een slecht jaar voor de gezondheid en bewegingsvrijheid maar de liefde voor leren is nog nooit zo groot en noodzakelijk geweest. Wendbaar zijn en inzetbaar zijn op verschillende terreinen blijken goede toekomstvoorspellers als het gaat om ons vakgebied HRD. En laten we dit nu heel goed kunnen begeleiden als leer- en ontwikkelspecialisten.

Op dit congres zien we een aantal aansprekende voorbeelden van future proof leren. Je kunt zelf leren hoe je toekomstbestendig kan worden maar krijgt ook voldoende voorbeelden te zien om jouw organisatie en deelnemers te ondersteunen.

                      'leren doe je altijd vanuit verbinding’.

In twee workshoprondes met keuze uit 5 sessies krijgt ieder de kans om een facet van het onderwerp 'Professioneel leren & werken in de toekomst' te verkennen.

Dit congres vindt plaats op donderdag 17 februari in de Reehorst in Ede.  

Meer informatie vind je op de website van HRD Congres