Informatie over extra tijdelijke ondersteuning voor zzp'ers

HET IS GELUKT! ✔️ Update 8-4-2020

Wij hebben goed nieuws! Het kabinet is met een flinke verruiming van de economische maatregelen gekomen. Deze economische maatregelen gelden nu ook voor de SBI code voor Bedrijfsopleiding en Training! 🎇

Dit betekent dat trainers met een zelfstandige bedrijfsruimte nu ook in aanmerking kunnen komen voor deze financiële tegemoetkoming. Onze SBI-code staat op de lijst om vanaf medio april ook aanspraak te kunnen maken op dat Noodfonds. De financiële tegemoetkoming is dan aan te vragen op: https://www.rvo.nl/subsidie-…/tegemoetkoming-schade-covid-19

Dank aan iedereen voor het delen en ondertekenen van de petitie!🙏 Samenwerken maakt sterker!

Uitstel van betaling hypotheek door coronacrisis

De coronacrisis raakt menigeen direct hard in haar of zijn portemonnee. Soms is de nood zo hoog, dat mensen hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Gelukkig hebben veel banken hiervoor een tijdelijke oplossing bedacht. Klik hier om hier meer over te lezen.

Update 30-3-2020

Vanaf 30 maart 2020 zijn de loketten open waar ondernemers en ZZP'ers financiële compensatie kunnen aanvragen. Lees hieronder kort hoe dit kan.

Tozo
Het is mogelijk om de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) digitaal aan te vragen bij jouw gemeente. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni. Bekijk het overzicht van voorschotten per gemeente. Lees hier alles over de Tozo.

TOGS
De opleidingenbranches komt inmiddels in aanmerking voor een financiele tegemoetkoming. Dit geldt vooralsnog alleen voor trainers met een zelfstandige ruimte. Deze economische maatregelen geldt nu dus ook voor de SBI code voor Bedrijfsopleiding en Training! 🎇

Dit betekent dat trainers met een zelfstandige bedrijfsruimte nu ook in aanmerking kunnen komen voor deze financiële tegemoetkoming. Onze SBI-code staat op de lijst om vanaf medio april ook aanspraak te kunnen maken op dat Noodfonds. De financiële tegemoetkoming is dan aan te vragen op: https://www.rvo.nl/subsidie-…/tegemoetkoming-schade-covid-19

 

 

Vragen over extra tijdelijke ondersteuning voor zzp'ers

De Rijksoverheid heeft een pakket aan maatregelen samengesteld om zzp’ers te ondersteunen in deze moeilijke tijd.
 
Voor wie geldt deze nieuwe regeling?
De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandige ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.
 
Meer specifiek gelden de volgende eisen:  
Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling?
De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen.
 
Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Belastingmaatregelen voor ondernemers (inclusief zzp’ers)

De Rijksoverheid heeft ook maatregelen getroffen voor het betalen van belastingen. Het is mogelijk om uitstel van belasting te vragen.

Update 4-4-2010: Uitstel van betaling van belasting aanvragen
Het is bekend gemaakt dat er geen brief meer verstuurd hoeft te worden om uitstel van belasting aan te vragen, maar dat dit online kan. Hoe vraag ik online voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aan vanwege de coronacrisis? Met het formulier “verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden” vraag je automatisch in één keer uitstel aan voor alle aanslagen zoals Inkomstenbelasting, Omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting.

Langer uitstel
Op dit moment krijgt je standaard 3 maanden uitstel. Wil je langer dan 3 maanden uitstel en is de belastingschuld minder dan € 20.000 dan kun je ook langer uitstel krijgen en moet je dit verzoek onderbouwen met bewijsstukken waaruit blijkt dat je omzet aanzienlijk is gedaald ten opzichte van voorgaande maanden. Als de schuld hoger dan € 20.000 is dan moet een verklaring van een derde deskundige worden meegestuurd. De nadere voorwaarden daarvoor worden binnenkort bekend gemaakt.

Uit de informatie die op dit moment beschikbaar is, maken wij op dat een verzoek om uitstel voor meer dan 3 maanden nog niet online gedaan kan worden.


Bijzonder uitstel van betaling
De procedure voor het aanvragen van bijzonder uitstel in verband met betalingsproblemen door het coronavirus is sterk vereenvoudigd. Het volstaat om een verzoek voor uitstel van betaling te sturen. Als dit voor maximaal 3 maanden is, zijn er geen verdere voorschriften. De invordering wordt direct stopgezet. Voor een langere periode uitstel vragen is mogelijk, maar de extra eisen die daarvoor zullen gelden zijn op dit moment nog niet bekend. Ons advies is dan ook om vooralsnog de termijn te beperken tot maximaal 3 maanden.

Wanneer vraag je uitstel van betaling aan?
U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u wanneer u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, u het uitstel kunt aanvragen.

Uitstel van betaling vraagt je aan voor aanslagen die je ontvangt en niet kunt betalen. Belangrijk is dat er wel een aangifte ingediend moet worden. Pas als de aangifte ontvangen is, is het mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen. Als je nu nog geen aanslagen hebt liggen kunt je ook geen uitstel aanvragen.

Voor het indienen voor het verzoek van uitstel van betaling hebben wij een format beschikbaar gesteld.

Klik hier voor alle belastingmaatregelen van de Rijksoverheid.

Andere Regelingen voor Ondernemers

Kamer van Koophandel
De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn. Bekijk hier wat je mogelijkheden zijn. Bron: Kamer van Koophandel Veelgestelde ondernemers vragen over corona
De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De overheid heeft inmiddels een uitgebreid maatregelenpakket aangekondigd. Bij het KVK Coronaloket komen duizenden ondernemersvragen binnen over bedrijfsvoering, personeel en regelingen. Een overzicht van de belangrijkste vragen en antwoorden over corona. Klik hier voor de veelgestelde vragen op de website van de KVK of klik hieronder op de gewenste categorie.

Krediet

Personeel

Financiële ondersteuning

Zzp'ers en corona

Overige maatregelen

Sluitingen en regels

Schade

Buitenland