Goed nieuws: Update Corona Protocol Veilig Trainen

Goed nieuws: Update Corona Protocol Veilig Trainen 17 november 2020

Beste trainers,
 
De persconferentie van vandaag, 17 november, geeft aan dat er positieve gevolgen voor het geven van trainingen zijn.
Training geven wordt vanaf donderdag 19 november officieel mogelijk binnen de nieuwe maatregelen!

We hebben een aantal aanscherpingen in het Protocol Veilig Trainen doorgevoerd die met name gaan over het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte en het beperken van de beweging in de trainingsruimte tot de noodzakelijke bewegingen als het naar het toilet gaan etc.
 
Belangrijke punten voor ons als trainers:
  1. Het maximale aantal deelnemers in één ruimte bedraagt 30.
  2. Het dringende advies van de overheid is om zoveel als mogelijk thuis te werken en reizen te beperken.
  3. Het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte wordt op korte termijn een verplichting.
  4. In de trainingsruimte blijven de deelnemers zoveel mogelijk zitten op hun vaste plaats. Houdt daarmee rekening met je werkvormen.
 
Link naar pagina van de overheid:

Zie bijgaande link voor de nieuwe maatregelen
 
Bijgaande passage is vanmiddag met het ministerie besproken.
Binnenruimtes waar mensen op 1 plaats zijn: maximaal 30 personen

Regels voor binnenruimtes (behalve thuis)

Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.

De volgende regels gelden voor binnenruimtes maar niet voor de eigen woning:

Binnen mogen maximaal 30 personen in 1 ruimte aanwezig zijn, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. Er vindt een gezondheidscheck plaats.

Zelfstandige ruimtes zijn van elkaar gescheiden door muren van de grond tot aan het plafond en hebben een deur naar de gang.
 
Uitzonderingen op de regels voor binnenruimtes

Er geldt een uitzondering op het maximale aantal van 30 personen per ruimte voor: We roepen wel op het “protocol veilig trainen” zeer zorgvuldig te volgen.

Zorg voor een strikte naleving van het Protocol als je live gaat trainen, stimuleer online trainingen als je daar mogelijkheden toe hebt.

Ons advies is dan ook om met je opdrachtgever in gesprek te gaan om steeds opnieuw tot een maatwerk oplossing te komen.
 
Veel sterkte en succes allemaal en wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en reageren op nieuwe ontwikkelingen.
Samen weer op weg naar Trainingen geven met het Protocol Veilig Trainen!

Met dringende vragen kun je terecht bij Angelique Koppelman: info@nobtra.nl
 
Met warme groet,
Karima Matser

Voorzitter NOBTRA
branchevereniging voor trainend Nederland