Protocol Veilig Trainen

Protocol Veilig TrainenIn het belang van alle trainers in Nederland is er een protocol ontwikkeld om trainingen en opleidingen weer te kunnen opstarten. Het protocol is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Orde van BeroepsTrainers (NOBTRA) in samenwerking met 30 trainers en trainingsbureaus onder leiding van met Jeff Dadema van de Letsgoactive training groep. Hieronder is het mogelijk om het protocol te downloaden.

NIEUW: Engels protocol! 
Na vele verzoeken hebben wij het protocol veilig treinen ook in het Engels vertaald. Onderaan de pagina zijn beide protocollen te downloaden. 

Updates Protocol Veilig Trainen

Hier vind je de laatste updates rondom het Protocol Veilig Trainen

De update van 17 november 2020:

Beste trainers,
 
De persconferentie van vandaag 17 november geeft aan dat er positieve gevolgen voor het geven van trainingen zijn.
Training geven wordt vanaf donderdag 19 november officieel mogelijk binnen de nieuwe maatregelen!
We hebben een aantal aanscherpingen in het Protocol Veilig Trainen doorgevoerd die met namengaan over het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte en het beperken van de beweging in de trainingsruimte tot de noodzakelijke bewegingen als het naar het toilet gaan etc.
 
Belangrijke punten voor ons als trainers:
 1. Het maximale aantal deelnemers in één ruimte bedraagt 30.
 2. Het dringende advies van de overheid is om zoveel als mogelijk thuis te werken en reizen te beperken.
 3. Het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte wordt op korte termijn een verplichting.
 4. In de trainingsruimte blijven de deelnemers zoveel mogelijk zitten op hun vaste plaats. Houdt daarmee rekening met je werkvormen.
 
Link naar pagina van de overheid:
Zie bijgaande link voor de nieuwe maatregelen
 
Bijgaande passage is vanmiddag met het ministerie besproken.
Binnenruimtes waar mensen op 1 plaats zijn: maximaal 30 personen
Regels voor binnenruimtes (behalve thuis)
Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
De volgende regels gelden voor binnenruimtes maar niet voor de eigen woning:
Binnen mogen maximaal 30 personen in 1 ruimte aanwezig zijn, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. Er vindt een gezondheidscheck plaats.
Zelfstandige ruimtes zijn van elkaar gescheiden door muren van de grond tot aan het plafond en hebben een deur naar de gang.
 
Uitzonderingen op de regels voor binnenruimtes
Er geldt een uitzondering op het maximale aantal van 30 personen per ruimte voor:
 1. onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
We roepen wel op het “protocol veilig trainen” zeer zorgvuldig te volgen.
Zorg voor een strikte naleving van het Protocol als je live gaat trainen, stimuleer online trainingen als je daar mogelijkheden toe hebt.
Ons advies is dan ook om met je opdrachtgever in gesprek te gaan om steeds opnieuw tot een maatwerk oplossing te komen.
 
Veel sterkte en succes allemaal en wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en reageren op nieuwe ontwikkelingen.
Samen weer op weg naar Trainingen geven met het Protocol Veilig Trainen!
Met dringende vragen kun je terecht bij Angelique Koppelman: info@nobtra.nl
 

Vorige updates over ons protocol vind je op deze pagina.

De onderdelen van het protocol Veilig Trainen

Het protocol veilig trainen bevat 7 onderdelen waaraan een veilige training moet voldoen:

 1. Afstand houden - 1,5 meter
 2. Hygiëne
 3. Locatie
 4. Werkvormen
 5. Gedrag tijdens de training
 6. Communicatie
 7. Updates van het protocol

Wij verwachten met dit protocol een goede bijdrage te leveren aan het trainersvak voor veilige trainingen in een veranderde samenleving.


De NOBTRA (Nederlandse Orde van Beroeps Trainers) is dé branche-en beroepsorganisatie voor Trainers. Wij vertegenwoordigen als branche organisatie 120.000 Trainers op MBO, HBO en WO niveau. Trainers zijn in loondienst (overheid en bedrijfsleven), werken bij opleiding bureaus, Academies, ZMP en ZZP. Wij hebben een Beroeps Register voor Trainers en Opleiders met een PE certificering. Via workshopdagen, intervisie en webinars verbinden, inspireren en versterken we elkaar in het trainervak.

Het protocol Veilig Trainen is ook opgenomen in de Ethische Gedragscode van de NOBTRA. Als lid van de NOBTRA verbindt de trainer zich aan de Ethische Gedragscode en het bijbehorende klachtenreglement. Daarmee biedt een trainer aan deelnemers de zekerheid dat er professionele waarborgen in de beroepsuitoefening en bij de bedrijfsvoering in acht worden genomen die het welzijn en het veilige leerklimaat bevorderen.

Video's over het protocol Veilig Trainen

In onderstaande video's laten we zien hoe trainen in de 1,5 meter samenleving eruit ziet.

Video 1:
In deze video geven we een korte introductie en achtergrond over het protocol.Video 2:
In deze video laten we zien hoe deelnemers veilig ontvangen kunnen worden bij een training en hoe tijdens een training de 1,5 meter gehanteerd kan worden.Video 3:
In deze video worden een aantal voorbeelden laten zien van veilig trainen op 1,5 meter afstand.

Infographic met veiligheidsinstructies

Albert van Duijn, bestuurslid bij de NOBTRA, heeft een infographic met veiligheidsinstructies beschikbaar gesteld. Deze infographic kan gedeeld worden met trainees voorafgaand aan een training.