Mogen we weer trainen? Update Protocol Veilig Trainen

Update Corona Protocol Veilig Trainen 25 februari 2021

Beste Trainers,
 
Mogen wij vanaf 3 maart weer trainingen geven?
We hebben in nauw contact met het ministerie geprobeerd meer duidelijkheid te krijgen over het beleid voor training professionals.
De onderstaande informatie is gebaseerd op de informatie op de overheidswebsite en persoonlijk overleg na de aanpassing van 24-2-2021.
 
Trainingen moeten zoveel mogelijk digitaal gedaan worden. Trainingen zijn uiteraard niet toegestaan op publieke locaties. Meer informatie over publieke locaties kunt u vinden op onze website via de onderstaande link.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/locaties
 
Als u toch trainingen wilt geven, dan wordt dit gedaan in een kantoorgebouw of ergens anders binnen. Hier gelden de coronaregels voor locaties binnen. Als u hieraan voldoet, dan kunt u trainingen geven.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/sluiting-en-opening-van-bedrijven
 
Trainingen kunnen doorgaan volgens de genoemde: Uitzonderingen op de regels voor binnenruimtes tot 30 personen
De meeste locaties binnen zijn op dit moment gesloten. Voor de locaties die nog wel open zijn geldt een uitzondering op het maximale aantal van 30 personen per ruimte in de volgende situaties: BRON: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-binnen-en-buiten
 
Niet overheid erkende opleidingen en trainingen
Op de website van de Rijksoverheid staan regels voor binnenruimtes.
Trainingen in congrescentra, hotels en overige zalenverhuur is niet toegestaan omdat de locaties nog gesloten zijn.
Wanneer u over een eigen trainingsruimte beschikt of incompany een training geeft is trainen wel toegestaan onder de voorwaarden dat er vooraf een gezondheidscheck is gedaan, er maximaal 30 personen in één ruimte aanwezig zijn, er voldoende afstand kan worden gehouden en een mondkapje gedragen wordt.
Uiteraard gelden daarnaast de andere RIVM regels.
Twijfelt u of uw trainingen onder de uitzondering vallen neem dan contact op met uw gemeente of met uw veiligheidsregio of via de website: https://www.rijksoverheid.nl/contact
 
Belangrijke punten voor ons als trainers:
1.         Het maximale aantal deelnemers in één ruimte bedraagt 30.
2.         Het dringende advies van de overheid is om zoveel als mogelijk thuis te werken en reizen te beperken.
3.         Het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte is een verplichting.
4.         In de trainingsruimte blijven de deelnemers zoveel mogelijk zitten op hun vaste plaats.
            Houdt daarmee  rekening met je werkvormen.
 
 
Veel sterkte en succes allemaal! Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en reageren op nieuwe ontwikkelingen. 
Samen op weg naar Trainingen geven met het Protocol Veilig Trainen. 


Met dringende vragen kun je terecht bij Angelique Koppelman, info@nobtra.nl

Met vriendelijke groet,

Karima Matser
Voorzitter Nobtra
Dé branchevereniging voor trainend Nederland