NOBTRA nieuwsbrief juni 2022

NOBTRA nieuws, juni 2022

We merken dat de vakantie in aantocht is. Iedereen kijkt ernaar uit, het werk voor trainers wordt even wat minder en de focus ligt op andere dingen. Toch hebben wij nog een paar fijne dingen te melden. Zo heeft Majlis Schweitzer de certificering voor de Masteropleiding Presentatietrainer en Presentatiecoach mogen ontvangen. Verder nog een last-minute reminder voor de microtraining van Josien Sneek a.s. woensdag én je kunt je alweer inschrijven voor de eerste microtraining ná de vakantie van Laura van den Ouden. Last but not least: nieuws over de pilot STAP waar NOBTRA aan mag deelnemen én er is uitgezocht of STAP de oplossing is voor ZZP’ers die aan hun ontwikkeling werken.  Kortom, het lezen weer meer dan waard!
 

Weer een gecertificeerde Masteropleiding

Vorige week viel deze eer te beurt aan Majlis Schweitzer met Speechen.nl voor de opleiding tot presentatietrainer en presentatiecoach. Majlis postte een bericht op LinkedIn, dat wij niet beter hadden kunnen formuleren:
“Een stralende glimlach, een bos bloemen en een certificaat. Vandaag was het feest: de erkenning van onze opleiding voor trainers en coaches door NOBTRA. Wat een eer dat je, als je onze opleiding volgt, versneld NOBTRA-trainer kunt worden. Een eer omdat we daarmee in het rijtje horen van bijvoorbeeld Karin de Galan.”
Van harte gefeliciteerd, Majlis!
 

 

Microtrainingen

Heb je 29 juni al in je agenda staan? Wellicht heb je onze aankondiging in de vorige nieuwsbrief of op LinkedIn gemist, maar op die dag geeft Josien Sneek haar microtraining van 19.30-21.00 uur:

Is leeftijd slechts een getal? Nee!
Is leeftijd echt ‘maar’ een getal? Komt wijsheid werkelijk met de jaren? Kun jij goed omgaan met leeftijdsdiversiteit in jouw groepen? Wil je meer weten over de tijdmachine van het leven? In deze microtraining krijg je alle antwoorden op deze vragen.

Wil je alsnog aanmelden? Dat kan via de volgende link: microtraining Josien Sneek

De microtraining van Josien is de laatste voor de vakantie, maar je kunt je alvast inschrijven voor de eerste ná de vakantie van niet minder dan Laura van den Ouden:

Goede trainer of succesvol ondernemer? Het kan allebei!

‘Ik wil 100% trainer worden, maar ben nu nog in dienst, hoe kan ik wel zekerheid behouden, maar ook meer vrijheid krijgen om als trainer te werken?’ of ‘Hoe kies ik de onderwerpen die ik wil aanbieden als trainer’ en ‘Hoe vind ik de juiste doelgroep, wat kan ik vragen als trainerstarief en hoe maak ik duidelijk dat ik dat waard ben?’

Dit zijn vragen die ik kreeg tijdens het NOBTRA congres in april 2022, toen ik 6x speed coaching online aanbood. En heel logische vragen! Ik denk dat iedere trainer ze een keer heeft gehad; zeker als je vanuit loondienst de stap maakt naar zelfstandig trainerschap. Ik heb deze vragen ook gehad en doorleefd en wil graag met andere trainers en experts mijn ervaringen delen.

Soms staan we namelijk te weinig stil bij deze vragen en starten we gewoon, vanuit enthousiasme en toewijding. Je gaat dan heel hard werken in je bedrijf, in plaats van aan je bedrijf. Voor je het weet ben je 3 jaar verder en ga je een kant op die niet leidt naar wat je eigenlijk wilt, of die je te weinig toekomstperspectief biedt. Stephen Covey noemt dat: je ladder stond tegen de verkeerde muur…

Gun jezelf daarom in deze microtraining 90 minuten om je eigen werkwijze te toetsen aan deze 4 vragen: Ik neem je mee in voorbeelden, inzichten en praktijkervaringen. Een goed moment om na de zomer op 12 september te herijken zodat je goed gericht het najaar in kan gaan en nog impactvoller je werk kunt doen!

Deze microtraining is geschikt voor zowel beginnende als ervaren trainers. Medewerkers of zelfstandigen die meer over trainen als beroep willen weten, zijn ook van harte welkom!

12 september 19.30 - 21.00 uur
Schrijf je gelijk in: Microtraining Laura van den Ouden

STAP budget

Er is eindelijk nieuws, daarom hier een update over het toetsingskader en toelatingsproces voor erkennende organisaties voor aansluiting op het scholingsregister STAP. 
Vanaf augustus/september kunnen branche specifieke erkennende organisaties met een kwaliteitstoetsingsproces een dossier indienen als verzoek tot toelating tot het scholingsregister STAP. Het dossier zal vervolgens worden getoetst op basis van het nieuw ontwikkelde toetsingskader STAP. 

NOBTRA is uitgenodigd om deel te nemen aan de pilot die per direct van start gaat. NOBTRA gaat de checklist van het toetsingskader en het benodigde dossier opstellen, die door de uitvoerende organisatie UVB samen met de ontwikkelaar van het toetsingskader CINOP beoordeeld gaat worden. Onze ervaringen worden betrokken bij de evaluatie van de pilot en kan leiden tot bijstelling van het kader. Na afronding van de pilot komen we -na formele indiening - in aanmerking om het STAP budget voor erkende opleidingen aan te vragen en in te dienen.  

Als eerste kan NOBTRA ‘train-de-trainers’ indienen die al door ons gecertificeerd en erkend zijn. Voor andere training professionals zijn en blijven we in gesprek met het Ministerie. We hopen hier zo snel mogelijk op terug te kunnen komen.

Meer informatie over wat de opleiders moeten doen om aan te sluiten op het STAP-scholingsregister en op het financiële proces van UWV is te vinden op stapvooropleiders.nl.

Belastingaftrek en STAP

Zijn opleidingskosten nu wel of niet aftrekbaar? Dit is een vraag die wij met enige regelmaat zien langskomen. Het gerucht ging dat je hiervoor het STAP budget aan zou moeten vragen. Omdat het voor ons ook niet helemaal duidelijk was, heeft een lid van onze Raad van Advies zich hier goed in verdiept. Er blijkt een arrest te zijn van de Hoge Raad dat Zzp’ers vakgrelateerde opleidingen wel mogen aftrekken. Het resultaat van de zoektocht zie je hieronder:

Je begint bij: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/.  Als je op die pagina zit, moet je naar het laatste blok rechtsonder kijken: aftrekposten voor ondernemers. Klik dan op ‘welke zakelijke kosten mag ik aftrekken’:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/welke-kosten-mag-ik-aftrekken-van-mijn-bijverdiensten.
Daarbinnen klik je weer op ‘overzicht van mogelijke aftrekbare zakelijke kosten’: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/aftrek-zakelijke-kosten. Op die pagina scroll je weer helemaal naar beneden naar ‘studiekosten’. Als je daarop klikt, kom je uit op de volgende pagina:  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/zakelijke_kosten/studiekosten-voor-ondernemers.

Het is een labyrint, maar als je even doorzoekt, kom je er wel.