NOBTRA nieuwsbrief april 2022

NOBTRA nieuws, april 2022

Terwijl ik dit schrijf schijnt buiten de zon, is de lucht vrijwel strakblauw en zie ik buiten mensen in korte mouwen over de weekmarkt struinen. Alle bomen en struiken lopen weer uit en de vogeltjes zingen naar hartenlust. Het voorjaar is in volle gang en maakt mij -zoals ieder jaar- bijzonder gelukkig en vooral energiek: zin om weer dingen te gaan doen en te organiseren.
 
Dat we volop bezig zijn met organiseren, kunnen jullie lezen in deze nieuwsbrief. Zo geven we een voorproefje van een dag vol activiteiten in samenwerking met de Koninklijke Marine onder de titel ‘zorreg dat je erbij komt’.  Er zijn kaarten te winnen voor het congres Liefde voor leren en er is een oproep voor bijdragen aan het blad TVOO. Wij schuwen ook serieuze onderwerpen niet. Zo zijn we op zoek naar een NOBTRA-bestuurslid die goed is met financiën en last but most certainly not least zijn wij begonnen met een onderzoek naar het (h)erkennen van grensoverschrijdend gedrag en zouden we het bijzonder op prijs stellen als je de enquête hierover wilt invullen. 
 
Voor nu wensen wij je een heerlijk voorjaar toe waarin we elkaar hopelijk weer snel ontmoeten!
 

Ben jij/ ken jij onze nieuwe penningmeester?

Stichting NOBTRA is op zoek naar een nieuwe penningmeester. De huidige penningmeester, Bas de Kruyff, heeft na 2 jaar moeten besluiten dat deze functie niet langer past naast zijn veranderde privésituatie en onderneming.
Als penningmeester ben je samen met vier andere bestuursleden verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van NOBTRA. Naast lopende zaken ben je ook actief bij het uitstippelen van de verdere koers. Uiteraard heb je een goed cijfermatig inzicht en ben je in staat in te schatten wat besluiten in het bestuur financieel inhouden.
Momenteel kost de rol van penningmeester gemiddeld 6 uur per week. Hier staat een nette vergoeding tegenover, weliswaar niet commercieel, maar passend bij de non-profit aard van NOBTRA.
Het zou mooi zijn als je ook affiniteit hebt met ICT voor bijvoorbeeld het incidenteel bijwerken van de website.
Is dit een rol die bij jou past en die je zou willen vervullen of wil je eerst meer informatie? Stuur dan een mailtje of direct jouw motivatie naar info@nobtra.nl.  Noem daarin ook op welke wijze je al ervaring hebt in een dergelijke rol. We nemen dan snel contact op om kennis te maken en eventuele vragen van jouw kant te beantwoorden.
 

Zorreg dat je erbij komt… bij de Marine!

Na ons live congres op 8 april jl. hebben wij de smaak van ‘live’ weer helemaal te pakken! Daarom organiseert de NOBTRA in samenwerking met de Koninklijke Marine op 25 mei a.s. een niet-te-missen buitendag voor al onze leden in Den Helder. Op 8 april hebben de mannen van de KM al een ongelooflijk leuke doe-workshop bedacht en voor deze dag hebben ze nog meer in petto… Wat precies, blijft nog even een verrassing, maar het staat al vast dat we een mooie mix hebben van sprekers en (buiten) activiteiten.
We beginnen om 10 uur met de opening, gevolgd door de eerste activiteit. Vervolgens gaan we lekker lunchen met daarna ‘buiten spelen’. Daarna volgt nog een spreker en tot slot nog een activiteit. Afsluiten doen we natuurlijk met een ‘borrel’ voordat we weer huiswaarts keren.
Heb je ook al zin om mee te doen? Schrijf je dan snel in!

Kosten leden: € 25 excl. BTW
Nog geen lid? Maak gebruik van de combi-aanbieding kennismakingslidmaatschap plus ticket: € 75 excl. BTW

Ja, je moet er even een stukje voor rijden, maar het wordt een dag om nooit meer te vergeten!
 

(H)erken grensoverschrijdend gedrag

NOBTRA wil een inclusieve beroepsvereniging zijn, met als kernwaarden eerlijkheid, openheid, ruimte, respect, vertrouwen en professionaliteit. Erkennen en herkennen van machtsverhoudingen en grensoverschrijdend gedrag zijn daarbij essentieel.
Na alle aandacht in de media heeft ook NOBTRA zich gebogen over de vraag of in onze beroepsgroep grensoverschrijdend gedrag en misbruik van macht voorkomen. En inderdaad: een korte ronde langs een paar trainers en deelnemers versterkt het vermoeden dat het ook in ons vak voorkomt, waarschijnlijk niet eens op heel kleine schaal. Tijd dus om er mee aan de slag te gaan.
Het is natuurlijk niet zo dat we een heksenjacht willen beginnen op mensen die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Wel willen we dat in trainingen een veilige sfeer heerst, waarin grensoverschrijdend gedrag onmiddellijk bespreekbaar is en stopt. En bedenk: de ontvanger bepaalt. Als iemand iets als grensoverschrijdend ervaart en dat aangeeft, dan is onmiddellijk stoppen de enige juiste beslissing.
We hebben het niet alleen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook over ook over intimidatie, dwang, racistische opmerkingen, iemand voor schut zetten, stalking en andere vormen van gedrag dat voor trainer of deelnemer bedreigend is en het gevoel van veiligheid in gevaar brengt.
We zijn geneigd om vooral te denken aan de machtsverhouding tussen trainer en deelnemer. En terecht, want er worden trainees en cursisten beschadigd door grensoverschrijdend gedrag van trainers en opleiders, bleek uit onze rondgang. Maar het kan evengoed andersom zijn: train(st)ers hebben ook grenzen die overschreden worden. Denk aan een van onze collega's die tijdens een
1-op 1-wandeling geconfronteerd werd met een deelnemer die haar begon te zoenen en betasten. Denk aan groepsgedrag dat is gericht op het vernederen van de trainer. Maar ook tussen collega's (trainers en co-trainers of trainingsacteurs bijvoorbeeld) worden grenzen overschreden.
NOBTRA wil inzicht in de mate waarin gedrag als grensoverschrijdend wordt ervaren in trainingen: over welk gedrag we het dan hebben en wat we daarmee als branchevereniging kunnen doen. Jij kunt ons daarbij helpen. We hopen dat het veel minder voorkomt dan we vermoeden, maar we komen daar alleen achter als we jullie reacties horen. Je mag dat uiteraard anoniem doen, maar als je het niet erg vindt dat wij contact zoeken als we vragen hebben, dan is je naam wel van belang. In elk geval brengen we namen nóóit ongevraagd naar buiten.
Wij hebben onze vragen in een google-form enquête gezet en zijn erg dankbaar als je die voor ons zou willen invullen: Enquête grensoverschrijdend gedrag
 

Liefde voor leren

Na een aantal keren uitstel is het op 12 mei dan zover: Het HRD congres Liefde voor leren vindt dan plaats in de Reehorst te Ede. Het thema van dit jaar is ‘leren en werken in de toekomst’.
NOBTRA leden hebben sowieso recht op € 30 korting op de entreeprijs, maar wij hebben ook een aantal kaarten om weg te geven. Dat doen we natuurlijk niet zomaar, je moet er wel iets voor doen. Dus, wil je in aanmerking komen voor één van de 4 entreekaarten, stuur dan je leuke, serieuze en/of bijzondere motivatie daarvoor naar info@nobtra.nl. Wij verloten de kaarten onder de inzenders, die daarvan persoonlijk bericht krijgen.

Oproep

Voor het themanummer Emotie van TVOO is men op zoek naar bijdragen van professionals die iets willen vertellen over omgaan met emotie in hun werk. Het gaat hierbij om een korte bijdragen (zo’n 100 woorden), vergezeld van een korte biografie en een foto over de vraag ‘met welke emotie (bij jezelf of bij anderen) heb jij in je werk de meeste moeite EN hoe ga je daar mee om?’
 
Van de bijdragen wordt eerst een selectie en vervolgens een compilatie gemaakt. Zo maakt men de ervaringen over dit thema persoonlijk en herkenbaar vanuit onze doelgroep.

Voor meer informatie of het sturen van je bijdrage, mail naar: hoofdredacteur@tvoo.nl