Voorwaarden en reglement lidmaatschap

Opzeggen

Wil je het lidmaatschap opzeggen? Doe dit per e-mail via info@nobtra.nl – en vóór 1 december (één maand vóór einde kalenderjaar). Wordt een lidmaatschap later dan 1 december opgezegd, dan loopt het door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.

De opzegging wordt door ons altijd per mail bevestigd en is alleen dan geldig! Mocht je binnen twee weken deze bevestiging niet ontvangen hebben, laat het ons dan even weten.