Nieuwsbrief special: enquête

Uitkomsten enquête

 

We zijn verheugd om de resultaten van de recente enquête te presenteren, waarbij maar liefst 264 van jullie de tijd hebben genomen om de vragenlijst in te vullen. Dit overweldigende responspercentage van bijna 50% benadrukt jullie betrokkenheid bij onze gemeenschap en jullie bereidheid om bij te dragen aan de toekomstige activiteiten. Jullie feedback is van grote waarde en zal dienen als leidraad voor het verbeteren en aanvullen van ons aanbod.

Een van de meest opvallende bevindingen van de enquête is de algemene tevredenheid onder onze leden over de georganiseerde activiteiten. Het is duidelijk dat we op de juiste weg zijn met ons aanbod en dat we een positieve impact hebben op jullie professionele ontwikkeling en betrokkenheid binnen de trainers community.

Wat betreft de frequentie van activiteiten, blijkt dat er een voorkeur is voor verschillende soorten evenementen op basis van tijdsintervallen: Opvallend was dat de interesse het hoogst was op onderdelen die in een minder dan jaarlijkse regelmaat plaatsvinden. Dit benadrukt nogmaals dat onze leden een aanzienlijke animo hebben om deel te nemen aan de verscheidenheid aan aangeboden evenementen, waarbij consistentie en regelmaat een belangrijke rol spelen.

Ondersteuning en betrokkenheid: Jullie bijdrage aan de recente enquête heeft ons niet alleen geholpen om jullie tevredenheid en interesses beter te begrijpen, maar heeft ook belangrijke inzichten opgeleverd over hoe de NOBTRA jullie verder kan ondersteunen. Jullie input is van grote waarde bij het vormgeven van onze toekomstige initiatieven, en we willen graag enkele belangrijke bevindingen delen.

Het is duidelijk dat jullie waarde hechten aan een scala aan ondersteuningsmogelijkheden, waarbij verschillende gebieden even belangrijk zijn: Interessant is dat al deze aspecten ongeveer gelijk scoorden in termen van belangrijkheid, wat aangeeft dat jullie een integrale ondersteuning waarderen die meerdere gebieden van professionele groei omvat.

Op het gebied van actieve betrokkenheid merkten we dat: Dit laat zien dat onze leden verschillende niveaus van betrokkenheid en bereidheid tot bijdragen hebben, wat ons stimuleert om een scala aan mogelijkheden te bieden die aansluiten bij diverse behoeften.
 
Wat gaan we doen?
Jullie feedback heeft ons waardevolle inzichten gegeven en we willen graag laten weten dat we goed naar jullie hebben geluisterd en jullie suggesties serieus nemen.

Verfijnd aanbod: Uit jullie input is gebleken dat jullie over het algemeen tevreden zijn over de activiteiten die we organiseren. We begrijpen echter dat er behoefte is aan aanvullingen en verbeteringen. Daarom introduceren we enkele nieuwe elementen in ons aanbod om beter aan jullie wensen te voldoen: Jaarkalender in aantocht: We willen jullie ook laten weten dat we al aan de slag zijn gegaan met het creëren van een jaarlijkse kalender vol interessante evenementen en activiteiten. Dit zal helpen om jullie planning te vergemakkelijken en om ervoor te zorgen dat jullie nooit een waardevolle kans missen.

Uitnodiging voor betrokkenheid: We willen graag een beroep doen op diegenen onder jullie die graag actief willen bijdragen aan onze gemeenschap. Als je wilt deelnemen aan het verrijken van ons aanbod, bieden we jou de mogelijkheid om bij te dragen in verschillende vormen, zoals podcasts, nieuwsbriefitems, microtrainingen, workshops en meer. Neem contact op met Richard Hulshof, eveneens via info@nobtra.nl en geef aan in welk onderwerp en welke vorm je geïnteresseerd bent. We waarderen jullie betrokkenheid en expertise enorm!

Jullie enthousiasme en betrokkenheid zijn de drijvende kracht achter onze gemeenschap. We waarderen jullie vertrouwen en streven ernaar om ons aanbod voortdurend te verbeteren op basis van jullie behoeften en feedback.
 
Hartelijke groeten,
Anneke, Erik, Karima, Marcel, Margreeth en Richard