Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen aan de NOBTRA(Kandidaat) trainers stellen ons regelmatig de hieronder vermelde vragen. We beantwoorden ze hier zo zorgvuldig mogelijk. Mocht het antwoord toch niet helemaal duidelijk zijn voor je, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, via info@nobtra.nl.

(Kandidaat) trainers

Hoe zit de indeling van bij de NOBTRA aangesloten trainers in elkaar?

We onder scheiden 4 typen trainers:

Kandidaattrainer

Iedere trainer die zich aanmeldt en aan de betalingsverplichtingen voldoet, is kandidaattrainer.

Trainer NOBTRA®

Je kunt Trainer NOBTRA® worden door je (gratis) te laten toetsen. Je moet dan een portfolio indienen dat aan een aantal eisen voldoet. Welke eisen dat zijn, lees je hier.  De toetsingseisen zijn opgesteld door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Je portfolio wordt getoetst en als het voldoet, krijg je daarvan schriftelijk bericht. Pas dan mag je je Trainer NOBTRA® noemen en het logo van de NOBTRA voeren, bijvoorbeeld op je website. Ook krijg je dan een eigen pagina op de NOBTRA-site, waarin je meer kunt vertellen over jouw activiteiten, specialisaties en dergelijke.
Trainers die het trainen ‘erbij’ doen, dus naast een hoofdactiviteit als bijvoorbeeld coach of interim-manager, nemen waarschijnlijk genoegen met dit niveau van aansluiting.

Registertrainer NOBTRA®

Aan dit niveau zou eigenlijk iedereen die fulltime (dus beroeps-)trainer is, moeten voldoen  vindt de NOBTRA. Als je deze status hebt, word je ook opgenomen in een (kwaliteits)register. De toetsing voor dit niveau gebeurt door een externe, onafhankelijke en objectieve instantie. Aan welke eisen je moet voldoen om jezelf Registertrainer NOBTRA® te mogen noemen, lees je hier.
De kosten van die toetsing zijn voor rekening van de trainer zelf.
Op dit moment zijn er nog geen Registertrainers NOBTRA®. Maar daar gaat vast verandering inkomen!

Mastertrainer NOBTRA®

Dit is een uitzonderlijk hoog niveau waartoe registertrainers kunnen worden uitgenodigd door het bestuur, op voorspraak van andere aangesloten trainers. Er zijn vooralsnog geen kosten verbonden aan de benoeming tot Mastertrainer NOBTRA®.
Op dit moment zijn er nog geen Mastertrainers NOBTRA®
Wat biedt de NOBTRA mij als trainer?
De NOBTRA is een beroepsvereniging voor jou, als trainer.

Allereerst geeft het je ruggesteun, er is veel deskundigheid beschikbaar, je kunt communiceren dat je je houdt aan de ethische gedragscode voor trainers van de NOBTRA en je beschikt over een klachtenreguleringssysteem. Je krijgt gratis abonnementen op tijdschriften zoals het Tijdschrift voor Coachlink en het Tijdschrift voor Onderwijs in Organisaties.

We houden je op de hoogte van wat er leeft in het trainersveld, we organiseren bijeenkomsten in het land, we maken ons hard voor professionalisering en we bieden intervisiemogelijkheden.

Laat zien dat je staat voor kwaliteit

Door je aan te sluiten bij NOBTRA laat je zien dat je staat voor kwaliteit. De titels Trainer NOBTRA®, Master Trainer NOBTRA® en Registertrainer NOBTRA® zullen ons vak – en daarmee jou als professional – naar een steeds hoger plan tillen. Je kunt jezelf presenteren als een kwalitatief hoogstaande trainer (na toetsing). Je kunt jouw opdrachtgevers een keurmerk laten zien.

Stel ons je vraag

De NOBTRA biedt jou een vangnet voor al je vragen. Als je met vragen zit krijg je bij ons de antwoorden of de weg er naar toe. Je vragen, suggesties of opmerkingen kun je mailen naar info@nobtra.nl.

Samen sterk en wijs

De NOBTRA wil ook participatie van haar aangeslotenen. Alleen samen kunnen we sterk en wijs worden. Trainers voor trainers is onze wens. Hoe meer we ons gezamenlijk presenteren, hoe sterker de positie van trainen en trainers wordt.