Eigen PE-punten inbrengen

Wil je eigen PE-activiteiten inbrengen? Hier vind je de eisen

1. Waarom vind jij dat deze activiteit in aanmerking komt voor PE?

Motiveer je antwoord hoe dit bijdraagt aan jouw deskundigheidsbevordering als trainer.

In geval van intervisie: geef de besproken onderwerpen aan.

2. Is de activiteit gegeven door gecertificeerde NOBTRA trainer?

Zo ja, oké als vraag 1 en 10 ook voldoet

3. Is de activiteit gevolgd in het buitenland bij gerenommeerd instituut?

Zo ja, oké als vraag 1 en 10 ook voldoet

4. Ben je gecertificeerd trainer NOBTRA, Master- of Registertrainer van een training uit ons PE aanbod?

Zo ja, oké als vraag 1 en 10 ook voldoet

5. Heb je een eindopdracht of examen gemaakt?

Dan krijg je 5 punten extra

6. Komt de training uit het NL leert door aanbod?

Zo ja, oké als vraag 1 en 10 ook voldoet

7. Gaat het om intervisie, maar niet van NOBTRA?

Zo ja, oké (max 5 punten per bijeenkomst, max 20 per jaar).

 

8. Om wat voor activiteit gaat het?

Opleiding, cursus, training, workshop

Vervolgopleiding

Masterclass

Conferentie

Seminar

Webinar

Lezing

9. Wat is de duur van de activiteit? (contactdagdelen exclusief studie-uren)

 

Een dagdeel is 3-4 uur

 

Minder dan 3 uur (2 punten)

1 dagdeel (10 punten)

1 dag (20 punten)

3 dagdelen (30 punten)

2 dagen (40 punten)

3 dagen of meer (60 punten)

Van de 160 punten die je moet halen in vier jaar kan maximaal 60 punten eigen inbreng zijn.

10. Wat is het overall beoogde leerresultaat van de activiteit?

(meerdere opties mogelijk)

Verdiepend

Vak-ontwikkeling

Trainersvaardigheden

Persoonlijke ontwikkeling

Didactische vaardigheden

Coaching voor het uitvoeren van trainingen

Groepsdynamica

Trainersinterventies

Anders, namelijk: