Update Corona Protocol Veilig Trainen 4 november

Update Corona Protocol Veilig Trainen 4 november

Beste [[naam]],

In de afgelopen weken zijn de maatregelen aangescherpt om COVID terug te dringen. Er wordt een dringend beroep op iedereen gedaan om ons te houden aan de maatregelen.

Aanpassing wel of niet trainen op locatie
Op basis van de recente aanscherpingen is ons advies geen trainingen op locatie tot 19 november te geven.
De huidige maatregelen zijn dus voor 2 weken, ingaand vanaf vanavond.
Online trainingen kunnen wel plaatsvinden.

Als de situatie over 2 weken voldoende gestabiliseerd is, zal er vanaf 19 november meer mogelijk zijn. Welke mogelijkheden dat zijn zullen we over 2 weken opnieuw communiceren, als de informatie beschikbaar is.

Oproep, maak een collega attent op het protocol
Op de NOBTRA site vind je het protocol veilig trainen, de veiligheidsinstructies en het ‘veilig trainen’ logo, hier kan je na inschrijving alles downloaden.
Hier wordt eerst gevraagd om je mailadres. Dit is om ervoor te kunnen zorgen dat je automatisch wordt geïnformeerd bij toekomstige aanpassingen aan het protocol. Stuur het protocol dus niet zelf rond maar laat collega’s ook via hun eigen mailadres downloaden.
Zo zorgen we ervoor dat iedereen met een up to date versie blijft werken.
Meld je aan en download het Protocol Veilig Trainen

Vooral het dringende advies thuis te werken en reizen te beperken maakt, dat we een oproep doen om ons hieraan te houden.
Veel sterkte en succes allemaal en wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en reageren op nieuwe ontwikkelingen.
En waar mogelijk zullen wij onze belangen als trainers behartigen.
Laten we hopen dat we snel weer live aan de slag kunnen!
Samen slaan we ons ook hier weer door!

Met dringende vragen kun je terecht bij Angelique Koppelman via info@nobtra.nl. 

Met warme groet,
Karima Matser
Voorzitter Nobtra
Dé branchevereniging voor trainend Nederland