update Corona Protocol Veilig Trainen 13 oktober

Update Corona Protocol Veilig Trainen

Beste trainers,
 
De aangescherpte maatregelen die 13 oktober zijn aangekondigd hebben gevolgen voor onze trainingen. Het goede nieuws is dat training geven ook in de nieuwe situatie gelukkig mogelijk blijft. We hebben een aantal aanscherpingen in het Protocol Veilig Trainen en de Veiligheidsinstructies doorgevoerd die met name gaan over het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte en het beperken van de beweging in de trainingsruimte tot de noodzakelijke bewegingen als het naar het toilet gaan etc. 
 
Belangrijke punten voor ons als trainers:
 
  1. Het maximale aantal deelnemers in één ruimte bedraagt 30. 
  2. Het dringende advies van de overheid is om zoveel als mogelijk thuis te werken en reizen te beperken. 
  3. Het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte wordt op korte termijn een verplichting. 
  4. In de trainingsruimte blijven de deelnemers zoveel mogelijk zitten op hun vaste plaats. Houdt daarmee rekening met je werkvormen. 
 
Vooral het dringende advies thuis te werken en reizen te beperken zal kunnen leiden tot een afnemende vraag zoals we dat ook dit voorjaar hebben gezien. 
Het worden lastige tijden. Zorg voor een strikte naleving van het Protocol als je live gaat trainen, stimuleer online trainingen als je daar mogelijkheden toe hebt. 
Veel sterkte en succes allemaal en wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en reageren op nieuwe ontwikkelingen. En waar mogelijk zullen wij onze belangen als trainers behartigen. 
Samen slaan we ons ook hier weer door!
 
Download hier het protocol veilig trainen met de veilgheidsinstructies!

Met dringende vragen kun je terecht bij Angelique Koppelman via info@nobtra.nl.  
 
Met vriendelijke groet,
  
Karima Matser
Voorzitter Nobtra
Dé branchevereniging voor trainend Nederland