NOBTRA Nieuwsbrief Januari 2020

Invoer portal voor bijhouden Permanente Educatie (PE)
De afgelopen tien jaar was onze certificering van trainers gebaseerd op een éénmalige toets. Als je daaraan voldeed was je ‘voor eeuwig’ gecertificeerd, zolang je tenminste lid bleef. De NOBTRA realiseerde zich dat deze manier van certificeren onvoldoende de kwaliteit van de gecertificeerde trainers garandeert. De NOBTRA heeft daarom besloten een andere methode van certificering te gebruiken.

De NOBTRA gaat over op een Permanent Educatie (PE) punten systeem. In een portal word je als gecertificeerd trainer geacht om je eigen ontwikkeling als trainer te documenteren. Na vier jaar vindt her-certificering plaats aan de hand van de PE documentatie van de trainer.

Komende week krijgen alle gecertificeerde trainers een inlogcode voor deze portal.
Eenmalig dienen de gegevens ingevoerd te worden. Daarna bouw je direct een portfolio op, die je ook als showcase aan bijvoorbeeld je Linkedin profiel kunt hangen of naar potentiële opdrachtgevers kunt sturen. Als dit portal met PE punten up to date blijft, is de her-certificering na vier jaar geen problemen opleveren.

Hieronder veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe systeem.

Welke activiteiten geven PE punten?
In principe alle activiteiten die je kwaliteit als trainer bevorderen. We beginnen met het toekennen van PE punten aan opleidingen van bij de NOBTRA gecertificeerde opleidingsinstituten. Dit is echt het begin, want als trainer nemen we je serieus en kun je je eigen opleidingsplan volgen, mits je het goed documenteert in het portal.

Hoeveel PE punten moet ik halen?
Dit zijn we nog aan het uitwerken. Het idee is dat je per jaar een paar procent van je tijd aan je ontwikkeling als trainer moet werken. Dus een aantal dagen per jaar trainingen of opleidingen volgen, intervisie, supervisie, congressen bijwonen, publiceren over je vak.

Terugkijk link webinar PE punten
Er is vorige week een webinar over certrificering en PE geweest, met helaas matige verbindingen, excuus hiervoor. Als je wilt kun je via deze link naar het webinar kijken.

Intervisie groepen
We willen heel graag regionale intervisiegroepen opzetten. Er is al een initiatief hiertoe in Limburg. We zoeken mensen die coördinator van zo’n regionale groep willen zijn. Vooral met als doel de eerste bijeenkomst te organiseren. Heb jij ideeën over intervisie groepen of wil je een intervisiegroep starten? Stuur dan een mail naar info@nobtra.nl
Op de pagina zoek een trainer zie je een kaartje waarop je kunt zien hoeveel NOBTRA leden bij jou in de buurt wonen.

Aankomende activiteiten    

Toetsingscommissie en accreditatiecommissieToetscommisie 2020 NOBTRA
Sinds deze maand beschikt de NOBTRA over een volwaardige Toetsings- en accreditatiecommissie. Deze groep houdt zich bezig met (her)certificering van trainersopleidingen. Tien opleidingen zijn gecertificeerd en komen nu in een traject van hercertificering. Er lopen vijf aanvragen tot certificering en met vier andere organisaties zijn gesprekken hierover gaande.

Een andere taak is het certificeren van leden voor trainer NOBTRA, master trainer of register trainer. Het afgelopen jaar zijn er 59 leden bijgekomen (april t/m januari), een deel wil ook trainer NOBTRA worden of is dat al geworden en er zijn ook mensen die opgaan voor master en register trainer. Kortom, alles bij elkaar best veel werk aan de winkel.

De commissie bestaat uit de volgende mensen: Karima Matser en Debby Larink zijn actief namens het NOBTRA bestuur.