Categorieën trainers

Bij de NOBTRA kennen we verschillende categorieën trainers.
  • Aspirant leden, aangesloten bij de NOBTRA
  • Student leden
  • Trainer NOBTRA®
  • Mastertrainer NOBTRA®
  • Registertrainer NOBTRA®
Let op! Aanmelding voor Trainer NOBTRA, Mastertrainer NOBTRA, en Registertrainer NOBTRA is alleen mogelijk als je al aspirant lid bent en een portfolio indient via het portal bij de toets commissie.
​​​​​

Categorieën Trainers

Aspirant leden
Iedereen kan zich aansluiten bij de NOBTRA indien men de Ethische Gedragscode van de NOBTRA onderschrijft. Men wordt dan Aspirant Lid. Aspirant leden hebben toegang tot alle services, zoals abonnementen, klachtenprocedure en workshops. Het is niet nodig om te voldoen aan de registratie-eisen van een trainer NOBTRA.
Aspirant leden maken geen deel uit van het bestand van geregistreerde trainers. Om deze reden is het als aspirant lid niet mogelijk een profielpagina aan te maken. Aspirant leden zijn daarom ook niet vindbaar in zoekresultaten naar trainers en mogen het NOBTRA logo niet voeren.
​Om je aan te melden lees je eerst onze Ethische Gedragscode door en als je je daar in kan vinden, ligt de weg open om te groeien: van NOBTRA trainer tot NOBTRA mastertrainer en NOBTRA registertrainer.  
Het apirant lidmaatschap is bedoeld als voorportaal naar Trainer NOBTRA.
De contributie voor aspirant lid is €195,00 per jaar.
 
Student leden 
Indien je een van de NOBTRA erkende trainersopleidingen volgt, kun je student-lid worden. Op deze manier kun je aan de NOBTRA workshopdagen deelnemen, krijg je een aantal relevante digitale abonnementen en kun je je kennis van het trainersvak en het veld snel uitbreiden. Het is de opstap naar gecertificeerd Trainer NOBTRA. Deze certificering krijg je zodra je na je afstuderen 25 dagen trainerservaring hebt opgedaan. Dus houd dit bij!
De contributie voor student lid is €25,00 per jaar.

Let op! Aanmelding voor één van de volgende categorieën is alleen mogelijk na indiening van een portfolio via het portal bij de toets commissie. Bekijk hier de volledige lijst met trainers in de onderstaande categorieën.

Trainer NOBTRA®
Een Trainer NOBTRA® heeft aangetoond te voldoen aan de kwaliteitseisen waaraan een beroepstrainer volgens de NOBTRA minimaal moet voldoen. Vanzelfsprekend onderschrijven Trainers NOBTRA de Ethische Gedragscode. Een gecertificeerde Trainer NOBTRA is gerechtigd om het bijbehorende logo te voeren op website, visitekaartjes en ander promotiemateriaal. Om als Trainer NOBTRA erkend te worden, dien je je portfolio ter beoordeling aan te bieden aan de certificeringscommissie.
Bekijk hier de kwalificaties voor Trainer NOBTRA.
De contributie voor Trainer NOBTRA is €195,00 per jaar.
 
Mastertrainer NOBTRA®
Mastertrainers NOBTRA® voldoen ruimschoots aan de NOBTRA kwaliteitseisen, hebben minimaal vijf jaar ervaring als trainer en beschikken over deskundige vervanging bij ziekte. Zij dienen de registratie periodiek te vernieuwen en zijn daarmee verplicht zich constant in het trainersvak te blijven professionaliseren. 
Bekijk hier de kwalificaties voor Mastertrainer NOBTRA®.
De contributie voor Mastertrainer is €195,00 per jaar.

Registertrainers NOBTRA®
Registertrainers NOBTRA® voldoen ruimschoots aan de NOBTRA kwaliteitseisen en kunnen volledige trainingstrajecten in een organisatie implementeren. Zij opereren op het niveau van organisatieadviseur. Zij dienen de registratie periodiek te vernieuwen en zijn daarmee verplicht zich constant in het trainersvak te blijven professionaliseren.
Bekijk hier de kwalificaties voor Registertrainer NOBTRA®
De contributie voor Registertrainers is €195,00 per jaar.