Geschillencommissie en Commissie van Beroep

Wie niet tevreden is met een besluit van een bij NOBTRA aangesloten trainer/opleider op een bezwaarschrift kan vervolgens terecht bij de onafhankelijke Commissie van Beroep. Hieronder stelt onze commissie zich voor.

Petra Weggemans

Petra Weggemans is voorzitter van de Geschillencommissie en Commissie van Beroep.

Achtergrond
Trainer, jurist en coach ben ik van beroep, 51 jaar en woonachtig in Amersfoort.
Ik heb jaren bij een grote gemeente gewerkt, waar ik bezwaren en klachten behandelde en juridisch advies gaf. Bij de gemeente heb ik ook gewerkt met de informele aanpak van bezwaren en klachten, waar ik ook veelvuldig in ben getraind.

Naast mijn werk bij de gemeente heb ik sinds 2008 mijn eigen juridisch adviesbureau op het gebied van het bestuursrecht en privaatrecht en ben ik al jaren voorzitter/lid van een aantal bezwaarschriftencommissies. Bij de Overijsselse Ombudsman heb ik vele klachten behandeld. Sinds een aantal jaar werk ik ook als coach voor mensen met onder meer autisme, ADHD, PTSS en niet aangeboren hersenletsel. Voor Segment opleidingen mag ik trainingen verzorgen, onder meer over woonoverlast, de Algemene wet bestuursrecht, de Wmo, de informele aanpak, herstel van vertrouwen tussen burger en overheid en andere interessante onderwerpen. Tot slot verzorg ik voor Segment de juridische nieuwsbrief en maak ik deel uit van de Examencommissie.


Ik vind het erg leuk om bij de NOBTRA samen met mijn kundige mede commissieleden de Commissie voor Beroep en Geschillen te vormen en er zorg voor te dragen dat klachtbehandeling en bezwaren/beroepen bij de NOBTRA goed geregeld zijn. Het uitgangspunt hierbij is wat mij betreft, waar mogelijk, om tot een oplossing te komen waarmee beide partijen tevreden zijn.

Arnout de Hamer

Achtergrond
Arnout heeft rechten gestudeerd in Utrecht en is sinds 1994 advocaat. In juli 2013 heeft hij DeHamerLegal opgericht en is hij werkzaam voor ondernemers op het gebied van ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht en informaticarecht, zie ook zijn website www.dehamerlegal.nl.


Vrije tijd
Naast zijn werk als advocaat spant Arnout zich in voor verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder NOBTRA. Hij heeft drie studerende zoons en in zijn vrije tijd houdt hij zich graag bezig met diverse sporten, zoals tennis, en met muziek, zowel actief (hij speelt basgitaar) als passief (concertbezoek).   

 

Hans de Boer

Achtergrond
Mijn naam is Hans de Boer (1960). Ik woon met Paulina in Beetsterzwaag, Friesland.
Na 10 jaar bij Defensie gewerkt te hebben en daarna 31 jaar als advocaat ben ik mij vanaf 2021 helemaal gaan toeleggen op trainen en coachen. Dat doe ik zelfstandig, vanuit mijn praktijk www.hansdeboer.nl Ik richt mij daarbij op leiderschapsontwikkeling. Juristen en uniformberoepers hebben mijn bijzondere aandacht.
De NOBTRA draag ik een warm hart toe. Net als voorheen, de Nederlandse Orde van Advocaten. Ik geloof erg in een beroepsorganisatie die er voor en door de beroepsgroep is.


Als lid van de Commissie voor Bezwaar en Beroep en de Geschillencommissie wil ik graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de NOBTRA alsmede haar leden.
Ik weet uit mijn ervaring als voormalig lid van de Bezwarencommissie van de Gemeente Leeuwarden, hoe nuttig een dergelijke commissie kan zijn.


Vrije tijd
In mijn vrije tijd lees ik graag en ga ik regelmatig naar concerten. Openluchtspelen vind ik echt super. Ik loop hard om een beetje fit te blijven en doe verder verwoede pogingen om mij golf handicap wat naar beneden te krijgen.

 

Paul Vijfvinkel

Paul Vijfvinkel is secretaris van de Geschillencommissie en Commissie van Beroep.

Achtergrond
Mijn naam is Paul Vijfvinkel (60 jr) en ik studeerde geografie voor educatie. Ik heb me ontwikkeld tot specialist in examinering en toetsing. Voor CINOP adviseer ik mbo-instellingen over examinering en kwaliteitszorg. Ik ben een echte dossiervreter en mijn favoriete onderwerpen zijn juridische en financiële details.

Ik heb gewerkt in de sectoren techniek (installatietechniek en luchtbehandeling), detailhandel, horeca, arbeidsbemiddeling en ICT. Ik heb  gewerkt als sollicitatietrainer en ik heb scholingsprojecten ICT opgezet. Voor de Inspectie van het Onderwijs ben ik een tijd analist geweest van examens voor het mbo.

Ik heb speciale affiniteit met het ‘Groene’ onderwijs: Ik ben gecertificeerd assessor voor examens van de Groene Norm en neem examens af voor Aeres mbo Barneveld, de mooiste dierenschool van Nederland. Ik begeleid daar als vrijwilliger al meer dan 10 jaar groepen van Jong Ondernemen.
Ik ben lid van de Commissie Kwaliteit van NLQF.
Voor de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken neem ik examens Klantencontact af in gemeentehuizen door het hele land.

Buddy voor onze trainers: Suzanne Nieuwenhuijs-Mekking


Begeleiding voor NOBTRA-trainers bij een klacht
De NOBTRA heeft een eigen klachtenprocedure, waardoor jij als trainer, opdrachtgever of overige belanghebbende een klacht kunt indienen. Dit kunnen klachten zijn over het handelen of nalaten van een NOBTRA-trainer bij de uitvoering van de trainingsovereenkomst, in het bijzonder met betrekking tot het naleven van de Ethische Gedragscode van de NOBTRA en financiële geschillen voortvloeiende uit de tussen klager en Trainer gesloten trainingsovereenkomst.

In sommige gevallen kan een klacht informeel worden afgehandeld. In andere gevallen is mediation of een formele behandeling nodig. Trainers moeten in dat geval een schriftelijke reactie aan de Klachtencommissie sturen en indien nodig, op de hoorzitting verschijnen. Het is vaak een ingrijpende (emotionele) ervaring om te worden geconfronteerd met een klacht. Van onze trainers verwachten we dat ze adequaat en met enige zelfreflectie op de klacht reageren. Tegelijkertijd mag je als trainer ook iets van de NOBTRA verwachten.

Wanneer je een klacht ontvangt, krijg je daarom tegelijk het aanbod om ondersteund te worden door de klachtbuddy van de NOBTRA. De klachtbuddy is iemand die jou helpt op mentaal/emotioneel vlak, maar ook praktische en juridische ondersteuning biedt: denk aan het reflecteren op de inhoud, het formuleren van een reactie, het voorbereiden van de hoorzitting of het bespreken van de uitspraak van de Klachtencommissie.


Klachtbuddy van de NOBTRA
Suzanne Nieuwenhuijs (43) is jarenlang werkzaam geweest als jurist. Tegenwoordig is zij trainer en coach bij Werkgelukt en gespecialiseerd in hoogsensitiviteit (HSP) op de werkvloer. In november 2021 ontving Suzanne voor haar werk de "Young Talent Award" op het gebied van diversiteit en inclusie van de NOBTRA.

Suzanne’s strategisch inzicht, empathie, verbindend vermogen en actiegerichtheid zijn haar kracht. In combinatie met haar juridische achtergrond, maakt dit haar bij uitstek geschikt om NOBTRA-trainers te ondersteunen in geval van een klacht.