Visie en Missie

NOBTRA’s Missie: beroepstrainers (doen) erkennen, ontwikkelen en inspireren.

20121130-125133-nobtra
De NOBTRA, de Nederlandse Orde van Beroepstrainers, heeft tot doel beroepstrainers te (doen) erkennen, toetsen en ontwikkelen, te inspireren en te binden. De NOBTRA behartigt de belangen van beroepstrainers, werkzaam op het gebied van persoons- en groepsgerichte trainingen. Daarmee behartigen we ook het aanzien van het beroep beroepstrainer.

Oefenen en begeleiden van deelnemers

(Potentiële) NOBTRA leden oefenen en begeleiden deelnemers in leersituaties door middel van informatieoverdracht, uitwisselingen van algemene en persoonlijke ervaringen en het bieden van oefensituaties. Zo krijgen de deelnemers het inzicht en de ervaring die van belang zijn voor hun beroepsmatig functioneren. Ze leren meer over het persoonlijk gedragsrepertoire en ze leren de vaardigheden vergroten, waarmee ze oplossingen kunnen vinden voor problemen waarmee ze in de werksituatie worden geconfronteerd.

NOBTRA’s Visie: beroepstrainers ondersteunen bij het worden van de ‘ideale trainer’.

De ideale trainer is een trainer die:

  • een HBO denk- en werkniveau heeft
  • een relevante en erkende trainersopleiding heeft, en daardoor beschikt over een brede theoretische kennis op het gebied van leren en gedrag, communicatie, didactiek, groepsdynamica en arbeids- en organisatiekunde
  • twee jaar werkervaring heeft
  • een professionele basishouding kan tonen
  • op eigen werk en ontwikkeling reflecteert
  • zich blijvend professionaliseert
  • een trainingsvoorstel kan ontwikkelen en uitvoeren die past bij de vraag van de opdrachtgever
  • de vaardigheden heeft om leerprocessen op motiverende en heldere wijze te begeleiden.