Zo sluit je je aan bij de NOBTRA

Sluit je aan bij de NOBTRA: vul het aanmeldformulier in op deze site. Het formulier bestaat uit 5 stappen en we raden je aan om voorbereid het formulier in te vullen. We gaan je namelijk vragen naar je opleiding(en), ervaring(en), een akkoord op de Overeenkomst tot aansluiting / Ethische Gedragscode en je IBAN-rekeningnummer voor incasso. In het geval je je aanmeldt voor Trainer-NOBTRA®, Mastertrainer-NOBTRA ® of Registertrainer-NOBTRA®, zorg dan dat je alle opleidingsdocumenten digitaal (eventueel ingescand) beschikbaar hebt om toe te kunnen voegen aan dit formulier. Je bent van harte welkom. Graag tot gauw!

1. Je vult het aanmeldformulier in en drukt op verzenden. Je krijgt dan een welkomstmail.

2. Zodra je portfolio getoetst en voldoende bevonden is, krijg je de vermelding Trainer NOBTRA®, een eigen pagina op de site en ontvang je daarvoor een inlogcode. Bovendien heb je vanaf dat moment het recht om het NOBTRA-logo te vermelden op jouw eigen website, je offertes en op bijvoorbeeld je visitekaartje.

Beroepstrainers met de status Trainer NOBTRA®(T-N) krijgen een eigen pagina op de NOBTRA website en mogen het logo van de NOBTRA voeren.

Contributie

Het lidmaatschap bedraagt € 195,- per jaar. Betaling bij inschrijving via Ideal.

Aansluiting beëindigen

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Indien je voor 1 december laat weten dat je je lidmaatschap beëindigd, ben je het daaropvolgende jaar geen lid meer. Stuur hiertoe een berichtje naar info@nobtra.nl. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van jouw opzegging. 
 
Jouw aansluiting blijft in stand (met alle rechten en plichten) tot 31 december van het lopende jaar. Daarna worden al je gegevens uit onze bestanden verwijderd en verdwijnt ook je eventuele NOBTRA-pagina. Let op: na je opzegging mag je in jouw uitingen geen gebruik meer maken van het NOBTRA-logo en je eventuele NOBTRA-kwalificaties.