Trainers

Als professioneel trainer of beroepstrainer in opleiding kun je je aansluiten bij de NOBTRA.
Alle trainers die zich aanmelden, krijgen de status van kandidaattrainer. Als je portfolio beoordeeld is en voldoende is bevonden, kun je erkend worden als Trainer NOBTRA. Beroepstrainers met de status Trainer NOBTRA en Registertrainer NOBTRA krijgen een eigen pagina op de NOBTRA website en mogen het logo van de NOBTRA voeren. Hier vind je:
– de eisen voor de status van Trainer NOBTRA
– de eisen voor de status van Registertrainer NOBTRA

Aanmelden

Met dit formulier meld je je aan bij de NOBTRA.

Gesprek NOBTRA