Opzegging, voorwaarden en reglement lidmaatschap


Bekijk het volledige huishoudelijk reglement  voor de lidmaatschapsvoorwaarden.

Bekijk hier het huishoudelijke reglement

De rechten en plichten van de leden vind je in de statuten.

Bekijk hier de statuten
Opzeggen

Wil je het lidmaatschap opzeggen? Doe dit per e-mail via info@NOBTRA.nl en vóór 1 november (twee maanden vóór einde kalenderjaar). Wordt een lidmaatschap later dan 31 oktober opgezegd, dan loopt het door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.

De opzegging wordt door ons altijd per mail bevestigd en is alleen dan geldig! Mocht je binnen twee weken deze bevestiging niet ontvangen hebben, laat het ons dan even weten.