Typen leden

Aanmelden als Aspirant lid

  1. Vul het aanmeldformulier in en klik op verzenden. Je krijgt dan een welkomstmail.
  2. Door op de link in de welkomstmail te klikken wordt je aanmelding bevestigd.

Na aanmelding ben je aspirant lid. Dit betekent dat je de Ethische Gedragscode van de NOBTRA onderschrijft. Zodra je aspirant lid bent, kun je deelnemen aan alle activiteiten van de NOBTRA, zoals workshopdagen, netwerkactiviteiten en andere activiteiten. Je krijgt korting op workshops en congressen van zusterorganisaties en je ontvangt de NOBTRA nieuwsbrief. Je kunt je beroepen op de ethische gedragscode van de NOBTRA en je kunt bij problemen gebruik maken van onze klachtenprocedure en beoordeling door onze klachtencommissie.

De contributie voor een aspirant lid is €195,00 per jaar.

Als je aspirant lid bent, is het mogelijk om door te groeien naar Trainer NOBTRA, Mastertrainer NOBTRA  en Registertrainer NOBTRA.

Beroepstrainers met de status Trainer NOBTRA, Mastertrainer NOBTRA en Registertrainer NOBTRA krijgen een eigen pagina op de NOBTRA website en mogen het logo van de NOBTRA voeren.
 

Eerst kennismaken?

Wanneer je nog twijfelt of NOBTRA jou voldoende te bieden heeft, dan kun je eenmalig gebruik maken van het kennismakingslidmaatschap. Voor een gereduceerd tarief kun je het eerste jaar gebruik maken van een selectie van wat NOBTRA te bieden heeft. Na dit eerste jaar word je automatisch Aspirant lid en betaal je de normale contributie.

Kies je het kennismakingslidmaatschap vóór 1 september, dan geldt dit tot 31 december van het lopende kalenderjaar. Voor een heel jaar zou het tarief € 75,= bedragen, maar als je gedurende het jaar lid wordt, dan berekenen we alleen de maanden die het jaar nog resteert. Per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar wordt het lidmaatschap automatisch omgezet naar het Aspirant lidmaatschap.
Kies je het kennismakingslidmaatschap op of na 1 september, dan geldt dit voor het lopende kalenderjaar én voor het daaropvolgende kalenderjaar om voldoende tijd te hebben om kennis te maken. Ook nu berekenen we het lopende jaar alleen de resterende maanden en in januari van het nieuwe jaar volgt een nieuwe factuur voor € 75,=. Blijf je daarna lid, dan wordt het lidmaatschap dan automatisch omgezet naar het Aspirant lidmaatschap.

Het kennismakingslidmaatschap bevat:

Let op! Aanmelding voor één van de volgende categorieën is alleen mogelijk na indiening van een portfolio via het portal bij de toets commissie.

Trainer NOBTRA®
Een trainer NOBTRA® heeft aangetoond te voldoen aan de kwaliteitseisen waaraan een beroepstrainer volgens de NOBTRA minimaal moet voldoen. Vanzelfsprekend onderschrijven trainers NOBTRA® de beroepscode. Een gecertificeerde Trainer NOBTRA is gerechtigd om het bijbehorende logo te voeren op website, visitekaartjes en ander promotiemateriaal. Om als Trainer NOBTRA erkend te worden, dien je je portfolio ter beoordeling aan te bieden aan de certificeringscommissie. 
Bekijk hier de volledige lijst met trainers in deze categorie.
De contributie voor trainer NOBTRA is €195,00 per jaar.
Voor je Trainer NOBTRA moet je jouw eigen portfolio uploaden in het certificeringsportal.

Mastertrainer NOBTRA®
Mastertrainers NOBTRA® voldoen ruimschoots aan de NOBTRA kwaliteitseisen, hebben minimaal vijf jaar ervaring als trainer en beschikken over deskundige vervanging bij ziekte. Zij dienen de registratie periodiek te vernieuwen en zijn daarmee verplicht zich constant in het trainersvak te blijven professionaliseren. 
Bekijk hier de kwalificaties voor Mastertrainer NOBTRA®.
De contributie voor Mastertrainer is €195,00 per jaar.
 
Registertrainers NOBTRA®
Registertrainers NOBTRA® voldoen ruimschoots aan de NOBTRA kwaliteitseisen en kunnen volledige trainingstrajecten in een organisatie implementeren. Zij opereren op het niveau van organisatieadviseur. Zij dienen de registratie periodiek te vernieuwen en zijn daarmee verplicht zich constant in het trainersvak te blijven professionaliseren.
Bekijk hier de kwalificaties voor Registertrainer NOBTRA®
De contributie voor Registertrainers is €195,00 per jaar.