Tag Archives: Master Trainer

Eisen voor Master Trainer NOBTRA ®

Om Mastertrainer NOBTRA® te worden, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen. U bent Trainer NOBTRA® U heeft minimaal 5 jaar ervaring en minimaal 400 dagen zelfstandige trainers-ervaring in de afgelopen 7 jaar. U kunt vijf referenties van verschillende opdrachtgevers overleggen. U kunt de continuïteit van aangeboden trainingen waarborgen en kunt dit aantonen met verklaringen van gekwalificeerde vervangers die minimaal Trainer NOBTRA zijn. De registratie is geldig voor de periode van vier jaar waarin per jaar 100 declarabele dagdelen op