Tag Archives: categorieën trainers

Categorieën trainers: Ethische leden, Trainers NOBTRA, Master Trainers, Register Trainers

Bij de NOBTRA kennen we verschillende categorieën trainers.   Trainer NOBTRA® (T-N) Mastertrainer Nobtra® (MT-N) Registertrainer NOBTRA® (RT-N) Ethische leden, aangesloten bij de NOBTRA Trainers NOBTRA® (T-N) Trainers NOBTRA® T-N hebben aangetoond te voldoen aan de kwaliteitseisen waaraan een beroepstrainer volgens de NOBTRA minimaal moet voldoen. Vanzelfsprekend onderschrijven trainers NOBTRA® de beroepscode. Een gecertificeerde Trainer NOBTRA is gerechtigd om het bijbehorende logo te voeren op website, visitekaartjes en ander promotiemateriaal. Om als Trainer NOBTRA erkend te worden, dien je je