NOBTRA nieuwsbrief juli 2023

NOBTRA nieuws, juli 2023

We hopen jullie nog net te treffen voor jullie de boel de boel laten en lekker vakantie gaan vieren (nou ja, midden Nederland dan, de rest mag nog heel even door)
 
Op de valreep hebben we nog wat leuke zaken om te melden, zo stelt Richard Hulshof, ons zesde bestuurslid, zich aan jullie voor. Daarna het lang verwachte nieuws over PE-punten voor trainingen die niet uit het NOBTRA-aanbod komen. Verder het programma voor onze Themadag op 7 september, een super begin van het nieuwe seizoen, gevolgd door een fijne microtraining met Rene Luisman op 13 september. We sluiten de nieuwsbrief af met een korte agenda, waarin je ook kunt zien dat we op 14 september weer een bijeenkomst voor nieuwe leden hebben. Het hoe en waar daarover volgt in de nieuwsbrief van augustus.
 
Wat de nieuwsbrief betreft, gaan wij er even tussenuit. De eerstkomende zal medio augustus in je inbox ploffen. Voor nu wensen wij jullie een heerlijke vakantie en gezond weer terug!
 

Nieuw bestuurslid: Richard Hulshof


Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mijzelf aan jullie voor te stellen als bestuurslid van de NOBTRA op het gebied van innovatie. Mijn naam is Richard Hulshof en ik ben enthousiast over de mogelijkheid om bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van onze stichting.

Ik heb altijd een passie gehad voor innovatie en efficiency. Van jongs af aan ben ik gefascineerd door de manier waarop nieuwe ideeën en ontdekkingen de wereld kunnen veranderen. Als fervent voorstander van vooruitgang heb ik mezelf altijd toegelegd op het volgen van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van innovatie.

Mijn professionele achtergrond sluit nauw aan bij de doelstellingen van de NOBTRA. In mijn werk als manager en later als eigenaar van een eigen bureau voor Organisatie Ontwikkeling ben ik altijd op zoek naar een optimale aansluiting tussen de medewerkers en de organisatie en welke innovatie kunnen ondersteunen om ruimte te maken voor de medewerkers hun kwaliteiten optimaal in te zetten. Deze expertise stelt mij in staat om een waardevolle bijdrage te leveren aan onze beroeps en brancheorganisatie.

Na mijn afstuderen aan de Academie voor Psychotherapie in Amsterdam ben ik aan de slag gegaan bij verschillende organisaties in de zakelijke dienstverlening. In deze rol ben ik verantwoordelijk voor het identificeren van nieuwe kansen, reorganiseren en efficiënter maken van de werkprocessen, het stimuleren van creativiteit binnen het team en het implementeren van innovatieve oplossingen. Ik heb ruime ervaring met het begeleiden van projecten van concept tot realisatie, en ben bekend met de uitdagingen die gepaard gaan met het succesvol implementeren van innovatieve ideeën.

Als bestuurslid van onze belangenvereniging zou ik mij graag inzetten voor het bevorderen van innovatie binnen ons werkveld van opleiden en trainen. Ik geloof dat er nog veel onbenut potentieel is dat we kunnen benutten om de manier waarop wij werken naar nieuwe hoogten te brengen en zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst die grote veranderingen met zich mee gaat brengen. Ik zou graag bijdragen aan het organiseren van evenementen, workshops en conferenties waar leden elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen. Daarnaast wil ik mij inzetten voor het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden om innovatie te stimuleren en obstakels weg te nemen.

Ik ben een gedreven en proactief persoon, die graag initiatief neemt en resultaten behaalt. Ik ben goed in staat om te luisteren naar de behoeften en wensen van de stichting, en deze te vertalen naar concrete acties en projecten. Ik geloof sterk in de kracht van samenwerking en open communicatie, en ik ben ervan overtuigd dat we als bestuur samen kunnen werken aan het versterken in het belang van de een ieder die is aangesloten of betrokken bij de Nobtra, en deze te vertalen naar concrete acties en projecten.

Ook hoor ik graag van jullie als aangeslotenen, waar jullie behoefte is op het gebied van innovatie. Voel je vrij mij te benaderen met vragen, ideeën en vraagstukken.e-mailadres
Graag zie ik jullie ook graag live op 1 van de bijeenkomsten.
 
Noot van de redactie: Richard houdt zich veel bezig met AI (kunstmatige intelligentie) en heeft bovenstaand stuk geschreven met behulp van ChatGPT, dus wellicht tref je hier en daar kleine tekstfoutjes aan. Na de zomervakantie zal hij daar een online microtraining over geven.
 
 

Aanvragen PE-punten voor gevolgde trainingen

De aanvragen voor PE punten voor trainingen en workshops komen gestaag binnen. Zo kunnen jullie ook trainingen die niet uit het aanbod van de NOBTRA komen, voor PE-punten in aanmerking laten komen.
 
Wat is nodig voor de aanvraag?
  1. Certificaat, diploma of bewijs van deelname uploaden. Let op, een factuur alleen is niet voldoende.
  2. Een URL naar de website van de activiteit.
  3. De tijdsduur van de activiteit vermelden, zodat het juiste aantal punten toegekend kan worden.
  4. Een toelichting wat het heeft bijgedragen aan jouw deskundigheidsbevordering als trainer. Bijvoorbeeld: “Als trainer paste ik de stappen van Deep Democracy deels al toe, maar voelde ik me er nog niet zo comfortabel bij. Deze opleiding heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van deze vaardigheden, zelfinzicht gegeven op het gebied van diversiteit (own your rank, play your rank, share your rank) en woorden gegeven aan het rolemappen dat ik intuïtief al deed”.
 
Nog even de punten op een rij voor trainingen die (nog) niet door NOBTRA zijn gekwalificeerd:  
Heb je nog vragen over PE? Stuur een mailtje naar info@nobtra.nl

Workshopdag met en bij Uitgeverij Thema op 7 september a.s.

De inschrijving staat al even open en er hebben al mensen ingeschreven, terwijl jullie alleen maar wisten dat Titia van der Ploeg de Keynote zou verzorgen en dat Carolien Roodzant de dagvoorzitter zal zijn. Dapper hoor!
 
Nu is het moment waarop we onthullen welke sterren er nog meer zullen schitteren in de workshops, dus al temeer reden om alsnog in te schrijven. Hieronder presenteren de workshopleiders zichzelf. Bedenk alvast waar je graag naartoe zou willen, er zijn twee workshoprondes.
 
Ruim een week voor aanvang zullen wij de deelnemers een mail sturen met de vraag welke workshops zij willen bijwonen.

Keynote - Titia van der Ploeg
Persoonlijk succes – de vitale trainer
Recentelijk heb ik een offerte voor een nieuwe badkamer opgevraagd en goedgekeurd: plaatsing in maart 2024. De aannemers en loodgieters hebben het -meer dan ooit- enorm druk.
 
In trainingsland is dat eveneens te merken; we lijken het allemaal drukker te hebben dan ooit. Niet alleen trainers, maar iedereen en dat heeft gevolgen voor onze veerkracht.
 
Dat vele werk is natuurlijk heerlijk, maar het vergt ook veel van je. Op 7 september, aan de start van het nieuwe seizoen, zal Titia van der Ploeg ons meenemen in haar Keynote speech over  
Titia gaat ons meenemen op reis en het geheim verklappen hoe je persoonlijk succes kunt hebben en tegelijkertijd een vitale trainer kan zijn. Ben jij er ook bij??
  Trainers en coaches spannen zich in om bij te dragen aan persoonlijke en professionele effectiviteit. Onze economie groeit sinds 2019, maar Nederlanders zijn niet tevredener of gelukkiger, integendeel.  Om zowel privé als in teams en organisaties welzijn en welvaart beter in balans te krijgen is zelfsturing en organisatiesturing gericht op meer dan materieel succes noodzakelijk. Ik ga waar ik voor sta is als coachmethode gericht op vier groeifactoren: betekenis, beleving, beheersing en beperking. Deze universele groeifactoren en de op basis hiervan ontwikkelde coachmethode is tevens toepasbaar op teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. In de workshop maak je kennis met deze integrale benadering van mens en organisatie. Aan de orde komen: Voor meer info lees het interview of luister de podcast over het boek Ik ga waar ik voor sta op Managementboek.nl
https://www.managementboek.nl/boek/9789462723597/ik-ga-waar-ik-voor-sta-paul-verveen
 
Paul Verveen (1955) is klinisch psycholoog, psychotherapeut en bedrijfskundige.
  Binnen welke context leren mensen graag? Welke fysieke omgeving, welk type relatie met anderen (begeleiding zowel als samenwerking) en welke werkwijze vinden ze prettig. Als je als trainer inzicht hebt in hoe deelnemers prettig en goed leren, kun je ze beter ondersteunen.
In een interactieve workshop maak je kennis met de leervoorkeuren beschreven door Manon Ruyters. Je ontdekt je eigen leervoorkeur en word je bewust van de invloed daarvan op het ontwikkelen en uitvoeren van een leertraject.  
Marcolien Huybers is organisatieadviseur, coach en trainer.
  Als trainer geef je feedback en voeg je stap voor stap iets toe aan het bestaande – en vaak niet helemaal adequate – gedrag van je deelnemers. Maar! De deelnemer gaat weer weg en moet het dan alleen doen, als die het al doet! In de waan van de dag komt er vaak niet veel van terecht.
 
In deze workshop oefen je met drie tools, die het heel eenvoudig en aantrekkelijk maken om elk moment van de dag te oefenen met nieuw gedrag: nudenken, Kr8v8 en OWI. Abacadabra vóór deze workshop, kristalhelder erna. Direct toepasbaar en buitengewoon effectief. Basismodel voor het oefenen is de interactiecirkel (‘Roos’) van Leary.
 
Bert van Dijk is opleider en trainer. Hij werkte 10 jaar als trainer/adviseur bij Schouten & Nelissen en richtte daarna de Leary Academy op.
  Je opdrachtgever wil een prachtige, meerdaagse, training. Je voelt je vereerd! Hij wil echter na afloop een rapportage van jou over de inzet van enkele trainees tijdens de training. Dat zet je voor het blok: wat ga je met deze vraag doen? In deze workshop gaan we aan het werk met ethische reflectie. We hebben deze werkvorm beschreven in onze reflectiewerkvormenwaaier. Neem je eigen dilemma mee en leer hoe je tot een afgewogen oordeel kunt komen. Voor trainers die hun vaardigheden willen aanscherpen met ethische sensitiviteit
Jantine Huizing werkt als coach, opleider en onderwijsadviseur. 
Jeroen Hendriksen is actief in een eigen praktijk met organisatieadvieswerk, training en coaching.
  In de verhalen die we vertellen laten we zien wie zijn en wat er werkelijk toe doet. Ze verbinden ons niet alleen met onszelf, maar ook met elkaar. In deze workshop neemt Jacky van de Goor je mee in de belangrijkste bevindingen van haar promotieonderzoek naar zingeving. Daartoe stelde ze honderden mensen een unieke levensvraag: Stel dat je uit je hele leven maar één herinnering mag meenemen naar de eeuwigheid, welke kies je dan? Ze ontwikkelde een methode waarin mensen deze verhalen delen. Een methode die leidt tot een diepe verbinding met persoonlijke bronnen van zingeving, én met de universele waarden en existentiële thema’s die we als mensen delen.
Ervaar je zelf de kracht van het werken met verhalen in deze workshop! En leer hoe verhalen in jouw eigen werkpraktijk kunnen bijdragen aan betekenisvolle ontmoeting.

Jacky van de Goor PhD is organisatiecoach, leiderschapstrainer, auteur en wetenschappelijk onderzoeker. Zij werkt vanuit haar bureau Legende aan zin en vitaliteit - op de werkvloer én in het dagelijks leven. In 2021 promoveerde zij aan het StoryLab van de Universiteit Twente op een onderzoek naar zingeving. Meer info op www.legende-advies.nl
  Hoe zorg je ervoor dat er toch zoveel mogelijk mensen naar je willen luisteren als je iets te vertellen hebt?

Aan de hand van haar '101 presentatietips' gaat Claudine Hogenboom tijdens deze workshop interactief aan de slag met deze vraag. Zij maakt daarbij gebruik van de retorica van Aristoteles en haar jarenlange ervaring als gecertificeerd storyteller.

Leer je in een uurtje om als een redenaar te spreken? Natuurlijk niet! Maar het is wel leuk om het in ieder geval te proberen.

Claudine Hogenboom is storyteller en probeert met name leidinggevenden te verleiden om vaker met verhalen medewerkers te bewegen in plaats van door het laten zien van factsheets. Zij is fan van Aristoteles en Masterdocent bij het Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Zij geeft daar les op het gebied van communicatie, coaching en leiderschap.

Claudine schreef 101 Presentatietips: als je iets te vertellen hebt samen met regisseur en ingenieur Mark van der Zwan.
  Feedback zit in vrijwel elke (communicatie)training. En daar is niet iedere deelnemer blij mee… Want feedback is spannend. Toch…? Nou, dat hoeft niet!
 
Met de speelse producten van Axelle de Roy wordt feedback leuk. En lekker! Ervaar het zelf in deze interactieve workshop. Doe een spel, snoep van de feedbackchocolade en ga aan de hand van verrassende vragen met andere trainers in gesprek over feedback. Kom met een collega of laat je verrassen door mensen die je nog niet kent. Je gaat weg met een tas vol inspiratie voor je trainingen (en misschien met een paar extra calorieën, sorry daarvoor… 😉)
 
Alvast kennismaken met Axelle en feedback? Check dit YouTube kanaal www.youtube.com/axellederoy
 
Al meer dan 20 jaar werkt Axelle de Roy, cultuurwetenschapper en als trainer. “Leren mag ook leuk zijn” is haar motto. 
 
Schrijf je nu in:  Workshopdag met Thema
 

Microtrainingen

13 september: Een inclusief leerklimaat - werken rond vooroordelen, schaamte en stigmatisering
door Rene Luisman
Wie met groepen werkt, krijgt te maken met verschillen. Dat geldt ook voor jou als trainer. Denk bijvoorbeeld aan leeftijd, opleidingsniveau, etnische herkomst, seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Er komt steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusie, maar wat betekent dit eigenlijk voor jouw rol als trainer?
                                                                                         
Als trainer wil je een veilig leerklimaat creëren. Een klimaat waarin deelnemers zich durven open te stellen om met en van elkaar te leren. Daarbij helpt het als je je bewust bent van (eigen) vooroordelen en met welke uitdagingen minderheidsgroeperingen te maken hebben.
 
In deze microtraining deelt Rene zijn lessons learned als het gaat om werken met onder andere de LHBTI+ doelgroep én je onderzoekt hoe jij als trainer zorgt voor een inclusief leerklimaat.
 
Tijdens de microtraining gaan we in de volgende onderwerpen: 
Over Rene

Laat jezelf zien, juist als het spannend wordt. Dat is waar Rene voor staat. In 2019 startte Rene met het platform Gay Men Coaching, waar hij homoseksuele mannen begeleidt bij thema’s als authenticiteit, persoonlijke ontwikkeling en zelfacceptatie. Daarnaast ontwikkelt hij blended leertrajecten voor maatschappelijke organisaties en leert hij trainers hoe ze meer impact maken door te werken rondom hun eigen thema’s. In 2017 was Rene Trainer van het Jaar.
 
Wanneer:             13 september
Tijd:                     19.30 - 21.00 uur
Waar:                    online
 
Schrijf je nu in: Microtraining met Rene Luisman
 

NOBTRA Agenda

7 september:     Workshopdag met Thema
13 september:   Microtraining met Rene Luisman
14 september:   Bijeenkomst nieuwe leden (nadere informatie volgt in nieuwsbrief augustus)