NOBTRA nieuwsbrief augustus 2023

NOBTRA nieuws, augustus 2023

Aan de vakanties begint nu een eind te komen. Regio Midden is al gestart, Zuid en Noord volgen binnenkort. We hopen dat jullie een plezierige tijd hebben gehad en zijn opgeladen voor het nieuwe seizoen. Wij hebben er in ieder geval weer heel veel zin in!

Om dat kracht bij te zetten hebben we een nieuwsbrief vol met leuke dingen. We zijn overweldigd door de enorme respons op onze enquête: ondanks vakantietijd hebben we 290 reacties gekregen. Dank daarvoor! Hoewel we graag de resultaten al zouden willen delen, hebben we daarvoor iets meer tijd nodig. Om een goede analyse te kunnen maken, komen we daarom begin september met een Nieuwsbrief special, geheel gewijd aan de enquête. 

We zijn natuurlijk niet alleen met de enquête bezig, er staat nog veel meer op het programma! Als eerste natuurlijk de THEMA/NOBTRA dag op 7 september. Een heerlijke, goed verzorgde dag met mooie workshops, een super Keynote van Titia van der Ploeg en het geheel wordt aan elkaar gepraat door Carolien Roodzant. Aan je voorbijgegaan in de hectiek van de vakantie? Lees dan snel verder!

Op 13 september gaan we weer beginnen met een microtraining en deze keer gaat Rene Luisman ons meenemen naar een inclusief leerklimaat. We hebben je daar in de vorige nieuwsbrief al over verteld, maar om je geheugen op te frissen vind je hier nogmaals de beschrijving.

De halfjaarlijkse bijeenkomst voor nieuwe leden vindt plaats op 14 september. Alle nieuwe leden hebben daarover al persoonlijk bericht gehad.

NOBTRA-cafés staan garant voor elkaar zien en spreken, netwerken en nieuwe kennis opdoen. Op 29 september doen we dit voor de tweede keer en gaan we naar Steenwijk waar we twee superinteressante workshops hebben met als thema ‘de woorden van de trainer voor de groep’. Nieuwsgierig? Klik hier.

We kijken ook nog even terug naar het eerste NOBTRA-café op 5 juli jl. in Rotterdam, met als sprekers Marten Bos en Mireille Ollivieira. Mette Raaphorst was daar ook in haar nieuwe rol als vertrouwenspersoon. NOBTRA heeft een officiële klachten- en geschillencommissie ingesteld. Lees hieronder het verslag, zie wat de NOBTRA doet op het gebied van grensoverschrijdend gedrag én lees vacature voor een buddy.

We sluiten deze bomvolle nieuwsbrief af met twee oproepen m.b.t. de NOBTRA-podcasts en de
NOBTRA-cafés. Wellicht heb jij iets leuks te melden? Kijk dan hier!
 

NOBTRA-café

Wellicht had je de ‘teaser’ van Frederika van der Meer al gezien op LinkedIn? Samen met Paula Brummelkamp verzorgt zij op ‘haar plek’ in De Bult (Steenwijk) de middag met als thema ‘de woorden van de trainer voor de groep’.
 
Daar zijn geen woorden voor..
Als trainer ben je veel bezig met woorden, maar onbewust ook veel met zonder woorden. Snappen jullie hem nog?
Daar waar geen woorden zijn, gebeurt er toch heel veel op gebied van communicatie. Dit kun je als een bewust proces inzetten, maar het grootste gedeelte is een onbewust proces.
Paarden zijn meesters in leiderschap en acteren op die onbewuste, woordeloze processen. Voor hen geldt er namelijk maar één ding: is het hier veilig?
In hoeverre ben jij je bewust van wat er gebeurt als er geen woorden zijn? Wat is de kracht of misschien de onmacht van woorden. En waar zit de kracht van stilte en vertragen voor jezelf en voor de groep.
Ik neem jullie mee in dit proces bij de paarden waar je het aan den lijve kunt gaan ervaren. Want bij de paarden zijn woorden overbodig.
 
Ik ben Frederika van der Meer. Ik train en coach leidinggevenden in slim leiderschap: waarom moeilijk doen als het systemisch zoveel effectiever en makkelijker kan 😉
 
 
Kies je woorden, raak je deelnemers 
Ze zijn het eerste en belangrijkste instrument van een trainer: woorden. We praten wat af tegen onze deelnemers :) Maar zo zorgvuldig als we onze overige tools inzetten, zo achteloos gaan we vaak om met onze woorden. 

Deze workshop geeft jouw woorden de aandacht die ze verdienen!

Hoe kies je je woorden zó dat ze optimaal impact hebben en je deelnemers in het hart raken? Welke woorden kun je beter helemaal niet in de mond nemen? En op welke momenten is zwijgen het meest sprekend?

In deze praktische workshop leer je op je woorden letten, om ze vervolgens met nog meer kracht én plezier in te zetten in je trainingen. 
 
Paula Brummelkamp is succesvol schrijfcoach en -trainer. Ze heeft al honderden trainers en coaches geleerd om hun woorden in te zetten voor hun bedrijf en er optimaal resultaat mee te halen. 
Het programma van deze fantastische middag ziet er als volgt uit: LET OP: vanwege de workshop met de paarden kunnen we maar 24 deelnemers hebben. De helft van de deelnemers gaat eerst naar Frederika en de andere helft start bij Paula, na de pauze wordt gewisseld.  
Schrijf je dus snel in!!
 

NOBTRA-café, klachtencommissie en bezwaar- en geschillencommissie

NOBTRA streeft ernaar een inclusieve beroepsvereniging te zijn, waarbij eerlijkheid, openheid, ruimte, respect, vertrouwen en professionaliteit kernwaarden zijn. Om dit te bereiken, heeft het bestuur aanvullende commissies opgesteld op basis van de bestaande ethische gedragscode. Er is een Bezwaar en geschillencommissie en er wordt momenteel gewerkt aan de procedure voor informele klachtenafhandeling, die in september zal worden gecommuniceerd.

Sinds augustus 2022 is Marten Bos de contactpersoon voor vragen over grensoverschrijdend gedrag, en recentelijk is Mette Raaphorst aangesteld als vertrouwenspersoon. Meer informatie over hun rollen en contactgegevens vind je op de website.

Naast de formele procedures is het belangrijk dat trainers onderling het gesprek aangaan over een inclusieve, veilige en integere trainingsomgeving. Het definiëren van een veilige trainingsomgeving en het begrijpen van grensoverschrijdend gedrag vormen essentiële onderwerpen. Een eerste aanzet tot zo’n gesprek vond plaats tijdens de workshopdag over Diversiteit & Inclusie in Rotterdam.

Op woensdag 5 juli hebben ongeveer 20 leden de workshops "De kracht van het verschil" door Marten Bos en "Deep Democracy" door Mireille Ollivieira bijgewoond. Tijdens het programma hebben Marten Bos en Mette Raaphorst zich voorgesteld. Marten fungeert als contactpersoon voor vragen over grensoverschrijdend gedrag en kan in een eerste gesprek advies geven en doorverwijzen indien nodig. Mette is de vertrouwenspersoon voor trainers en trainees die te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, intimidatie, pesten, agressie, geweld of niet-integere gedragingen. Ze staat naast de melder en bekijkt samen met hen de mogelijke stappen, waarbij de melder de regie behoudt, omdat grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik ook binnen ons vakgebied voorkomen.

Grensoverschrijdend gedrag wordt gedefinieerd door Marten en Mette als: "Alles in de omgang dat als grensoverschrijdend of kwetsend wordt ervaren en als gevolg heeft dat de persoon zich niet langer veilig voelt in de training en/of werksituatie." Deze definitie biedt ruimte voor discussie, omdat degene die het gedrag als grensoverschrijdend ervaart bepaalt waar de grens ligt. Het roept vragen op, zoals: hoe kunnen we hier rekening mee houden? Wat als iemand zich nooit veilig voelt in een groep? En hoe gaan we om met situaties waarin wat de een als veilig ervaart, voor de ander juist onveiligheid oproept?

Tijdens de workshop werden vijf dilemma's besproken, gebaseerd op het spel "Kan dit wel?" van Christien Smit. Hieruit bleek opnieuw dat wat de een als grensoverschrijdend ervaart, voor de ander niet per se zo hoeft te zijn. De context speelt hierin een grote rol. Spreek je namens jezelf of als trainer? Is er sprake van een machtsongelijkheid? Hoe houd je rekening met verschillende behoeften van deelnemers zonder ongeoorloofd onderscheid te maken? Bespreek je wat er in de groep gebeurt of juist daarbuiten? Deze vragen bieden waardevolle input voor de workshops "De kracht van het Verschil" en "Deep Democracy".

Er was veel belangstelling tijdens de workshopdag om verder te gaan met dit thema, zowel oriënterend als verdiepend. De ethische gedragscode van NOBTRA biedt richtlijnen om grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en machtsmisbruik tegen te gaan. Echter, het is essentieel dat we blijven discussiëren over deze onderwerpen in intervisiegroepen, bijeenkomsten en opleidingen. Het onderwerp zal ook terugkomen in de microtrainingen georganiseerd door Margreeth van der Vlis en in de nieuwsbrief. Aarzel niet om contact op te nemen met Marten Bos of Mette Raaphorst voor vragen of meldingen. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op de website.

 

Vacature: Buddy voor onze trainers

NOBTRA biedt begeleiding aan trainers bij klachten. Bij de NOBTRA is er een eigen klachtenprocedure waar trainers, opdrachtgevers of andere belanghebbenden een klacht kunnen indienen. Deze klachten kunnen betrekking hebben op het handelen of nalaten van een NOBTRA-trainer tijdens de uitvoering van de trainingsovereenkomst, met name met betrekking tot de naleving van de Ethische Gedragscode van de NOBTRA en geschillen die voortvloeien uit de trainingsovereenkomst tussen de klager en de trainer.

In sommige gevallen kan een klacht informeel worden afgehandeld, terwijl in andere gevallen bemiddeling of een formele behandeling nodig is. In dat geval dienen trainers een schriftelijke reactie naar de Klachtencommissie te sturen en indien nodig aanwezig te zijn tijdens de hoorzitting. Het kan een ingrijpende (emotionele) ervaring zijn om geconfronteerd te worden met een klacht. We verwachten van onze trainers dat ze adequaat en met zelfreflectie reageren op de klacht. Tegelijkertijd kunnen trainers ook steun verwachten van de NOBTRA.

Wanneer je een klacht ontvangt, bieden we je de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van een klachtbuddy van de NOBTRA. De klachtbuddy is iemand die je helpt op mentaal en emotioneel vlak, maar ook praktische ondersteuning biedt. Denk hierbij aan het reflecteren op de inhoud van de klacht, het formuleren van een reactie, het voorbereiden van de hoorzitting of het bespreken van de uitspraak van de Klachtencommissie.

Herken jij jezelf in de omschrijving van de buddy? Meer informatie of aanmelden kan via info@nobtra.nl

Workshops THEMA/NOBTRA 7 september

Titia van der Ploeg gaat ons in haar keynote meenemen op reis naar Persoonlijk succes – de vitale trainer. Daarvóór hebben we een zevental mooie workshops en het geheel wordt aan elkaar gepraat door Carolien Roodzant. Het programma heeft dus alles in zich om er een geweldige dag van te maken. Hieronder vind je het volledige programma.
De ingeschreven deelnemers krijgen een week van tevoren een direct mail waarin je je keuze voor de workshops kunt aangeven. Wees er dus snel bij en schrijf je in!


Ik ga waar ik voor sta - Paul Verveen
Trainers en coaches spannen zich in om bij te dragen aan persoonlijke en professionele effectiviteit. Onze economie groeit sinds 2019, maar Nederlanders zijn niet tevredener of gelukkiger, integendeel.  Om zowel privé als in teams en organisaties welzijn en welvaart beter in balans te krijgen is zelfsturing en organisatiesturing gericht op meer dan materieel succes noodzakelijk. Ik ga waar ik voor sta is als coachmethode gericht op vier groeifactoren: betekenis, beleving, beheersing en beperking. Deze universele groeifactoren en de op basis hiervan ontwikkelde coachmethode is tevens toepasbaar op teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. In de workshop maak je kennis met deze integrale benadering van mens en organisatie. Aan de orde komen: Voor meer info lees het interview of luister de podcast over het boek Ik ga waar ik voor sta op Managementboek.nl
 
Paul Verveen (1955) is klinisch psycholoog, psychotherapeut en bedrijfskundige.
 

De invloed van leervoorkeuren op een leertraject - Marcolien Huybers
Binnen welke context leren mensen graag? Welke fysieke omgeving, welk type relatie met anderen (begeleiding zowel als samenwerking) en welke werkwijze vinden ze prettig. Als je als trainer inzicht hebt in hoe deelnemers prettig en goed leren, kun je ze beter ondersteunen.
In een interactieve workshop maak je kennis met de leervoorkeuren beschreven door Manon Ruyters. Je ontdekt je eigen leervoorkeur en word je bewust van de invloed daarvan op het ontwikkelen en uitvoeren van een leertraject.  
Marcolien Huybers is organisatieadviseur, coach en trainer.
 
 
Begin bij jezelf  - Bert van Dijk 
Als trainer geef je feedback en voeg je stap voor stap iets toe aan het bestaande – en vaak niet helemaal adequate – gedrag van je deelnemers.
Maar! De deelnemer gaat weer weg en moet het dan alleen doen, als die het al doet!
In de waan van de dag komt er vaak niet veel van terecht.
In deze workshop oefen je met drie tools, die het heel eenvoudig en aantrekkelijk maken om elk moment van de dag te oefenen met nieuw gedrag: nudenken, Kr8v8 en OWI. Abacadabra vòòr deze workshop, kristalhelder erna. Direct toepasbaar en buitengewoon effectief.
Basismodel voor het oefenen is de interactiecirkel (‘Roos’) van Leary.
 
Bert van Dijk is opleider en trainer. Hij werkte 10 jaar als trainer/adviseur bij Schouten & Nelissen en richtte daarna de Leary Academy op.
 
 
Reflectievaardigheden  - Jantine Huizing en Jeroen Hendriksen
Je opdrachtgever wil een prachtige, meerdaagse, training. Je voelt je vereerd! Hij wil echter na afloop een rapportage van jou over de inzet van enkele trainees tijdens de training. Dat zet je voor het blok: wat ga je met deze vraag doen? In deze workshop gaan we aan het werk met ethische reflectie. We hebben deze werkvorm beschreven in onze reflectiewerkvormenwaaier. Neem je eigen dilemma mee en leer hoe je tot een afgewogen oordeel kunt komen. Voor trainers die hun vaardigheden willen aanscherpen met ethische sensitiviteit

Jantine Huizing werkt als coach, opleider en onderwijsadviseur. 
Jeroen Hendriksen is actief in een eigen praktijk met organisatieadvieswerk, training en coaching.
 
 
Zinvol leven en werken: de kracht van verhalen - Jacky van de Goor
In de verhalen die we vertellen laten we zien wie zijn en wat er werkelijk toe doet. Ze verbinden ons niet alleen met onszelf, maar ook met elkaar. In deze workshop neemt Jacky van de Goor je mee in de belangrijkste bevindingen van haar promotieonderzoek naar zingeving. Daartoe stelde ze honderden mensen een unieke levensvraag: Stel dat je uit je hele leven maar één herinnering mag meenemen naar de eeuwigheid, welke kies je dan? Ze ontwikkelde een methode waarin mensen deze verhalen delen. Een methode die leidt tot een diepe verbinding met persoonlijke bronnen van zingeving, én met de universele waarden en existentiële thema’s die we als mensen delen.
Ervaar je zelf de kracht van het werken met verhalen in deze workshop! En leer hoe verhalen in jouw eigen werkpraktijk kunnen bijdragen aan betekenisvolle ontmoeting.

Jacky van de Goor PhD is organisatiecoach, leiderschapstrainer, auteur en wetenschappelijk onderzoeker. Zij werkt vanuit haar bureau Legende aan zin en vitaliteit - op de werkvloer én in het dagelijks leven. In 2021 promoveerde zij aan het StoryLab van de Universiteit Twente op een onderzoek naar zingeving. Meer info op www.legende-advies.nl
 
 
Je kunt altijd bepalen tegen wie je praat.
En je kunt nooit bepalen wie er naar je luistert - Claudine Hogenboom
Hoe zorg je ervoor dat er toch zoveel mogelijk mensen naar je willen luisteren als je iets te vertellen hebt?

Aan de hand van haar '101 presentatietips' gaat Claudine Hogenboom tijdens deze workshop interactief aan de slag met deze vraag.
Zij maakt daarbij gebruik van de retorica van Aristoteles en haar jarenlange ervaring als gecertificeerd storyteller.

Leer je in een uurtje om als een redenaar te spreken? Natuurlijk niet! Maar het is wel leuk om het in ieder geval te proberen.

Claudine Hogenboom is storyteller en probeert met name leidinggevenden te verleiden om vaker met verhalen medewerkers te bewegen in plaats van door het laten zien van factsheets.
Zij is fan van Aristoteles en Masterdocent bij het Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Zij geeft daar les op het gebied van communicatie, coaching en leiderschap.
Zij schreef 101 Presentatietips: als je iets te vertellen hebt samen met regisseur en ingenieur Mark van der Zwan.


De feedback-carrousel - Axelle de Roy
Feedback zit in vrijwel elke (communicatie)training. En daar is niet iedere deelnemer blij mee… Want feedback is spannend. Toch…? Nou, dat hoeft niet! Met de speelse producten van Axelle de Roy wordt feedback leuk. En lekker! Ervaar het zelf in deze interactieve workshop. Doe een spel, snoep van de feedbackchocolade en ga aan de hand van verrassende vragen met andere trainers in gesprek over feedback. Kom met een collega of laat je verrassen door mensen die je nog niet kent. Je gaat weg met een tas vol inspiratie voor je trainingen (en misschien met een paar extra calorieën, sorry daarvoor… 😉)
Alvast kennismaken met Axelle en feedback? Check dit YouTube kanaal
 
Al meer dan 20 jaar werkt Axelle de Roy, cultuurwetenschapper en als trainer. “Leren mag ook leuk zijn” is haar motto. 
 

Een inclusief leerklimaat - werken rond vooroordelen, schaamte en stigmatisering

door René Luisman
Wie met groepen werkt, krijgt te maken met verschillen. Dat geldt ook voor jou als trainer. Denk bijvoorbeeld aan leeftijd, opleidingsniveau, etnische herkomst, seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Er komt steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusie, maar wat betekent dit eigenlijk voor jouw rol als trainer?
 
Als trainer wil je een veilig leerklimaat creëren. Een klimaat waarin deelnemers zich durven open te stellen om met en van elkaar te leren. Daarbij helpt het als je je bewust bent van (eigen) vooroordelen en met welke uitdagingen minderheidsgroeperingen te maken hebben.
 
In deze microtraining deelt René zijn lessons learned als het gaat om werken met onder andere de LHBTI+ doelgroep én je onderzoekt hoe jij als trainer zorgt voor een inclusief leerklimaat.
 
Tijdens de microtraining gaan we in de volgende onderwerpen:   
Over René
Laat jezelf zien, juist als het spannend wordt. Dat is waar René voor staat. In 2019 startte René met het platform Gay Men Coaching, waar hij homoseksuele mannen begeleidt bij thema’s als authenticiteit, persoonlijke ontwikkeling en zelfacceptatie. Daarnaast ontwikkelt hij blended leertrajecten voor maatschappelijke organisaties en leert hij trainers hoe ze meer impact maken door te werken rondom hun eigen thema’s. In 2017 was René Trainer van het Jaar.
 
Inschrijven kan hier!
 

Wie helpt ons?

Hebben jullie de NOBTRA-podcasts al beluisterd? En zijn jullie net zo enthousiast als wij? Natuurlijk gaat NOBTRA ook hiermee verder en daarvoor zijn we op zoek naar mensen die hier graag een bijdrage aan willen leveren. Wat te denken van de volgende onderwerpen:  
Herken jij jezelf hierin, ben je specialist op een van deze onderwerpen of heb je nog tips voor andere thema’s? Meld je dan bij info@nobtra.nl.
 
 

NOBTRA-café op 11 oktober a.s.

Op 11 oktober zijn we met ons NOBTRA-café te gast bij de Academie voor Psychodynamica te Scherpenzeel. NOBTRA-cafés staan garant voor elkaar zien en spreken, netwerken en nieuwe kennis opdoen. Voor het onderdeel kennis opdoen zijn wij nog op zoek! Heb jij een goed idee en wil je ons daar een tip over geven óf heb je zelf een onderwerp waarmee onze trainers hun kennis kunnen verrijken? Stuur dan snel een mail aan info@nobtra.nl.
 

NOBTRA-agenda

  7 september:  NOBTRA/THEMA dag
13 september:  Microtraining met Rene Luisman
14 september:  Bijeenkomst nieuwe leden
29 september:  NOBTRA-café in Steenwijk
11 oktober:      NOBTRA-café in Scherpenzeel