Opleidingen

De kwaliteit van het trainersvak bevorderen begint bij goede trainersopleidingen. De NOBTRA bevordert en bewaakt de kwaliteit van het trainersvak in Nederland, door opleidingen te erkennen als Registeropleiding van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs. Daarmee dragen we bij aan de instroom van professionele trainers op de arbeidsmarkt.

Registeropleidingen van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs

De opleidingen in het schema hieronder zijn registeropleidingen van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs.
Voor afgestudeerden aan één van deze opleidingen is de procedure voor het verkrijgen van de erkenning als Trainer NOBTRA® eenvoudiger dan voor trainers die aan een andere opleiding studeerden. De NOBTRA erkent hiervoor de volgende opleidingen:

Hier vindt u de eisen waaraan opleidingen dienen te voldoen om erkend te kunnen worden door de NOBTRA.

Uw trainersopleiding erkennen?

Als u uw trainersopleiding door NOBTRA wilt laten erkennen, neem dan contact​ op met het bestuur