Nieuwsbrief September 2017

NOBTRA Nieuwsbrief September 2017

  • Trainer van het jaar René Luisman
  • NOBTRA in zee met Coachlink
  • De prachtige Workshopdag 30 augustus
  • NOBTRA Ethisch lid
  • Nieuwe erkende opleiding

René Daniël Luisman (Zwolle, 1980) is gekozen tot NOBTRA trainer van het jaar 2017 / 2018. René heeft een geweldige ontwikkelingsweg  afgelegd. Hij heeft een uitstekende presentatie en een enorme inzet voor het vak trainer.
De jury heeft aan de hand van een lijst met criteria met enige moeite haar keuze kunnen maken. René is uiteraard blij met zijn uitverkiezing en hoopt ook een flinke bijdrage te kunnen leveren aan het op de kaart zetten van het vak van de toekomst: trainer. Jacob van der Molen, de vorige trainer van het jaar, vertelde al dat het een overdonderende ervaring gaat worden. “Er komt heel veel op je af.”. 
Wil je alles weten over René, ga naar zijn website, bekijk zijn filmpjes en word net zo enthousiast als de jury. Zie ook het artikel over René op deze website.


Samenwerking met Coachlink van uitgeverij Boom Amsterdam

Na het contract met uitgeverij Kloosterhof (o.a. Tijdschrift voor Coaching en TvOO) heeft de NOBTRA nu ook een collectief contract met uitgeverij BOOM Amsterdam afgesloten. Hierdoor krijgen NOBTRA leden toegang tot het digitale platform en de community Coachlink.nl  
Boom levert ons een link met eenmalig wachtwoord. Dit moet je bij de eerste inlog veranderen in je persoonlijk wachtwoord. Hiermee kun je altijd inloggen, artikelen lezen, artikelen toevoegen, enzovoort. Het gebruik van Coachlink gaan we tzt evalueren. 


 “Mijn eerste dag bij de NOBTRA”

(Irene de Kroon over de workshopdag van 30 augustus 2017)

Stuiterend kwam ik thuis. De eerste vraag die ik kreeg was: En?  Dit lijkt een kleine vraag. De stortvloed aan verhalen die erop volgde was overweldigend. Begreep ik later in de feedbackronde.
De dag begon met oude bekenden en heel veel nieuwe gezichten. Iedereen was vrolijk en er werden koffies voor elkaar ingeschonken zonder dat je elkaar kende. De vliegende start van de dag en introductie van het bestuur werd gefaciliteerd door Marcia Roozenboom en Karima Matser die samen gelijk de toon zetten met enthousiasme, humor en gedrevenheid.
Er waren twee workshoprondes, met tussendoor een lunch en daarna drie energizers van de genomineerden voor de Trainer van het Jaar prijs.
De thema’s van de workshops liepen uiteen van ‘trainen vanuit zingeving’, ‘NOBTRA Code of Conduct’, ‘betere acquisitietechnieken’ tot ‘breinvriendelijk leren’. Ikzelf had mij voor ‘breinvriendelijk leren’ opgegeven van Sergio van der Pluym waarbij ik in de ene naar de andere (zintuigelijke) verwondering belandde. Wat een berg aan inspiratie, werkvormen en kennis in anderhalf uur.
De energizers van de drie genomineerden (vlnr Kevin e Haas, Majlis Schweitzer en winnaar René Luisman) waren alle drie compleet verschillend: in energie, in aanpak en uitkomst. Mijn energie zat hierna weer geheel op peil en zo om mij heen kijkend gold dit ook voor de anderen.
In de middag woonde ik de workshop ‘trainen vanuit zingeving’ bij van Silvia Blankenstein. De inhoudelijke, diepgaande gesprekken met andere trainers hebben me bijzondere inzichten gegeven. Een waardevolle middag waarin openheid, verbondenheid en nieuwsgierigheid centraal stonden.
De dag werd afgesloten met de prijsuitreiking van de Trainer van het Jaar 17/18 aan René Luisman. 
Het oprechte verhaal en het uitreiken van de prijs van Trainer van het Jaar door de voormalige Trainer van het Jaar maakte het persoonlijk en ontroerend. De bevlogen speech van de winnaar René Luisman liet zien waar we allemaal als trainer naar streven. Naar hoogst haalbare impact maken in de samenleving, bij de deelnemers door middel van het kiezen van de juiste interventies (online en offline).

De open ontvangst, de bruisende energie en de passie onder de leden heeft mij direct doen besluiten om niet alleen lid te worden maar ook mijn bijdrage te gaan leveren aan de Communicatie Commissie binnen de NOBTRA. Samen deze beroepsvereniging (nog verder) op de kaart zetten, daar kijk ik naar uit!

Irene de Kroon


Van ethisch lid naar NOBTRA trainer ®

De stichting NOBTRA is een groeiende organisatie met drie niveaus geregistreerde trainers en een grote groep ‘aangeslotenen’. Dit zijn mensen die zich (tot nu toe) niet hebben laten registreren als trainer. Zij hebben wel toegang tot het kenniscentrum, zijn welkom op workshopdagen enzovoorts. Ze kunnen zich ook beroepen op de Ethische Gedragscode van de NOBTRA en de bijbehorende klachtenprocedure.
De gedachte was dat alle aangeslotenen als het ware in de wachtkamer zaten naar registratie. Een deel hiervan blijkt dit echter niet van plan. Men verwijst in de eigen praktijk bijvoorbeeld wel naar de ethische gedragscode van de NOBTRA. Dat kan. Daarom hebben we recent de term ‘ethisch lid’ ingevoerd. Iedereen die zich aansluit is dus meteen ethisch lid wat betekent dat hij of zij de gedragscode van de NOBTRA onderschrijft. Ook organisaties kunnen ethisch lid worden, waarmee het draagvlak onder de NOBTRA verder wordt verbreed.


Nieuwe NOBTRA-erkende opleiding:  Procestrainer

In april 2017 heeft de NOBTRA de opleiding tot Procestrainer van Blankestijn & Partners erkend. In deze opleiding voeg je het trainen in/met de onderstroom oftewel ‘onder de waterlijn’ toe aan je vakmanschap van vaardigheidstrainer. Je kunt je deelnemers immers niet verder begeleiden dan je eigen wortels diep zijn”, aldus Silvia Blankestijn.

Bovenstroom en onderstroom bij verandering

Silvia Blankestijn over het werk van een persoonlijk procestrainer: “Een persoonlijke procestrainer begeleidt verdiepende individuele ontwikkelingsprocessen in groepsverband. In elk veranderingsproces is er sprake van een bovenstroom en een onderstroom. In de bovenstroom zie je gedrag en het effect daarvan.”

Wat is dan de onderstroom? “De onderstroom bestaat uit wat mensen denken, voelen en fysiek ervaren. Nog een laag dieper in de onderstroom vinden we drijfveren en waarden. De onderstroom heeft, vaak onbewust en onbesproken, veel invloed op de bovenstroom. Het is dus goed als daar aandacht voor is. Waar mensen persoonlijk uitgedaagd worden in het kader van organisatieverandering, kan een persoonlijk procestrainer helpen om het veranderingsproces te versnellen.”

Waarom en hoe de NOBTRA opleidingen toetst en erkent

De NOBTRA wil opdrachtgevers en trainers graag informeren welke opleidingen in Nederland opleiden tot het niveau van Trainer NOBTRA®. Voor opdrachtgevers is zo’n erkenning een indicatie van wat en wie ze in huis halen. Voor trainers is het een extra steun in het acquisitieproces als je kunt laten zien dat je het vak hebt geleerd bij een door de beroepsvereniging erkende opleiding.

Voor de erkenning van een opleiding gaat leden van de NOBTRA toetsingscommissie bij een opleiding langs om te horen, zien en lezen hoe zij hun opleiding hebben opgebouwd en blijven verbeteren. Zo kijken we naar aantal dagen, onderwerpen, didactiek, borging van het leerrendement en het aantal praktijkopdrachten in de opleiding. De opleidingen die nu erkend zijn leiden volgens de NOBTRA echt op tot het vak van trainer.

De NOBTRA-erkenning kan aangevraagd worden door een opleider. Het kan zo maar zijn dat een goede trainersopleiding in Nederland (nog) niet is erkend omdat geen erkenning is aangevraagd.. Wilt u een opleiding laten toetsen om uit te vinden of deze voor NOBTRA-erkenning in aanmerking komt? Neem contact met ons op via info@nobtra.nl.


Tot slot. Ben je trainer? Zorg dan dat je minimaal geregistreerd trainer wordt. Dan kun je en profielpagina maken en wordt je vindbaar(der). Of nog liever, wordt Master Trainer of Registertrainer. Ken je andere trainers? Stuur de nieuwsbrief door. Een klik en je brengt meer energie in de club. Succes met je werk.

info@nobtra.nl