Nieuwsbrief NOBTRA februari 2018

23 maart workshopdag
Thema: Trainer anno 2018.
De Kloosterhoeve, Kloosterweg 2 Harmelen
Vanaf 11.30 welkom. 12 uur lunch.
13 uur aanvang programma.
Je kunt twee workshops naar keuze volgen, totdat een workshop vol is.

Kosten NOBTRA leden: € 25,- Niet leden van harte welkom. Het is de ideale manier om kennis te maken met de NOBTRA. Als je tijdens de dag lid wordt, dan betaal je geen € 100,- maar € 25,- .

Geef je op via deze link:  Ja, ik kom en meld me aan  

Op 12 januari blikten we terug op onze eigen loopbaan.
Op 29 augustus gaan we kijken naar de toekomst.
Vrijdag 23 maart kijken we naar het heden.
Waar ben je op dit moment mee bezig? Wat heb je nodig? Sta je weleens stil bij dit moment? En waar kun je jezelf nog ontwikkelen? Er zijn twee workshoprondes van anderhalf uur. Tot slot is er gelegenheid om met elkaar te praten over jouw beroepspraktijk, inclusief borrel en een toast op de dag.

Workshop 1:Betere acquisitiegesprekken door Mieke Tummers: 
Je wordt uitgenodigd voor een gesprek bij de klant. Vaak duurt zo’n gesprek ruim een uur.Wat kun je in dat eerste gesprek doen qua beinvloedingsvaardigheden om de kans op een opdracht en werkrelatie te vergroten?Hoe sluit je aan, kun je je expertise tonen zonder teveel te zenden en de kans op een klik vergroten? Beïnvloedingsvaardigheden zijn wellicht het belangrijkste instrument om je doelen te behalen.Toch leren we dit meestal pas in de praktijk. Met vallen en opstaan. Deze workshop gaan we aan de slag met drie principes die de kans op succes in dat eerste gesprek vergroten.

Workshop 2: Offertes door Arno Jongeman
We zitten ieder thuis maar te ploeteren: een offertes van 10 pagina’s of juist op een half a4tje?Neem allemaal 1 of 2 offertes mee en met de trainer gaan we kijken:Wat zet je er allemaal wel/niet in?Hoe maak je hem aantrekkelijk en herkenbaar (“hier herken ik me in als klant”)Vergelijken en inspiratie opdoen van en met elkaar.

Workshop 3: Online marketing door Jaap Schepers
Facebook, LinkedIn, Google, youtube, Twitter. Zitten mijn klanten wel op Facebook? Hoe zorg ik voor interactie op Linkedin Tijdens deze workshop leer je je regionale vindbaarheid te vergroten en ontvang je concrete tips & tricks waar je direct mee aan de slag kunt.

Workshop 4: Leven in het hier en nu. (Verrassing)
Hoe vaak hoor je hoe belangrijk het is om in het hier en nu te leven? En waarom is het zo verdomd lastig om je aandacht bij dit moment te houden?In deze workshop gaan we op ontdekking in de natuur ( makkelijke schoenen mee) om vervolgens te reflecteren op jezelf en de ander. Een korte krachtige oefening waarin we samen gaan leven in het moment.

Kosten € 25,- voor NOBTRA leden, inclusief lunch en borrel. (Op de factuur van €100,- krijg je in het betalingsproces direct een korting van € 75,-) Kosten voor belangstellenden € 100,- inclusief lunch en borrel. Als je vervolgens besluit om je aan te sluiten bij de NOBTRA, krijg je €75 korting op het lidmaatschap van € 160,- per jaar. 

Geef je op via deze link: Ja, ik kom en meld me aan  


Workshopdag bij de Marine Den Helder, 23 mei
Een groep trainers van de Koninklijke Marine is NOBTRA lid. Op 23 mei zijn we bij hen te gast voor ene bijzondere workshopdag. Nu kun je je nog niet opgeven, maar de datum kun je al noteren. Voor velen een heel eind rijden, maar aanbevolen. Nadere info volgt.


Samenwerken?
Ruim 260 trainers zijn nu lid van NOBTRA. Het aantal groeit. Intussen kijken we ook of we kunnen samenwerken met verwante partijen. Op dit moment onderzoeken we al vrij uitgebreid samenwerking met NVO2, de Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in Ontwikkelen en Opleiden en we kijken of toetreding als collectief lid tot de NRTO, de Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen, zinvol en mogelijk is.
 


Detail (?): 64 % van de NOBTRA leden is vrouw en 36 % van de NOBTRA is man.


Dag van de coach
Op 31 mei is de Dag van de coach in de Reehorst in Ede. Het thema is ‘Moed’. 
Nobtra leden krijgen deze dag € 30,- korting op de entreeprijs van € 245,-


DE AVG? Geldt vanaf 25 mei, ook voor jou.
25 mei aanstaande gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in. Hiermee wordt de Nederlandse wetgeving rondom gegevensbescherming gelijkgetrokken met de Europese wetgeving. Voor bedrijven en ook voor zelfstandige trainers heeft dit gevolgen. 
Onderstaand de essentie:Je mag persoonsgegevens bewaren mits je een (verwerkings)register bijhoudt wat je waar bewaart en hoe lang, wie daar bij kunnen, en hoe je het hebt beveiligd.
De gegevens die je bewaart moeten een reden hebben (een grondslag). De wet noemt er zes. Ondubbelzinnige toestemming
Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst met betrokkene
Noodzakelijk voor nakoming wettelijke plicht
Noodzakelijk voor vrijwaring vitaal belang betrokkene
Noodzakelijk voor goede vervulling publiekrechtelijke taak bestuursorgaan
Het bewaren moet een doelbinding hebben (niet gebruikt worden voor onverenigbare doeleinden)
Alles waarbij persoonsgegevens verkeerd terecht komen (mailtje met deelnemerslijst naar verkeerde klant bv) is een datalek. Deze datalekken moet je registreren en soms melden (bij een echte hack bv).
  Een klant heeft rechten:Recht op informatie
Recht op inzage
Recht op correctie
Recht op vergetelheid
Recht op dataportabiliteit


PE punten en de NOBTRA
Regelmatig komen er vragen over Permanente Educatie punten. DE NOBTRA heeft nog geen PE punten systeem. We denken er wel over na. Per slot van rekening moet je om een goede trainer te blijven je kennis en vaardigheden bijhouden en blijven ontwikkelen. Ook dit hoort bij professionaliteit. Tegelijkertijd ben je zelf verantwoordelijk. Maar ook huisartsen, psychologen, makelaars, juristen en talloze andere beroepsgroepen hanteren PE systemen om te zorgen dat hun leden bij de les blijven. Het is echter voor een vrijwilligersorganisatie niet te doen qua administratie, tenzij het geautomatiseerd wordt in website en profielgegevens. Dit zijn we nu aan het onderzoeken.