Nieuwe NOBTRA-erkende opleiding Procestrainer

 

In april 2017 heeft de NOBTRA voor de derde keer een opleiding erkend van Blankestijn & Partners: de opleiding tot Procestrainer. In de opleiding Persoonlijk procestrainer voeg je het trainen in/met de onderstroom oftewel ‘onder de waterlijn’ toe aan je vakmanschap van vaardigheidstrainer. Je kunt je deelnemers immers niet verder begeleiden dan je eigen wortels diep zijn”, aldus Silvia Blankestijn.

 

Bovenstroom en onderstroom bij verandering

Silvia Blankestijn over het werk van een persoonlijk procestrainer: “Een persoonlijke procestrainer begeleidt verdiepende individuele ontwikkelingsprocessen in groepsverband. In elk veranderingsproces is er sprake van een bovenstroom en een onderstroom. In de bovenstroom zie je gedrag en het effect daarvan.”

Wat is dan de onderstroom? “De onderstroom bestaat uit wat mensen denken, voelen en fysiek ervaren. Nog een laag dieper in de onderstroom vinden we drijfveren en waarden. De onderstroom heeft, vaak onbewust en onbesproken, veel invloed op de bovenstroom. Het is dus goed als daar aandacht voor is. Waar mensen persoonlijk uitgedaagd worden in het kader van organisatieverandering, kan een persoonlijk procestrainer helpen om het veranderingsproces te versnellen.”

 

kenmerken opleiding Persoonlijk procestrainer

Wat kenmerkt deze opleiding tot procestrainer? Deze opleiding valt tussen twee reeds door de NOBTRA erkende opleidingen van Blankestijn & Partners, namelijk de opleiding tot Vaardigheidstrainer en de opleiding tot Teamtrainer. Silvia: “Qua vakmanschap leer je kernachtig interveniëren op het emotionele, mentale, fysieke en zingevingniveau vanuit een coachende trainingsstijl.”

 

Hoe werkt zo’n NOBTRA-erkenning voor opleidingen eigenlijk?

 

waarom en hoe de NOBTRA opleidingen toetst en erkent

De NOBTRA wil opdrachtgevers en trainers graag informeren welke opleidingen in Nederland opleiden tot het niveau van Trainer NOBTRA®. Voor opdrachtgevers is zo’n erkenning een indicatie van wat en wie ze in huis halen. Voor trainers is het een extra steun in het acquisitieproces als je kunt laten zien dat je het vak hebt geleerd bij een door de beroepsvereniging erkende opleiding.

Voor de erkenning van een opleiding gaan we bij een opleiding langs om te horen, zien en lezen hoe zij hun opleiding hebben opgebouwd en blijven verbeteren. Zo kijken we naar aantal dagen, onderwerpen, didactiek, borging van het leerrendement en het aantal praktijkopdrachten in de opleiding. De opleidingen die nu erkend zijn leiden volgens de NOBTRA echt op tot het vak van trainer.

 

wat je moet doen om je opleiding te laten toetsen

De NOBTRA-erkenning is voor elke opleiding vrijwillig. Het kan zo maar zijn dat een heel goede trainersopleiding in Nederland nog niet is erkend. Wilt u een opleiding laten toetsen om uit te vinden of deze voor NOBTRA-erkenning in aanmerking komt? Neem contact met ons op via info@nobtra.nl.